Reklama

Uczniowie, którzy idą do pierwszej klasy we wrześniu 2019 roku, rozpoczną zajęcia specjalistyczne, które zastąpią poprzedni porządek L (literacka), ES (ekonomiczna i społeczna) i S (naukowa). Najczęściej wybierane kombinacje pokazują, że 47% uczniów dokonało zupełnie nowych wyborów.

 

Reforma szkoły średniej: dziesięć najpopularniejszych specjalizacji w pierwszej klasie

We wrześniu 2019 roku francuskie licea zapoczątkują nową organizację. Uczniowie, którzy idą do pierwszej klasy, po raz pierwszy nie podzielą się na moduły L, ES i S, ale odkryją trzy specjalizacje wybrane spośród kilkunastu lekcji, podczas gdy większość szkół oferuje tylko siedem.

Ten wybór ostatecznie prowadzi do szerszej listy kombinacji specjalizacji. Taki był cel ministerstwa, które chciało urozmaicić ścieżki uczniów, aby umożliwić im dokonywanie wyborów bliższych ich prawdziwym zainteresowaniom, a tym samym lepiej przygotować ich do matury i okresu pomaturalnego.

Publikacja listy dziesięciu specjalizacji i najczęściej wybieranych kombinacji w lipcu 2019 roku jest więc interesująca.

 

 

Matematyka supergwiazda

Nic dziwnego, że matematyka jest w dużej mierze wiodącą, ponieważ 64% wybrało ją jako zajęcia specjalistyczne : wielu z tych licealistów niekoniecznie dąży do kontynuacji kształcenia w tym kierunku, jednak byli oni przekonani, że nie można zrezygnować z matematyki.

W rezultacie nauczyciele tego przedmiotu wyrazili lęk przed odnalezieniem się w tej sytuacji, podobnie jak w byłej pierwszej S, w obliczu heterogenicznych klas mieszających prawdziwych „matematyków” i innych.

Nie dziwi zatem wybór przedmiotu fizyka-chemia (43,5% wyborów) i SVT - biologia i geologia (42,2%). Trzy przedmioty, które stanowiły serce poprzedniej serii, znajdują się zatem na szczycie listy, ale Ministerstwo podkreśla, że kombinacja trzech specjalizacji została wybrana „tylko” przez 26% licealistów, z których około 50% było zorientowanych na maturę S.

 

12 najczęściej wybieranych kombinacji

Ale najciekawsza jest lista dwunastu kombinacji (trzech specjalizacji) najczęściej wybieranych przez uczniów.

O ile dwie pierwsze rzeczywiście odtwarza poprzednia serię S i ES, zaobserwujemy również oryginalne połączenie literatury z ekonomią, lub 9 : języki, matematyka i SES…

„47% z nich dokonało wyborów, których wcześniej mogliby dokonać przy serii S, ES i L”, … mówi sprawozdanie ministerstwa, które kończy się „dywersyfikacją profili z połączeniem nauk ścisłych i humanistycznych”.

 

Od trzech do dwóch specjalności: nowy wybór

Pierwsi uczniowie poznają teraz programy tych nowych specjalizacji, a licea udoskonalą organizację czasu pracy.

Wtedy licealiści będą musieli bardzo szybko zastanowić się nad specjalizacją, z której zrezygnują w ostatnim roku, ponieważ muszą przejść z trzech lekcji po 4 godziny w pierwszej klasie, do dwóch lekcji po 6 godzin w ostatniej klasie. Znowu, wybór będzie trudny, zwłaszcza, że ​​system ma pomóc uczniom zbudować orientacyjny projekt pomaturalny.

 

Ciągłe testy kontrolne liczą się do matury

Dla uczniów kolejna znacząca zmiana: już od pierwszej klasy rozpoczną również pierwsze testy liczące się do matury. Reforma liceum jest w rzeczywistości połączona z reformą egzaminu końcowego.

W klasie pierwszej, i już od rocznika 2019-2020, pierwsi uczniowie będą zdawali testy z języka francuskiego, ale będą też mieć ocenę z testu z przedmiotów i specjalności, którą porzucą.

Co ciekawe, oceny z dzienniczka ucznia zajmą tylko na 10% oceny końcowej. Oceny z testów będą uzyskiwane z pisemnych prac w drugim i trzecim trymestrze. Egzaminy te będą koncentrować się na przedmiotach opracowanych na poziomie krajowym, i będą sprawdzane przez innych nauczycieli. Mieszany system zaprojektowany został w celu zapewnienia równości uczniów na egzaminie.

 

Następnie cztery testy w ostatniej klasie

W ostatnim roku będą mieli 4 egzaminy końcowe: dwa przedmioty specjalistyczne, pisemny test filozofii i ustny na temat pewnego projektu.

Testy z dwóch przedmiotów specjalistycznych odbędą się w marcu, aby można było wziąć pod uwagę oceny w Parcoursup (Poradnictwo on-line dla absolwentów w zakresie kształcenia oferowanego na wyższym poziomie).

A co będzie w czerwcu 2020 roku? będzie to ostatnia edycja starej matury dla uczniów ostatniej klasy.

 

 

Autor: 
Tłum. Patrycja Puszkar
Źródło: 
reussirmavie.net
Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.