Zasiłek mieszkaniowy - Housing Benefit
Zasiłek Housing Benefit przyznawany jest osobom o niskich dochodach celem pomocy w pokryciu wydatków na czynsz. Zasiłek mieszkaniowy wypłacany jest przez lokalne władze osobie, której został przyznany lub bezpośrednio wynajmującemu.
Umowa najmu lokalu (mieszkania) w UK
Umowa najmu (tenancy agreement) to dokument, który wyjaśnia prawa i obowiązki najemcy i właściciela lokalu względem siebie. Choć w Wielkiej Brytanii umowa ustna jest wiążąca (prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy określa Housing Act)...
Szukanie mieszkania w Wielkiej Brytanii
Artykuł ten opisuje najważniejsze kwestie związane z wyszukiwaniem ogłoszeń i porady związane wyborem lokum.
Prawa i obowiązki najmującego i najemcy w UK
Zarówno właściciel (landlord, landlady), jak i najemca (tenant) mają prawa i obowiązki, niezależnie od tego, czy zostały one zawarte w umowie najmu czy nie. Przepisy te reguluje Housing Act.
Opcje wynajmu mieszkania bądź lokalu w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii lokum można wynająć od osoby prywatnej, a także od władz samorządowych bądź spółdzielni mieszkaniowej. Istnieją dodatkowe możliwości zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych, studentów oraz osób w wieku 60 lat i powyżej.
Jak się ubiegać o mieszkanie socjalne?
Mieszkanie socjalne (council housing) to mieszkanie, którego właścicielem jest urząd miasta (council), spółdzielnia mieszkaniowa (housing associations) lub inna organizacja non-profit i które wynajmowane jest za niewielkie pieniądze jako forma pomocy
Shared ownership bez tajemnic
Coraz częściej decydujemy się zostać na Wyspach na stałe, a co za tym idzie, coraz częściej zaczynamy też marzyć...
Rachunki i opłaty za mieszkanie w Wielkiej Brytanii
Jeśli mamy zamiar wynająć mieszkanie, w którym rachunki nie są wliczone w cenę wynajmu, musimy przygotować się na opłaty za:
Jak znaleźć mieszkanie w Wielkiej Brytanii
Jeśli planujemy przyjazd do Wielkiej Brytanii, jedną z najważniejszych spraw do załatwienia jest wynajęcie mieszkania.
Przesyłanie paczki z Wielkiej Brytanii do Polski
Na pewno jest wiele rzeczy, które chciałabyś przesłać do Polski...

r e k l a m a