Reklama

 

W sytuacji kiedy bank chce zamknąć konto otwarte zgodnie z prawem klienta, ma obowiązek poinformować o swoim zamiarze posiadacza rachunku 45 dni wcześniej i równocześnie powiadomić Banque de France, motywując przyczynę zamknięcia konta. W takim przypadku Banque de France wskazuje warunkowo placówkę banku, w którym konto zostanie otwarte według procedur.

 

Przykład

  

Marek pracuje we Francji jako hydraulik. Co miesiąc wysyła czek o wartości 520 € właścicielowi wynajmowanego mieszkania, który go realizuje każdego 10. dnia miesiąca. W lipcu Marek wyjechał na wakacje do Polski. Nie upewniwszy się, czy czek został zrealizowany, dokonał wielu płatności z konta. W momencie złożenia czeku przez najemcę mieszkania na koncie Marka nie było już środków na pokrycie płatności. Bank usiłował skontaktować się z Markiem, niestety bezskutecznie. Brak odpowiedzi z jego strony spowodował odrzucenie płatności, automatyczny zakaz wystawiania czeków i wpis do centralnej bazy nierzetelnych klientów Banku centralnego (Banque de France) na okres 5 lat. Po powrocie z Polski Marek przejrzał korespondencję i znalazł list z banku informujący go o zaistniałej sytuacji oraz prośbę o uregulowanie zadłużenia. Udał się więc bezzwłocznie do banku, w którym został poproszony o zwrot książeczki czekowej i poinformowany o możliwościach uregulowania sytuacji przez:

  • zasilenie konta i ponowną realizację czeku przez beneficjenta (to jest właściciela wynajmowanego mieszkania),
  • bezpośrednie przekazanie właścicielowi zaległej kwoty w zamian za odrzucony czek, który należy następnie przedstawić w banku jako dowód dokonanej zapłaty,
  • wpłatę kwoty odpowiadającej odrzuconemu czekowi i jej blokadę na subkoncie przez okres 1 roku.

Marek wybrał pierwsze rozwiązanie. Dokonał wpłaty na swoje konto i poprosił właściciela wynajmowanego mieszkania o ponowne złożenie czeku w swoim banku. W momencie kiedy zadłużenie zostało uregulowane, pracownik banku wystąpił do Banque de France o wykreślenie Marka z bazy centralnej, co umożliwiło mu ponowne korzystanie z karty i książeczki czekowej.

Bank nie ma jednak obowiązku ponownego wydania książeczki czekowej.

Marek uregulował swoją sytuację w okresie krótszym niż 2 miesiące od momentu odrzucenia czeku, co pozwoliło mu uniknąć dodatkowych opłat skarbowych. Od tego dnia Marek uważnie śledzi wszystkie operacje wykonywane na koncie i regularnie sprawdza stan swojego konta przez Internet oraz bezpośrednio w oddziale banku.

Autor

Association Parabole

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.