Reklama

        

250 mln złotych to suma podatków nadpłaconych przez polskich emigrantów pracujących w Belgii - szacuje Euro-Tax.pl. Każdy pracownik może ubiegać się o ich zwrot. Zanim jednak to zrobi, powinien zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi procedurami, które w przypadku Belgii są dosyć skomplikowane. Dlatego można próbować odzyskać pieniądze samodzielnie lub też skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która zajmuje się zwrotem podatków nadpłaconych   w zagranicznych urzędach skarbowych. „System podatkowy w Belgii składa się z 5 progów podatkowych oraz szeregu ulg, które są przyznawane w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej podatnika. Kwota wolna od podatku w tym kraju za rok 2010 wynosi 6 800 euro. Zatem, jeśli dochód podatnika nie przekroczył tej granicy, to do zwrotu jest cały odprowadzony przez pracodawcę podatek. W przypadku rozliczenia z małżonkiem kwota wolna ulega podwojeniu. Dodatkowo, posiadanie 1 dziecka podnosi próg o kolejne 1310 euro. Co więcej zwrot podatku można otrzymać nie tylko za poprzedni rok, ale nawet do 3 lat wstecz” - mówi Katarzyna Maziak z Euro-Tax.pl. W Belgii wszyscy pracownicy płacą 25-50% podatek dochodowy, w zależności od zarobków. Stawka opodatkowania jest zależna od zarobków Do łącznej puli opodatkowania zalicza się dochody uzyskane przez podatników z różnych tytułów. W skład łącznych dochodów będących przedmiotem opodatkowania wchodzą m.in.:

  • przychody z nieruchomości
  • wynagrodzenie ze stosunku pracy
  • emerytury i renty
  • dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

Każda osoba, będąc rezydentem lub nierezydentem, która pracuje więcej niż 183 dni w roku podatkowym w Belgii powinna  rozliczyć się ze swoich dochodach i złożyć zeznanie roczne przed belgijskim Urzędem Skarbowym. Osoba, która choć raz złoży zeznanie roczne w Belgii, otrzyma w kolejnych latach (z belgijskiego US) wezwanie lub dokumenty do rozliczenia podatku. Dokumenty zostaną wysłane na adres domowy lub ten podany w rejestrze urzędu. Przychody z innych krajów nie są przeszkodą, aby ubiegać się o jak najwyższy zwrot podatku z Belgii, jednak mają istotny wpływ na wysokość przyznanego zwrotu podatku. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić każdy dochód uzyskany w Belgii oraz na terenie innych krajów. Jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim musi także wykazać dochody współmałżonka.

Czas na złożenie deklaracji

Ubieganie się o zwrot nadpłaty podatkowej można rozpocząć już po zakończeniu roku podatkowego. Pracodawca na przełomie stycznia i lutego wydaje kartę podatkową tzw. Loonfische. Jest to belgijska karta podatkowa jaką otrzymuje się od każdego pracodawcy, u którego podejmuje się legalne zatrudnienie. Im większa liczba pracodawców, tym więcej takich dokumentów powinniśmy posiadać. Jest to także podstawowy dokument uprawniający nas do starania się o zwrot podatku z Belgii. Na dokumencie wyszczególnione są dochody wynikające z zatrudnienia, a także suma podatków jakie odprowadzone zostały do odpowiednich urzędów z tytułu podejmowania legalnej pracy. Natomiast wcześniej, na koniec roku podatkowego pracodawca ma obowiązek wydania formularza Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration czyli  rocznego podsumowania, które obrazuje całkowitą kwotę otrzymaną od pracodawcy i kwotę podatku pracodawcy wypłacane do urzędu skarbowego od zarobków. Co miesiąc pracodawca wydaje nam również tzw. Loonbrieft'y, będące odpowiednikiem polskich pasków płacowych, zawierające zestawienie przychodów z tytułu podejmowania legalnej pracy. Starając się o zwrot podatku należy pamiętać, że na podstawie tych dokumentów można dokonać rozliczenia tylko wówczas, gdy będziemy w posiadaniu wszystkich pasków płacowych. Rozliczenia podatku można dokonać tylko na podstawie karty podatkowej i należy to zrobić do  30 czerwca. Mamy na to 3 lata.                                                           

Dokumenty potrzebne do rozliczenia

  • Loonfiche od każdego pracodawcy oraz dodatkowo, jeżeli takowy posiadamy, dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych
  • Belgijski Nationaal Nummer (N.N) – odpowiednik polskiego NIP
  • Zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o dochodach lub ich braku z podziałem na: dochody uzyskane w Polsce i dochody z zagranicy
  • Zaświadczenie od współmałżonka z polskiego urzędu skarbowego o dochodach lub ich braku z podziałem na: dochody uzyskane w Polsce i dochody z zagranicy lub
  • Kopia paszportu lub dowodu osobistego (kopia dowodu z dwóch stron)
  • Numer konta bankowego w Belgii lub w Polsce

Czas rozpatrzenia deklaracji

Jeśli urząd nie ma żadnych pytań, to okres oczekiwania na zwrot podatku wynosi około 6 miesięcy. Nie mniej jednak czas ten nie jest odgórnie ustalony i wpływa na niego wiele czynników. Błędy lub braki w dokumentacji, a także bardzo duża skrupulatność urzędników, mogą znacznie wydłużyć czas oczekiwania na decyzję podatkową.

Wysokość zwróconego podatku

            Na wysokość podatku wpływa wiele różnorodnych czynników, przede wszystkim wysokość zarobków, odprowadzanych przez pracodawców składek i podatków, miejsce pracy, sytuacja rodzinna czy też czas, jaki spędziliśmy w Belgii. Istnieje również kwota wolna od podatku która w  2011 roku  wynosiła 6 570euro.

zwrot_podatku_z_belgii2.pngzwrot_podatku_z_belgii3.png

Oszacowanie lub wskazanie konkretnej kwoty zwrotu podarku. Skrupulatność urzędników weryfikujących poprawność danych jest bardzo duża, stąd też zatajenie jakichkolwiek informacji może wyrządzić nam więcej szkód niż pożytku. Średnie kwoty zwrotu podatku z Belgii są dosyć wysokie. Można odzyskać nawet 2 500 euro, co przy dzisiejszym kursie walut stanowi ok. 10 000 złotych!

Katarzyna Mackiewicz

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
8 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.