Edukacja dla cudzoziemców w Hiszpanii
Wszyscy obcokrajowcy poniżej szesnastego roku życia mają zarówno prawo, jak i obowiązek do podjęcia nauki na tych samych zasadach co obywatele Hiszpanii. W skład uprawnień wchodzą nauka podstawowa bezpłatna i obowiązkowa, uzyskanie dyplomów...
Treningi ze sportowcami zachęcają do aktywności
Znani i odnoszący sukcesy sportowcy z pewnością lubią realizować się także poza sportowymi arenami. Jednym z obszarów ich działań jest prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci oraz młodzieży, do udziału w których zazwyczaj nie trzeba ich długo...
Dlaczego system edukacyjny w Hiszpanii jest porażką?
Dziś rano czytałam artykuł zawierający wywiad z Xavierem Mergalejo, w dzienniku ElDiario.es, który to porównuje edukację w Hiszpanii do tej z Finlandii, kraju, który powinien być dla nas wzorem z racji osiągania najwyższych pozycji w rankingach...
System edukacyjny w Hiszpanii
W systemie edukacyjnym Hiszpanii wyróżnia się pięć podstawowych poziomów:
Czy edukacja to wielka przygoda, czy wyścig po wyniki?
Współczesna edukacja diametralnie odróżnia się od tej, którą pamiętamy z lat PRL-u lub nawet sprzed dekady. Współcześni uczniowie mają do dyspozycji ciekawe, wszechstronne i bogato ilustrowane podręczniki.
„Prawdziwa sztuka to umieć nauczyć każdego.” Cezary Traczewski o tym, jak być dobrym nauczycielem.
Cezary Traczewski to wybitny flecista i pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, studiował też u profesora Petera-Lukasa Grafa w Sion. W latach 1981-1997 był solistą Opery Wrocławskiej. Juror wielu konkursów oraz wykładowca(...)
Od fletu do prawd uniwersalnych. Złote myśli doświadczonego nauczyciela.
Druga część rozmowy z Cezarym Traczewskim – wybitnym flecistą i pedagogiem. Mistrz sztuki fletowej opowiada o uczeniu się metodyki nauczania. Radzi również, jak osiągnąć w życiu sukces.
Edukacja w Belgii
Szkolnictwo w Belgii jest odzwierciedleniem struktury narodowo – językowej państwa, w której istnieje podział na francuskojęzycznych Walonów, flamandzkojęzycznych Flamandów i mniejszość niemieckojęzyczną.
Edukacja w Czechach
W Czechach obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku od 6 do 14 lat i trwa 9 lat. Edukacja w szkole ponadpodstawowej trwa natomiast 3-4 lata. Czeskim odpowiednikiem polskich liceów ogólnokształcących są gimnazja.
System edukacji w Danii
Duński system szkolnictwa został oceniony jako najlepszy w całej Europie (według danych OECD). W czym tkwi jego fenomen? W tym, że poczynając od żłobka, edukacja w Danii jest całkowicie bezpłatna. Darmowe są także podręczniki, lekcje języka obcego...
Chichot Pegaza 2014
Konkurs dla uczniów gimnazjów na małe formy teatralne, organizowany przez XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Do konkursu zaproszeni są uczniowie z gimnazjów Poznania i z województwa
Młodzież mówi katechecie „do widzenia”
Dziś pokolenie 30- i 40-latków nie uważa już, że posyłanie dzieci na religię to jest obowiązek. Rodzice wręcz mówią: wybieraj sam. I co robi młody człowiek?
Lekcje z ateizmu obowiązkowe w szkołach Irlandii
Irlandzki minister edukacji Ruairi Quinn zadecydował, że we wszystkich państwowych szkołach obowiązkowo będą odbywać się lekcje z ateizmu.Na nietypowe lekcje, organizowane przez antyreligijną organizację Atheist Ireland...
Fińska edukacja
Finlandii - kiedyś zacofanemu gospodarczo krajowi w przeciągu 40 lat udało się stworzyć jeden z najlepszych, jak nie najlepszy system edukacji na świecie. W jaki sposób? Otóż Finowie rozpoczęli szczegółową reformę swojego systemu szkolnictwa w...
Spór o 6-latki
Dyskusja nad posłaniem dzieci sześcioletnich do szkoły rozpoczęła się w 2009 roku, po wprowadzeniu nowej podstawy programowej. Podstawa weszła w życie wraz z nowym rokiem szkolnym i była zapowiedzią reformy, zgodnie, z którą od 1 września...
Zarys szkolnictwa w AUSTRII
System szkolnictwa w Austrii pozostaje pod nadzorem państwa. Decyzje w sprawach dotyczących edukacji należą przede wszystkim do Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur).
Edukacja w Finlandii (ogólnie)
W Finlandii analfabetyzm właściwie nie istnieje, a liczba wydawanych gazet i książek w przeliczeniu na jednego mieszkańca należy do najwyższych w świecie. Uczniowie w Finlandii wydają się jedynymi na świecie, którzy...
Szkoła sobotnia w stylu „ponglish”
Istnieje w Londynie wyjątkowa polska szkoła. Wyjątkowa, bowiem przyjmowane są do niej dzieci nie mówiące ani słowa po polsku. Cała historia szkoły sobotniej im. Jana Brzechwy to walka z biurokracją, brakiem finansów i skostniałymi schematami...
Polskie szkoły za granicą bez finansowania?
- W szkołach polskich za granicą jest poruszenie i wrzawa - napisała czytelniczka Gazeta.pl. - Chodzi o likwidację Szkolnych Punktów Konsultacyjnych na całym świecie. Gdyby plany weszły w życie, wszystkie szkoły polonijne byłyby płatne.
Edynburg: Dzień Otwarty w Polskim Centrum Kultury i Edukacji
W Edynburgu , Polskie Centrum Kultury i Edukacji zorganizowało Dzień Otwartych Drzwi. Wszyscy chętni mogli zobaczyć sale zajęciowe, zapoznać się z misją Centrum i zapleczem dydaktycznym, porozmawiać z nauczycielami i zapisać się.

Strony