Polacy prymusami w nauce języka niemieckiego
Polska wyprzedziła Rosję pod względem liczby osób uczących się języka niemieckiego - podał Instytut Goethego. Zainteresowanie językiem sąsiada jest motywowane chęcią podjęcia pracy w NIemczech - przypuszczają eksperci.
System edukacji w Niemczech
W Niemczech wszystkie dzieci muszą uczęszczać do szkoły przynajmniej 10 lat. Po czterech latach szkoły podstawowej uczniowie przechodzą do jednego z różnych rodzajów szkół średnich, w zależności od swoich zdolności.
Bułgaria - System Edukacji
Edukacja wyższa w Bułgarii składa się z różnych programów edukacyjnych, zaś wszystkie placówki szkolnictwa wyższego powstały zgodnie z prawem bułgarskim.
Luksemburg - System Edukacji
Z powodu małej powierzchni kraju system edukacji w Luksemburgu jest dość mocno scentralizowany. Większość najważniejszych decyzji podejmowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez władze lokalne.
Belgia – system edukacji
Każda szkoła ma swoją własną wizję i charakter. Wizja ta jest określana przez każdą placówkę i typowa dla jej rodzaju. Wyróżniamy szkoły państwowe (gemeenschapsonderwijs), szkoły lokalne (gemeentelijke, provinciale) i wolne (vrije).

Strony