Reklama

 

W roku 1990 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Międzynarodową Konwencję w sprawie ochrony wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin, które weszło w życie w 2003 roku – ratyfikowane przez 22 kraje i podpisane przez 10 państw. Obecnie uczestniczy w niej 36 państw. Hiszpania nie podpisała ani nie ratyfikowała dokumentu.

Celem niniejszej Konwencji jest skuteczna ochrona podstawowych praw człowieka pracowników migrujących i ich rodzin, niezależnie od ich statusu prawnego w kraju przyjmującym, bez rozróżnienia ze względu na: płeć, rasę, kolor skóry, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe, etniczne czy społeczne, narodowość, wiek, sytuację majątkową, stan cywilny.

Jakie prawa gwarantuje Konwencja?

Gwarancje Konwencji to miedzy innymi: prawo do życia, wolność i bezpieczeństwo życia osobistego, prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do równego traktowania, prawo do przystępowania do związków zawodowych, uczestnictwo w życiu politycznym kraju, prawo do dobrowolnego powrotu do kraju, utrzymywanie więzi kulturowych z własnym krajem, prawo do otrzymania informacji o własnych prawach przez pracowników migrujących i ich rodziny.

Konwencja stwierdza również, że żaden pracownik migrujący lub jego rodzina nie będzie poddany torturom ani innemu okrutnemu i poniżającemu traktowaniu. Nie będą również cierpieć niewoli czy poddaństwa, nie będą przedmiotem zbiorowego wydalenia.

Dlaczego ważne jest podpisanie Konwencji? Ponieważ:

.gwarantuje migrantom przestrzeganie praw człowieka oraz odpowiednią ochronę wszystkim osobom niezależnie od ich statusu administracyjnego,

.walczy z nadużywaniem praw migrantów, z molestowaniem seksualnym, które dotyczy bezpośrednio kobiet i nieletnich,

.przyczynia się do zapobiegania i zwalczania rasizmu i ksenofobii oraz określa zasady sprawiedliwego traktowania.

Tłumaczenia: Anna Wolska

Źródło: Amnistia International

https://www.es.amnesty.org/temas/refugio-e-inmigracion/trabajadores-migrantes/

Państwo: 
Dział: 
Dział Specjalny: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
6 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.