Reklama

 

Holenderski Urząd skarbowy wprowadza ważną zmianę w sposobie określania statusu rezydencji podatkowej. Modyfikacje przepisów wyraźnie skomplikują procedurę ubiegania się o zwrot nadpłaconych podatków dla ponad 100 tys. pracujących tam Polaków.

Eksperci alarmują: Zmieniają się przepisy skarbowe w Holandii

Od tej pory będą musieli wykazać przed tamtejszym urzędem także swoje dochody osiągnięte poza Holandią. Według nowych zasad prawo do traktowania jako rezydent podatkowy będzie przysługiwało pracownikom, którzy w ciągu roku podatkowego osiągną co najmniej 90% swoich przychodów na terenie Holandii. Uzyskanie takiego statusu jest bardzo istotne, ponieważ gwarantuje możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Ponadto Polska nie wprowadziła nowelizacji ustawy o wykluczeniu podwójnego opodatkowania, co dodatkowo utrudni proces rozliczenia za pracę w Holandii.

Od 2016 roku staranie się o zwrot nadpłaconego podatku w Holandii będzie wiązało się z większą ilością formalności. Według wyliczeń firmy Euro-Tax.pl około 15 % naszych rodaków pracujących w Holandii uzyskuje ponad 10% przychodów w innym kraju - głównie w Polsce. W tej grupie osób zwroty podatku mogą okazać się nieco niższe niż przed wprowadzeniem zmian.

-"Wprowadzenie zmian w sposobie określania statusu rezydencji podatkowej oznaczać będzie potrzebę udokumentowania przychodów osiągniętych poza Holandią. Modyfikacja przepisów dotyczy także osób, które w danym okresie rozliczeniowym pracowały tylko w Holandii. One również będą musiały wykazać brak dochodów w Polsce na tych samych zasadach. W tym celu będzie trzeba zwrócić się do polskiego urzędu skarbowego o udokumentowanie ich na specjalnym druku, który obecnie jest przygotowywany i uzgadniany pomiędzy Belastingdienst a Ministerstwem Finansów. Warunkiem uzyskania powyższego dokumentu jest konieczność złożenia do polskiego urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT wraz z załącznikiem PIT ZG ujawniającym przychody osiągnięte w Holandii" - mówi Adam Powiertowski, prezes Euro-Tax.pl.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Polska nie wprowadziła nowelizacji ustawy o wykluczeniu podwójnego opodatkowania, mającej na celu wprowadzenie korzystnej metody wyłączenia z progresją. Obowiązująca od 2002 roku konwencja utrzymuje zasadę odliczenia proporcjonalnego. Metoda ta naraża polskich migrantów na wysokie opodatkowanie ich przychodów z Holandii w Polsce. W rezultacie w 2016 r. konieczne będzie stosowanie skomplikowanej abolicji podatkowej zrównującej niekorzystne różnice pomiędzy dwiema powyższymi metodami rozliczeń.

Według szacunków Euro-Tax.pl w 2015 roku holenderski fiskus ma do zwrotu polskim pracownikom blisko 32 mln euro. W najbliższym okresie rozliczeniowym kwota ta może się zmniejszyć. Zmiany wprowadzone od stycznia 2016 roku będą miały istotny wpływ na wielkość rozliczeń rocznych w deklaracjach podatkowych za rok 2015.

- "Rodzaj statusu rezydencji w Holandii ma wpływ na wielkość zaliczek na podatek dochodowy, jakie powinni odprowadzać pracodawcy. Wynika to z możliwości uwzględniania ulg podatkowych przysługujących wyłącznie rezydentom holenderskim. Różnice w opodatkowaniu wynoszą około 5% w skali podatkowej. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek starannej kalkulacji podatkowej pracowników. W tym przypadku oznacza to obowiązek pozyskania informacji od pracownika o wielkości osiągniętego lub planowanego przychodu w Polsce lub innym kraju" - komentuje Adam Powiertowski.

W kontekście wdrażanych zmian istnieje również obawa o zwiększenie liczby błędnych deklaracji podatkowych. Przykładem służyć tu mogą lata poprzednie. Po wprowadzeniu modyfikacji w przepisach prawa podatkowego w 2013 roku, na skutek błędnie wypełnionych zeznań podatkowych około 13,5 tysiąca Polaków rozliczających się w Holandii nie otrzymało należnych im w sumie ok. 17 milionów złotych.

Źródło: http://praca.interia.pl/praca-za-granica/news-polacy-trudniej-rozlicza-prace-w-holandii,nId,1955883

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
13 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.