Reklama

 

Uznawalność dyplomów i kwalifikacji do celów zawodowych jest regulowana przepisami UE. W Belgii odpowiedzialne za to są  trzy wspólnoty: flamandzka, francuska oraz niemieckojęzyczna.

NARIC to Narodowe Centrum Informacyjne w zakresie Uznawalności Naukowej (i Profesjonalnej). Sieć NARIC jest inicjatywą Komisji Europejskiej i została stworzona w celu uznawania dyplomów i okresów studiów w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych umożliwia każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii wykonywanie zawodu regulowanego lub działalności w innym państwie niż to, w którym je uzyskał.

Zawód regulowany jest zawodem, którego wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymogów określonych w odrębnych przepisach. W każdym kraju istnieje odrębna lista zawodów regulowanych. Dlatego myśląc o podjęciu pracy w innym kraju UE/EOG lub Szwajcarii należy skontaktować się z właściwą instytucją państwa, w którym chcemy podjąć pracę i sprawdzić czy zawód, który chcemy wykonywać jest zwodem regulowanym oraz uzyskać informacje o ewentualnej procedurze uznania kwalifikacji. 

Jeżeli władze uznają, że przebyte kursy i szkolenia odbiegają od standardów obowiązujących w tym kraju wówczas mogą przedstawić dodatkowe wymagania (np. udowodnienie odpowiedniego stażu pracy lub testu umiejętności).

Jeżeli zawód nie jest zawodem regulowanym, wówczas nie ma konieczności poddawania się procedurze, a o uznaniu polskich kwalifikacji decyduje pracodawca. Jednakże zawsze może on wymagać od nas potwierdzenia równoważności polskiego dyplomu z jego belgijskim odpowiednikiem lub przedłożenia opinii o poziomie wykształcenia uzyskanego za granicą.

Baza ośrodków informacji o uznawalności dyplomów do celów zawodowych i akademickich dostępna na stronie sieci ENIC - NARIC http://www.enic-naric.net/ .

ENIC-NARIC Polska jest ośrodkiem informacji na temat dokumentów o wykształceniu zarówno do celów zawodowych, jak i akademickich zdobytych poza granicami Polski:

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Departament Obsługi Programów Międzynarodowych

i Uznawalności Wykształcenia ENIC-NARIC Polska

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Tel.: +49 22 628 67 76 e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/m...

Kursy języka narodowego

Język francuski i niemiecki znajduje się w ofercie edukacyjnej wielu prywatnych szkół językowych. Bazę prywatnych szkół językowych udostępniono na stronie internetowej http://www.przewodnik.pase.pl/ .

Katarzyna Mackiewicz

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
5 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.