Studia w Niemczech
Niemcy oferują studentom zagranicznym ponad 100 programów stypendialnych na pobyty studyjne i badawcze. Do tej pory skorzystało z nich za pośrednictwem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD ponad 30 tys. Polaków.
Studiowanie w Bawarii
Rok akademicki w Niemczech, podobnie jak w Polsce, podzielony jest na semestr zimowy i letni. Semestry składają się z tzw. czasu wykładów i ferii – czasu wolnego od wykładów.
Studia w Niemczech
Niemcy to prawdziwe Eldorado dla studentów: działa tu ponad 350 szkół publicznych, o profilu akademickim i zawodowym oraz wiele uczelni prywatnych.