Doktorat w Wielkiej Brytanii
Coraz więcej absolwentów stara się zwiększyć swoje szanse na rynku pracy przez zdobycie tytułu...
Doktorat raz proszę !
Właśnie skończyłeś studia? Nie wiesz jak odnaleźć się na rynku pracy? Szokują Cię wysokie ceny biletów komunikacji miejskiej, wyjść do kina i teatru, czy wstępu do muzeum ? Przecież jesteś kreatywny. Wpadasz więc na świetny pomysł - może doktorat?
Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu
Podstawowym celem w świetle założeń Strategii Lizbońskiej jest budowanie na terenie Unii Europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Założenie to ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie innowacyjności gospodarki, a priorytetami stają się: