Reklama

 

Szkolnictwo w Belgii jest odzwierciedleniem struktury narodowo – językowej  państwa, w której istnieje podział na francuskojęzycznych Walonów, flamandzkojęzycznych Flamandów i mniejszość niemieckojęzyczną. Każda z tych grup posiada autonomiczny system kształcenia. Wspólnota flamandzka, Wspólnota francuska i Wspólnota niemieckojęzyczna posiadają niezależne władze oświatowe (w tym odrębnych ministrów Oświaty). Nadzór szkolny sprawują inspektorzy państwowi lub regionalni, którzy kontrolują realizację państwowego minimum programowego oraz weryfikują dyplomy nauczycielskie.

Struktura szkolnictwa

Przedszkola (fr. école maternelle, niderl. kleuterschool) są nieobowiązkowe, przeznaczone dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia. Organizacyjnie powiązane są ze szkołą podstawową.

Szkoła podstawowa (fr. école primaire, niderl. lagere school) trwa sześć lat i jest obowiązkowa.

Szkoła średnia (fr. école secondaire, dawniej: humanités, niderl. middelbare school) to dwie drogi kształcenia do wyboru:

kształcenie tradycyjne – dwa cykle programowe po trzy lata, z podziałem na dwa typy szkół (klasyczne, humanistyczne), dające przygotowanie do podjęcia studiów wyższych;

kształcenie odnowione – dzielone jest na dwie specjalizacje pozwalające:

a) zdobyć wykształcenie ogólne, techniczne lub artystyczne, co umożliwia przygotowanie kandydatów na studia wyższe lub podjęcie pracy zawodowej;

b) zdobyć wykształcenie artystyczne, techniczne lub zawodowe, dające możliwość natychmiastowego podjęcia pracy lub kontynuacji nauki w szkole wyższej.

Kształcenie odnowione składa się z trzech, dwuletnich cykli:

cyklu obserwacji – z jednolitym programem ogólnokształcącym;

cyklu orientacji – z możliwością wyboru specjalizacji dalszego kształcenia;

cyklu determinacji – z programem ograniczonym do wybranych przez uczniów kierunków specjalizacji. Przygotowuje on do studiów wyższych lub doskonalenia zawodowego.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6 roku życia i trwa do:

- 15 roku życia, dla uczniów uczęszczających do placówek o pełnym wymiarze godzinowym;

- 18 roku życia dla młodzieży pracującej, uczęszczającej do szkoły wieczorowo.

Alfabetyzm w Belgii, czyli zdolność pisania i czytania powyżej 15 roku życia wynosi 98%.

Studia

Szkolnictwo wyższe dzieli się na: kolegia wyższego szkolnictwa zawodowego (ukształtowane na wzór uniwersytecki) oraz uniwersytety.

Kolegia przekazują wiedzę opartą na wiedzy naukowej, natomiast uniwersytety na badaniach naukowych. Kolegia oferują kształcenie na wyższym poziomie zawodowym, trwające 3-4 lata. Absolwenci kolegium otrzymują stopień gegradueerde. Następnie mogą podjąć roczne studia zaawansowane.

Na uniwersytetach po ukończeniu pierwszego cyklu, trwającego 2-3 lata, można uzyskać stopień kandydata. Otrzymany dyplom nie jest końcowym, jest jednak podstawą wiedzy do kolejnego cyklu. Aby otrzymać stopień licencjata, niezbędne są dalsze studia, które trwają 2-3 lata, a w niektórych przypadkach nawet i 4. Większość programów drugiego cyklu kończy dysertacja prezentowana na ostatnim roku studiów, która jest raportem z uczestnictwa studenta w programie badawczym. Po zakończeniu drugiego cyklu istnieje możliwość podjęcia nauki uzupełniającej lub zaawansowanej, trwającej od roku do dwóch lat. Trzeci cykl studiów prowadzą wyłącznie uniwersytety. Jego zwieńczeniem jest doktorat, którego uzyskanie trwa minimum dwa lata i poprzedza go publiczna obrona pracy.

Uniwersytety w Belgii

Michał Sobkowiak

Na podstawie: wikipedia.pl

Fot. polonais-press.be

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
3 + 13 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.