Sewilla uczelnia innowacji
Literatura, filologie, historia - i aeronautyka! Zabytkowa fabryka tytoniu i ultranowoczesne Centrum Badań, Technologii i Innowacji - to w największym skrócie wizytówka Uniwersytetu Sewilli.
Polacy na studiach w Hiszpanii
Pierwsze skojarzenia z Hiszpaniˆ to flamenco, corrida i niekończąˆca się fiesta, ale niekoniecznie na studiach. Na uczelniach dominuje organizacja i wysoki poziom kształcenia. Jak widać, polskich studentów takie połąˆczenie przyciąˆga...
Polaku zapraszamy do Hiszpanii
Hiszpania okres najbardziej rewolucyjnych zmian, związanych między innymi ze wstąpieniem do Unii Europejskiej (1986), przeszła znacznie wcześniej niż Polska. Jak ewoluuje liczba studentów, jaka część z nich studiuje w uczelniach prywatnych?
Studia w Hiszpanii
By podjąć naukę na uniwersytecie należy zdać egzamin. Trwa on trzy dni, przy czym jego długość każdego dnia nie może przekroczyć 4.5 godziny. Egzaminy wstępne na uniwersytety organizowane są przez komisję prowincjonalną według zaleceń Ministerstwa