Reklama

 

 W systemie edukacyjnym Hiszpanii  wyróżnia się pięć podstawowych poziomów:

  1. Edukacja dziecięca (w wieku od 0 do 6 lat) nieobowiązkowa. Jest to struktura edukacyjna o 2 etapach, trwających po 3 lata każdy

1 cykl (0-3 lata)

2 cykl (3-6 lat)

  1. Edukacja podstawowa (w wieku od 6 do 16 lat ) ma charakter obowiązkowy  i jest bezpłatna  w placówkach publicznych, nie biorąc pod uwagę kupna podręczników i materiałów edukacyjnych. Trwa 10 lat i dzieli się na dwa etapy: edukacja podstawowa (6 lat) i edukacja średnia obowiązkowa (4 lata, znana jako la ESO). Główne etapy szkolnictwa podstawowego to :

1 cykl: (6-8 lat)

2 cykl: (8-10 lat)

3 cykl: (10-12 lat)

Oraz edukacja średnia obowiązkowa:

1 cykl (12-16 lat)

  1. Edukacja średnia – w połowie obowiązkowa; trwa 5 lat i wymaga posiadania tytułu la ESO, a także egzaminu maturalnego (2 lata), ukończenia szkoły średniej obowiązkowej,  ukończenia kursów sztuki i projektowania na

poziomie średnim oraz nauk sportowych również na poziomie średnim.

  1. Edukacja wyższa, zwana inaczej karierą uniwersytecką, która gwarantuje: wykształcenie wyższe.
  2. Inne: edukacja o znaczeniu specjalnym jak np.: języki obce, zajęcia artystyczne lub sportowe.

Konstytucja hiszpańska zakłada, że każdy obywatel posiada dostęp do edukacji.

Opis systemu edukacyjnego w Hiszpanii

Edukacja wczesnodziecięca:

Edukacja wczesnodziecięca w Hiszpanii trwa do 6 roku życia. Składa się z rozwoju fizycznego, intelektualnego, afektywnego, społecznego i moralnego najmłodszych. Obejmuje dwa cykle: naukę do 3 roku życia oraz od 3 do 6 roku życia.

Edukacja podstawowa:

Edukacja podstawowa składa się z 6 cykli: od 6 do 12 roku życia, organizowana w 3 cyklach po 2 lata każdy. Jest ona etapem obowiązkowym a zarazem bezpłatnym. Ma na celu wspieranie socjalizacji dzieci, promowanie ich włączenia do kultury i przyczynienie się do stopniowej autonomii działania w ich środowisku. Edukacja podzielona jest na obszary prowadzone przez nauczycieli.

Edukacja  średnia (obowiązkowa):

Zwana inaczej la ESO. Jest etapem bezpłatnym i obowiązkowym dla wszystkich obywateli  w wieku szkolnym. Trwa 4 lata i rozpoczyna się zaraz po skończeniu szkoły podstawowej. Kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem poziomu średniego kształcenia zawodowego. Uczniowie rozpoczynają naukę w wieku 12 lat, a kończą w wieku lat 16.

Matura (Bachillerato):

Matura jest ostatnim etapem edukacji średniej obowiązkowej. Przygotowanie trwa 2 lata (od 16 do 18 roku życia) i jest dobrowolne. Składa się z następujących modułów: Sztuki, Nauk o Naturze i Zdrowiu, Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Technologii.

Edukacja zawodowa:

Edukacja zawodowa ma na celu przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu. Dzieli się na formację średnia i wyższą.

System Uniwersytecki w Hiszpanii:

System Uniwersytecki w Hiszpanii, składa się z 77 uniwersytetów, z czego 50 jest publicznych i 14 prywatnych. Hiszpania posiada także 4 uniwersytety katolickie. Na wyższe uczelnie uczęszczają uczniowie w wieku minimalnym od 17 do 20 roku życia. Przyszli studenci rozpoczynają naukę po uzyskaniu matury lub edukacji na poziomie wyższym. Nauka trwa 3 lata ( 3 cykle po jednym roku każdy) Nauka dzieli się na 2 poziomy: Grado (podstawowe wykształcenie uniwersyteckie – licencjat) i Postgrado , obejmujący dwa cykle – Master i Doctorado (Magister i Doktor).

Opracowała: Anna Wolska

Źródła: Directorio de Centros: http://www.spainexchange.com/es/estudiar-espana-info/sistema_educativo.php

Universia: http://pre.universia.es/sistema-educativo-universitario/

Wikipedia Enciclopedia Libre:

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Espa%C3%B1a

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
20 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.