Reklama

Dane podstawowe:

·       Powierzchnia Austrii: 83 871 km²

·       Ludność Austrii: 8,443 mln

·       Stolica: Wiedeń 1,7 mln mieszkańców.

·       Jednostka monetarna Austrii: EURO

·       PKB Austrii: 310 mld EURO (2012)

·       PKB na mieszkańca Austrii: 47 tyś USD


PKB Austria 

austria2.png

PKB AUSTRIA: Dane EUROSTAT 2013

Wykres PKB - prezentuje zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 stanowią prognozę dla PKB kraju.

Austria poza rokiem 2009 ma stały wzrost PKB. Najwyższy wzrost wskaźnika notowała w latach 2004 - 2007. To był okres światowego prosperity. Po załamaniu się PKB o 3,8% w 2009 roku gospodarka Austrii w dwóch kolejnych latach zaczęła odrabiać straty. Jednak w 2012 i w roku obecnym nastąpiło wyhamowanie PKB poniżej 1%. Według prognozy w najbliższych latach wzrost PKB będzie poprawiać się w roku 2014. Pod względem rozmiaru PKB, Austria jest na miejscu 10 w Unii Europejskiej. Wartość PKB to 310 mld euro - 2012 roku.


Ludność Austrii 

austria3.png

Ludność Austrii : Dane EUROSTAT 2013

Liczba ludności w Austrii wzrastała w każdym roku począwszy od roku 2001 do roku 2012. Były to jednak niewielkie wzrosty. W roku 2012 liczba ludności tego kraju wyniosła blisko 8,5 mln, co pod względem wielkości tego wskaźnika klasyfikowało ją na miejscu 15 w UE. Społeczeństwo Austrii składa się w 91% z rodowitych Austriaków, pozostałe 9% to napływowi Chorwaci, Słoweńcy, Węgrzy oraz Niemcy. 


Inflacja Austria 

austria4.png

Poziom inflacji w Austrii - dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w tym kraju jest bardzo stabilny i nie przekracza 4%. Najwyższy poziom inflacji miał miejsce w roku 2008 oraz w 2011. W tych latach inflacja osiągała ponad 3%. Poziom inflacji w pozostałych latach wahał się pomiędzy 0,4% - 2,6%. Tak niski wzrost cen powoduje, że w portfelach konsumentów nie maleje zdolność do nabycia dóbr np. o nominale 100 euro. Oznacza to, że przy inflacji 2% kupią oni za 100 euro mniej dóbr - dokładnie o 2% mniej niż w roku poprzednim. To niewiele. Przypomnijmy, że firmy są zainteresowane podnoszeniem cen, ze względu na maksymalizację przychodów i zysków. Dla nich inflacja jest efektem pożądanym.


Stopy procentowe Austria

austria5.png

Stopy procentowe Austria - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Austria jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK.

Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.


Zatrudnienie Austria 

austria6.png

Zatrudnienie Austria - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.  

Spadek zatrudnienia w Austrii miał miejsce w roku 2002 oraz 2009. Gospodarka tego kraju natychmiast nadrabiała spadki w latach następnych. Najwyższy przyrost zatrudnionych miał miejsce w latach 2006, 2007, 2008 oraz 2011 i wahał się pomiędzy 1,7% - 2%. Austria pod względem wysokości wynagrodzeń w UE zajmuje wysoką pozycje nr 9. Przy deficycie kadrowym kraj ten dopuszcza import pracowników, co przy niskim bezrobociu jest wsparciem dla gospodarki austriackiej. 

Wiedeńska Giełda Papierów Wartościowych - została założona w 1771 roku przez cesarzową Marię Teresę. Viener Borse jest spółka prywatną - Holding CEE SEG AG (giełdy Praga, Lublana, Budapeszt, Wiedeń). Liczba zarejestrowanych spółek w Wiedniu to około 100.  

Instrumenty finansowe: na giełdzie są notowane akcje, obligacje, obligacje przedsiębiorstw, inne instrumenty finansowe. 

·       Kapitalizacja 82,2 mld euro (dane world-exchanges 2013)

·       Zysk około 8,12 mln euro            

·       strona: www.wienerborse.at


Bezrobocie  Austria

austria7.png

Bezrobocie  Austria - Dane EUROSTAT 2013

Bezrobocie w Austrii jest na bardzo niskim poziomie. Jak widzimy Austria należy do nielicznych państw Unii Europejskiej gdzie bezrobocie w długim okresie utrzymuje się w przedziale 3,8% a 5,2%. Bardzo dobrze świadczy to o kondycji gospodarki austriackiej. Tak niska liczba osób pozostających bez zatrudnienia ma ogromny wpływ na stabilność popytu wewnętrznego Austrii. Austria prowadzi także odpowiednią politykę dostępu do rynku pracy. Skutkuje to zapewnianiem przedsiębiorstwom, które mają potrzeby kadrowe pracowników zewnętrznych z innych państw Unii Europejskiej.


Deficyt / nadwyżka budżetowa Austria

austria8.png

Austria Deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt budżetowy w Austrii ma dość duże znaczenie przy tworzeniu stymulacji dla gospodarki. Szczególnie widać zastosowanie tego mechanizmu w roku 2009 oraz 2010 roku. Wydatki Austrii w tym okresie były znacząco wyższe niż wpływy do budżetu. Zastosowanie pobudzenia w okresie kryzysu dało gospodarce szansę na wzrost gospodarczy w dwóch kolejnych latach. Zadłużanie się Państw ma jednak złe strony co odkrył kryzys w roku 2009. Nie jest to proces, który może trwać bez końca.


Austria eksport 

austria9.png

Austria Eksport

Eksport Austrii od kilku lat jest na stabilnym wzroście z jednym wyjątkiem. W roku 2009 w którym Austrii spadł PKB spadł także i eksport. Po za tym okresem gospodarka wypracowuje stały wzrost wartości eksportu. Prognoza eksportu Austrii na lata 2014 i 2015 także zakłada podnoszenie się wartości sprzedaży dóbr z tego kraju.


Gospodarka Austrii w Unii Europejskiej

 austria10.png

Gospodarka Austrii jest oparta na trzech filarach. Silnym przemyśle, rolnictwie oraz znaczącym wpływom z turystyki. Podstawowe wskaźniki gospodarcze tego kraju dotyczące PKB Austrii, inflacji, bezrobocia, dalej deficytu oraz zatrudnienia w kraju z serca najwyższych gór Unii Europejskiej są wysoce zadowalające. Austria na tle krajów UE może się pochwalić niskim bezrobociem, wysokim dochodem na mieszkańca tudzież stałym wzrostem zatrudnienia. Walory turystyczne tego kraju dostarczają społeczeństwu austriackiemu znaczących wpływów. Kapitał w postaci krajobrazów przyrody to najcenniejsze aktywa Austrii powiększające dobrobyt mieszkańców. Austria słynie także z gospodarności i wytwórczości. Produkty wytwarzane w największych ośrodkach przemysłowych Austrii trafiają do wielu krajów UE. 

Przemysł. Austria posiada gospodarkę opartą w największej części o małe i średnie firmy. Największe koncentracje firm znajdują się w Wiedniu, górnej Austrii i Styrii. istotne dla gospodarki są także koszty energii elektrycznej. 70% energii w Austrii powstaje w elektrowniach wodnych.

Rolnictwo. Rolnictwo ze względu na ukształtowanie terenu nie stanowi o wielkim potencjale Austrii. Grunty orne i sady to około 19% powierzchni kraju. Gospodarstwa rolne poniżej 5 hektarów to 35% pomiędzy 5-20 hektarów to 38% w ogóle całości.

Turystyka. W Austrii turystyka stanowi jedną z najsilniejszych gałęzi gospodarki. W Austrii jest ponad 100 tysięcy obiektów turystycznych co daje ponad 1,2 mln łóżek. W ciągu roku do Austrii przybywa około 20 mln turystów.

Austria przystąpiła do Unii Europejskiej w 1995 roku. Od tego czasu jest także członkiem Schengen. W 1999 roku przystąpiła do Unii Walutowej i przyjęła walutę EURO.

http://euro-dane.com.pl/austria

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
13 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.