Reklama

 

Jednym z motorów, dzięki któremu studenci uczestniczą aktywnie w życiu akademickim, są rozmaite organizacje i stowarzyszenia. W Hiszpanii istnieją różne zgrupowania  o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym.

Zazwyczaj każdy fakultet czy uczelnia hiszpańska posiada jedną lub wiele organizacji, pomagających w rozwiązywaniu wielu problemów, z którym borykają się studenci. Krąg działań obejmuje miedzy innymi: uzyskanie tytułu uniwersyteckiego, aktywne spędzanie czasu, wypoczynek oraz kulturę. Istnieją również stowarzyszenia o charakterze międzynarodowym, takie jak: Stowarzyszenie Młodych Naukowców (Federación de Jóvenes Investigadores Precarios), Federacja i Stowarzyszenie Studentów Centrów i Uniwersytetów (Federación de Asociaciones de Estudiantes de Centros y Universidades), Koalicja Studentów (Coalición de Estudiantes) oraz Hiszpańska Federacja Inżynierów „Bez Granic” (Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras).

Powyższe organizacje często realizują różnego rodzaju projekty, w których mogą uczestniczyć studenci wszystkich uczelni. Oprócz stowarzyszeń istnieją również organy o charakterze państwowym, stworzone również przez studentów. Należą do nich:

  1. Rada Studentów (El  Consejo de Estudiantes): jest to organ państwowy, skupiający się przede wszystkim na reprezentowaniu jednostek w społeczności studenckiej. Rada Studentów może również pochwalić się organizacją licznych aktywności: kulturalnych, sportowych, wystaw, rozwojem inicjatyw. Służy także jako punkt informacyjny dla żaków.
  1. Delegacja Studentów (Las  Delegaciones de Alumnos): jest drugą organizacją reprezentującą studentów w społeczności akademickiej. Istnieje na większości hiszpańskich uczelni, każdy fakultet posiada swoją odrębną delegację.
  1. Obrońcy Praw Studenta (El defensor del universitario): zajmują się obroną praw swoich członków. Od kilku lat poważnie zakorzeniają się w strukturze uniwersyteckiej Hiszpanii. Za ich początek można uznać wydanie Ustawy Organicznej Uniwersytetów w 2011 roku (Ley Orgánica de Universidades de 2011). Ze względu na krótki czas istnienia to organizacja jak na razie mało powszechna.
  1. Wicerektorat Studencki (Vicerrectorado de Alumnado): obecny na prawie każdym hiszpańskim uniwersytecie. Zajmuje się funkcjami powiązanymi ze stowarzyszeniami studenckimi. Udziela informacji na temat aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej, a także reprezentuje studentów w różnych sferach.

 Tłumaczenie: Anna Wolska

Źródło: Universia.es, http://universitarios.universia.es/asociaciones-representatividad/

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
1 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.