SŁOWACJA

Zajawka: 
Według stanu na dzień 31.12.2011r. liczba mieszkańców Słowacji w wieku do 29 lat wynosiła 2 126 tys. 654 (38,9% ogółu ludności), a w wieku objętym obowiązkiem szkolnym (6-15 lat) było 584 362 dzieci i młodzieży (10,8% ogółu ludności).