Reklama

 

Przedsiębiorcy z Polski, tak samo jak inni inwestorzy zagraniczni, mają możliwość korzystania w Holandii z pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo pozwala im zakładać firmy, takie jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV - Bestolen Vennootschap met beperkte Aansprakelijheid), spółka akcyjna (NV - Naamloze Vennootschap), spółka jawna (VoF - Vennootschap onder Firma), spółka komandytowa (CV - Commanditaire Vennootschap), spółka partnerska (Maatschap), jednoosobowa działalność gospodarcza na własny rachunek (Eenmanszaak), oddział (afdeling) lub filia (filiaal).

W Holandii nie wymaga się uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a ograniczenia co do jej rodzaju, jeżeli występują, dotyczą zarówno cudzoziemców, jak i Holendrów. Zakładając własną firmę należy zarejestrować ją w Izbie Handlowo – Przemysłowej. Z tego obowiązku zwolnieni są przedstawiciele wolnych zawodów, handlowcy-akwizytorzy, przedsiębiorcy działający w sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz przedsiębiorcy działający w sferze użyteczności publicznej. Rejestracji dokonuje się w tygodniu przed rozpoczęciem działalności, ale nie później niż w pierwszym tygodniu jej prowadzenia. Rejestracja własnej działalności gospodarczej jest płatna. Po dokonaniu czynności rejestracyjnych przedsiębiorca otrzymuje ośmiocyfrowy numer rejestracyjny (Handelsregisternummer), który jest potrzebny do identyfikacji firmy i stanowi odpowiednik polskiego REGON. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagane jest uznanie kwalifikacji, które można zweryfikować w Holenderskim Centrum Weryfikacji Kwalifikacji. Końcowy etap działań uruchamiania firmy w Holandii stanowi rejestracja na potrzeby ubezpieczeń społecznych w UWV (odpowiednik polskiego ZUS) oraz uzyskanie numeru płatnika składek. Należy także sprawdzić, czy prowadzona przez firmę działalność nie podlega obowiązkowemu uzyskaniu dodatkowych pozwoleń np. na budowę. W przypadku spółek kapitałowych wymagane jest sporządzenie w formie notarialnej aktu założenia spółki, który zawiera umowę oraz statut spółki. Natomiast, w przypadku pozostałych spółek wystarczy jedynie sporządzenie cywilnej umowy. Wszystkie firmy w Holandii zobowiązane są do założenia bankowego konta firmowego.
Oprócz rejestracji działalności gospodarczej niezbędne jest także uzyskanie przez przedsiębiorcę w holenderskim urzędzie skarbowym zaświadczenie VAR, które poświadcza brak stosunku pracy.

W Holandii działa sporo polskich firm, większość w branży usługowej. Od 1 maja 2004 r. nie trzeba już mieć wizy i pozwolenia na pobyt. Jednakże w wielu przypadkach sami dobrowolnie powinniśmy postarać się o pozwolenie, które ułatwia rejestrację działalności. W wielu sektorach (budowlanym, instalacyjnym, transportowym, spożywczym czy gastronomicznym, w którym została wprowadzony limit liczby barów, kawiarni i restauracji w danej dzielnicy) wymagana jest specjalna zgoda na prowadzenie firmy.

Ci, którym udało się zgodę uzyskać, najczęściej prowadzą swoją działalność na zasadzie samozatrudnienia. Tak jest najprościej i najtaniej. Przed zarejestrowaniem firmy trzeba spełnić kilka warunków, m.in. mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe, środki finansowe, ubezpieczenie. Nie bez znaczenia jest także dobry stan zdrowia. Po przyjeździe do Holandii i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń policja automatycznie wyznacza datę badania w miejscowej przychodni lekarskiej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Holandii

 

Wybór formy prawnej odgrywa tutaj ogromne znaczenie. Forma prawna przedsiębiorstwa określa ryzyko finansowe, jakie ponosi przedsiębiorca w razie powstania długów lub zobowiązań. Określa ona także typ odprowadzanego podatku od zysku. Samodzielni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, spółki jawne i spółki komandytowe płacą go w formie podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością płacą podatek od spółek (podatek dochodowy od osób prawnych). W zależności od tego, jakie ryzyko finansowe chce podjąć przedsiębiorca, wybiera on jedną spośród ww. typów form prawnych.

Szczegółowe informacje na temat charakterystyki form prawnych, zasad rejestrowania, zasad prowadzenia można znaleźć na stronie internetowej Ambasady RP http://haga.trade.gov.pl/pl/PrzewodnikNL/article/detail,78,Slowo_wstepne.html. Znajdują się tam szczegółowe i wyczerpujące publikacje ułatwiające zrozumienie zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Podatki

Prowadząc działalność gospodarczą, odprowadza się dwa rodzaje podatku. Podatek od dochodu na koniec roku i podatek VAT co kwartał. (Podatek VAT – Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW).

Standardowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 19% i ma zastosowanie do większości towarów i usług. Niższa stawka VAT 6% stosowana jest w przypadku żywności, wody, książek, gazet, czasopism, dzieł sztuki, reklamy prasowej, materiałów dla niewidomych, leków, transportu pasażerskiego, kosztów zakwaterowania w hotelach, opłat wstępu do muzeów, kin, na imprezy sportowe, parków rozrywki, usług i towarów wykorzystywanych w rolnictwie, usług pracochłonnych. Niższa stawka VAT 6% za usługi jest rzadko możliwa. W sektorze budowlanym, można stosować 6% VAT za malowanie, tapetowanie i tynkowanie, pod warunkiem że te usługi wykonane są na budynku starszym niż 15 lat. Małym firmom przysługują zwolnienia podatkowe. Jeżeli należny VAT po odliczeniu zapłaconego podatku wynosi mniej niż l,8 tys. euro, można odliczyć te kwotę. Gdy natomiast suma jest mniejsza od 1,3 tys. euro, nie ma obowiązku płacenia podatku VAT.

Oczywiście jest to uproszczone przedstawienie zagadnienia, jednakże istnieje wiele ciekawych publikacji, które w sposób fachowy i szczegółowy wyjaśniają zawiłości systemu podatkowego w Królestwie Niderlandów. Pomocnymi publikacjami mogą być tutaj zamieszczone na stronie internetowej przewodniki Podatki w Królestwie Niderlandów i Podatek VAT w Królestwie Niderlandów:

  • http://haga.trade.gov.pl/pl/PrzewodnikNL/article/detail,222,System_podatkowy_w_Krolestwie_Niderlandow.html

Polecamy także zapoznanie się z zawartością strony internetowej: http://haga.trade.gov.pl/pl/PrzewodnikNL/, na której zamieszczono wiele ciekawych i fachowo opracowanych przewodników, które przybliżają jak zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą na terenie Holandii, poruszają kwestie finansowe, podatkowe i w jasny sposób wyjaśniają niuanse prawne związane z prowadzeniem własnej firmy.

Warto także zajrzeć na poniższe strony internetowe:

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.