Reklama

 

Duński system szkolnictwa został oceniony jako najlepszy w całej Europie (według danych OECD). W czym tkwi jego fenomen? W tym, że poczynając od żłobka, edukacja w Danii jest całkowicie bezpłatna. Darmowe są także podręczniki, lekcje języka obcego oraz dojazd do szkoły. Studenci przez cały okres studiów mają prawo do bezzwrotnych stypendiów w wielkości od 2 do 4 tys. koron miesięcznie (od 1000 do 2000 zł) i łatwy dostęp do tanich kredytów.

Przedszkole

Jest nieobowiązkowe, trwa 4 lata i jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia. Dzieci 5-7-letnie są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w najstarszych grupach w przedszkolu lub klasach wstępnych.

Szkoły podstawowe

Nauka w szkole podstawowej trwa 9 lat. Zarówno na tym poziomie, jak i poziomie licealnym uczeń ma prawo wyboru typu szkoły, do której będzie uczęszczał. Może się zdecydować na gminną szkołą publiczną (folkeskoler), szkołą prywatną (frie grundskoler, efterskoler) lub podjąć indywidualną naukę w domu. W Danii bowiem nie ma obowiązku szkolnego jako takiego, jest jednak obowiązek nauczania. Przeważnie Duńczycy uczą się jednak w szkołach publicznych.

Przed rozpoczęciem szkoły uczniowie mogą uczęszczać do przedszkola. W Danii kładzie się duży nacisk na naukę języków i dlatego też dzieci od wczesnego wieku uczą się duńskiego, niemieckiego i angielskiego.

Szkoła podstawowa kończy się nieobowiązkowym egzaminem, po którym uczniowie mogą kontynuować naukę w klasie dziesiątej lub podjąć naukę w szkole średniej.

Szkoły średnie

Jeśli uczeń chce kontynuować naukę w liceum, może wybrać między wykształceniem zawodowym, które trwa 3-4 lata i przygotowuje do wykonywania zawodu, a szkołą średnią (nazywaną gimnazjum ogólnokształcącym), która trwa 3 lata i przygotowuje do studiów wyższych. Wielu Duńczyków kończy jednak swoją edukację już po szkole podstawowej (20% uczniów) i rozpoczyna pracę.

Na zakończenie szkoły średniej uczniowie zdają egzamin, który umożliwia im podjęcie studiów.

Szkoły wyższe

Szkolnictwo wyższe w Danii to 200 różnych instytucji, które można podzielić na sektor uniwersytecki i nieuniwersytecki. Sektor uniwersytecki skupia  uniwersytety i wyspecjalizowane szkoły wyższe. Liczy w sumie 19 uczelni. Naukę w sektorze uniwersyteckim oferuje 5 uniwersytetów i 14 innych wyspecjalizowanych szkół wyższych (np. medycznych, biznesowych, artystycznych, farmaceutycznych czy inżynierskich). Istnieją także kolegia – 175 szkół wyższych, które z kolei oferują krótsze, ściśle ukierunkowane kursy przygotowujące do pracy w danym zawodzie (na kursach tych można zdobyć też tytuł licencjata).

W Danii obowiązuje system anglosaski – a więc jest zbliżony do polskich standardów. Student po 3-3,5-letniej nauce otrzymuje tytuł licencjata, a po kolejnych 2 – tytuł magistra. Licencjat można także uzyskać, studiując na 2 letnim AP degree i kontynuując na Bachelor Top-up ( 1,5 roku). Stopień doktora to zaś kolejne 3 lata nauki.

Szkoły wyższe w tym kraju mają świetne zaplecze techniczne, są nastawione na praktykę i starają się dostosowywać programy nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Różnice między duńskim a polskim systemem edukacji

Przede wszystkim w Danii nakład na edukację stanowi 10% dochodu państwa. Ponadto studia są tam bardzo elastyczne, można łączyć kursy  według własnych potrzeb. Nauczyciele kładą zaś nacisk na umiejętność autoprezentacji, obronę własnych opinii i praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej, co – de facto – u nas kuleje. Dania posiada także szeroki zakres kształcenia zawodowego z dobrym dostępem do programów uniwersyteckich.

Żaneta Jakubowska

Fot. Claus Bonnerup/ EASTNEWS/ wyborcza.pl

Źródło: http://www.eurodesk.pl/files/Dania.pdf oraz http://www.studiawdanii.info.pl/studia-w-danii/system-edukacji-w-danii

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
3 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.