Reklama

 

Wszyscy obcokrajowcy poniżej szesnastego roku życia mają zarówno prawo, jak i obowiązek do podjęcia nauki na tych samych zasadach co obywatele Hiszpanii. W skład uprawnień wchodzą nauka podstawowa bezpłatna i obowiązkowa, uzyskanie dyplomów ukończenia nauki na danym poziomie, stypendia państwowe i programy naukowe. Głównymi poziomami nauczania, do których cudzoziemcy maja dostęp na tych samych prawach co urodzeni w Hiszpanii są: edukacja podstawowa (od 6 do 12 roku życia) i edukacja średnia (do 16 roku życia).

Podczas przyjęcia do szkoły uczniów poprzednio należących do zagranicznego systemu edukacyjnego pod uwagę brany będzie jego wiek oraz posiadane umiejętności, aby dany uczeń bez problemów mógł kontynuować naukę w hiszpańskiej szkole.

Uczniowie powyżej piętnastego roku życia, którzy nie wykażą się zdolnością do podjęcia się nauki w średniej szkole obowiązkowej (la ESO), mogą wziąć udział w programach kształcenia zawodowego. Pozostali uczniowie, którzy ukończą ten poziom edukacyjny, będą mieli możliwość realizacji państwowych studiów wyższych.

Jeśli chodzi o poziomy nauczania średniego półobowiązkowego, obywatelom obcym przysługują te same prawa i obowiązki jak Hiszpanom. Mają jednocześnie możliwość ubiegania się o stypendia oraz uczestnictwo w programach naukowych. Odnośnie  nauki na uczelniach wyższych stosowane będą kryteria indywidualne dla kraju pochodzenia studenta.

W przypadku, kiedy uczeń pochodzi z kraju, który nie spełnia norm hiszpańskiego systemu, uczniowie powinny zgłosić się obowiązkowo na określone badanie.

Przed wyjazdem do Hiszpanii powinieneś uzyskać apostille wszystkich dokumentów i tytułów naukowych zdobytych podczas Twojego życia.

Zatwierdzanie tytułów, dyplomów lub nauki innej niż uniwersyteckiej zagranicą jest kwalifikowane według norm edukacji hiszpańskiej. W przypadku nauki w szkołach wyższych można ubiegać się o adaptację zdobytych dyplomów, niezbędną do kontynuacji nauki.

Tłumaczenie: Anna Wolska

Źródło: Universia.net

http://universidades-iberoamericanas.universia.net/espa%C3%B1a/sistema-educativo/estudiantes-extranjeros.html

Fot. serviciovoluntarioeuropeo.org.

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
6 + 11 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.