Reklama

 

Według danych OECD, duński system szkolnictwa został oceniony jako najlepszy w całej Europie. Poczynając od żłobka, edukacja w Danii jest bezpłatna. Uczniowie mają zapewnioną nie tylko darmową naukę, ale również podręczniki, lekcje języka obcego i transport do szkoły. Studenci przez cały okres studiów mają prawo do bezzwrotnych stypendiów w wielkości od 2 do 4 tys. koron miesięcznie. Do tego mają oni łatwy dostęp do tanich kredytów. 

Każdego Duńczyka obowiązuje 9-letni okres nauki. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym może on wybrać między gminną szkołą publiczną (folkeskoler), szkołą prywatną (frie grundskoler, efterskoler) lub też zdecydować się na indywidualną naukę w domu. Przeważnie Duńczycy uczą się w szkołach publicznych. Szkoły prywatne wybiera 12% uczniów, a 1% uczy się w domu. Średnio szkolna klasa w Danii liczy 19 osób. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej i pierwszego poziomu szkoły średniej, uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole zawodowej (erhversskole) albo przygotowywać się do nauki na poziomie akademickim - w gimnazjum lub w szkole zawodowej. 

Edukację na poziomie szkoły podstawowej i pierwszego poziomu szkoły średniej finansują razem rząd i gmina. Nauka w szkole prywatnej to wydatek rzędu około 13 tys. koron rocznie. Drugi poziom szkoły średniej jest finansowany ze środków danego okręgu, zaś koszty nauki w szkołach zawodowych pokrywane są przez państwo. 

Studenci w Danii mogą wybierać między uczelniami tzw. sektora uniwersyteckiego lub pozauniwersyteckiego. Sektor uniwersytecki, skupiający uniwersytety i wyspecjalizowane szkoły wyższe (medyczne, inżynierskie itp.) liczy w sumie 19 uczelni, na których obowiązuje anglosaski system kształcenia - jest więc podobny do standardów polskich. Po 3-3.5 latach studiów można uzyskać tam stopień bachelor (licencjata), a po dwóch kolejnych latach - stopień magistra, tzw. Candidatus. Pragnący uzyskać stopień Candidatus muszą 6 miesięcy studiów poświęcić na pisanie pracy magisterskiej. 

Najnowszym z 5 duńskich uniwersytetów jest uniwersytet w Aalborgu, założony w 1974 roku. Uczelnia ta jest nie tylko nowa, ale również bardzo nowoczesna ze względu na sposób kształcenia: edukacja nastawiona jest tam na opracowywanie projektów i pracę nad praktycznymi problemami. 

Sektor pozauniwersytecki skupia ponad 175 pozostałych szkół wyższych, które oferują studentom krótsze niż na uniwersytecie, ściśle ukierunkowane kursy przygotowujące do konkretnej pracy w zawodzie. Są to jednak szkoły mniejsze, liczące zazwyczaj 400-600 studentów. 

W duńskim szkolnictwie akademickim można od niedawna zauważyć nową tendencję: poszczególne uczelnie łączą się w duże centra edukacji, oferujące rozległy, wielokierunkowy obszar kształcenia. 

Duńskie uczelnie podążają z duchem czasu. Od kiedy na rynku dużą rolę zaczął odgrywać przemysł biotechnologiczny i tzw. przemysł nowoczesnych technologii, na uczelniach pojawiły się kierunki przygotowujące studentów do podjęcia wyzwań w tych dziedzinach. W duńsko-szwedzkim regionie Oresund kwitnie nowoczesny przemysł, bazujący na zapleczu naukowym z pobliskich uniwersytetów i uczelni - The Royal Danish School of Pharmacy, Technical University of Denmark i inne. Ta ostatnia uczelnia, wraz z uniwersytetem w Aalborgu, oferują studia na tytuł magistra w specjalizacji Mobile Internet Communication. Z kolei znajdująca się w stolicy Danii Copenhagen School of Business jako pierwsza na świecie zaoferowała kursy MBA i MSc o specjalizacji e-commerce. 

Wartość edukacji doceniają wszyscy. Na uczelniach duńskich zobaczyć często można dwudziestoparo- i trzydziestolatków, którzy dokształcają się, aby stać się konkurencyjnymi na rynku pracy. 

Duńskie uniwersytety i szkoły wyższe są otwarte również dla studentów zagranicznych. Wielu polskich studentów ubiega się o stypendia naukowe, aby wyjechać na jeden lub dwa semestry nauki do Danii. Studia w Danii są bezpłatne, jednak stypendia pozwalają pokryć część kosztów utrzymania, które w Danii są dosyć wysokie i sięgają 2000 DKK miesięcznie. 

Najpopularniejszymi z programów stypendialnych są Socrates-Erasmus i Leonardo da Vinci. Na duńskie uniwersytety przyciąga studentów polskich bardzo dobry poziom wyposażenia technicznego, wysoki poziom nauki oraz świetna znajomość języka angielskiego wśród wykładowców. Najczęściej wybieranymi miejscami studiów są Kopenhaga i Aarhus. Do tej drugiej miejscowości przyjeżdżają często np. studenci warszawskiej SGH, która podpisała z Aarhus School of Business porozumienie o wymianie studenckiej. Studentom z zagranicy uczelnie oferują bezpłatne kursy języka duńskiego, które umożliwiają - w podstawowym zakresie - komunikację w tym języku. Polscy studenci wracający z Danii podkreślają, że na tamtejszych uczelniach wymagany jest duży nakład pracy indywidualnej. Częstą formą zajęć jest praca grupowa, zorientowana na rozwiązywanie praktycznych problemów, które potem można spotkać w życiu zawodowym. 

Niektórzy studenci decydują się na dłuższy pobyt na duńskiej uczelni, aby napisać tam pracę dyplomową i uzyskać stopień magistra.

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.