Reklama

 

Według rankingu Doing Business 2012, Irlandia znajduje się w pierwszej dziesiątce wszystkich 183 krajów na świecie, pod względem łatwości prowadzenia firmy.

Dla porównania, Polska zajmuje miejsce 62.

Polskę wyprzedziły takie potęgi gospodarcze, jak Tonga, Czarnogóra czy Ruanda. W kategorii podatki Polska jest natomiast za takimi gigantami ekonomicznymi, jak Zimbabwe i Republika Palau.

Dlaczego wciąż większość światowych firm wciąż wybiera Irlandię na swoją siedzibę oraz centrum obsługi w Europie?

Badania empiryczne dowodzą, że restrykcyjne regulacje prawne hamują rozwój przedsiębiorczości.

Przykładowo, im bardziej czasochłonne i kosztowne są formalności związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, tym mniej osób decyduje się na założenie własnej firmy.

Według rankingu Doing Business 2012, otoczenie regulacyjne w Polsce jest najmniej przyjazne dla rozwoju przedsiębiorczości w całej UE, nie licząc Grecji, która zajmuje ostatnie miejsce w rankingu. Raport Banku Światowego wskazuje czynniki, które powodują, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest znacznie trudniejsze niż w innych krajach UE.

7 powodów, dlaczego łatwiej jest prowadzić firmę w Irlandii niż w Polsce

Po pierwsze, aby w Polsce założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy obligatoryjnie wypełnić 10 formularzy, a cała procedura pochłania przeciętnie aż miesiąc. W relacji do PKB na mieszkańca, koszty założenia firmy w Irlandii są 65-krotnie niższe niż w Polsce.

Po drugie, skomplikowane przepisy podatkowe i liczba płaconych danin sprawiają, że rozliczenie z fiskusem pochłania wiele cennego czasu. Polski system podatkowy jest jednym z najbardziej uciążliwych w porównaniu do wszystkich krajów na świecie. Polski przedsiębiorca prowadzący spółkę z o.o. musi dokonać rocznie aż 40 płatności podatkowych, które pochłaniają mu przeciętnie ponad 400 godzin.

Dla porównania, w Irlandii liczba płatności podatkowych w roku wynosi tylko 9. Rozliczenie z fiskusem zajmuje w Irlandii nie więcej niż 80 godzin rocznie. Obciążenia podatkowe w spółkach z o. o. pochłaniają w Polsce przeciętnie ponad 40 proc. zysku.

Po trzecie, wyegzekwowanie należności w Polsce oznacza dla przedsiębiorcy przebrnięcie przez gąszcz 38 procedur, których realizacja trwa przeciętnie 830 dni, czyli ponad dwa lata i trzy miesiące.

Po czwarte, proces upadłościowy trwa w Polsce przeciętnie 3 lata, tj. np. 6-krotnie dłużej niż w Irlandii. Koszty przeprowadzenia upadłości pochłaniają w Polsce ok. 20 proc. wartości majątku firmy. Przykładowo, w Irlandii koszty upadłości są o połowę niższe niż w naszym kraju. Przeciętna części długu, którą udaje się odzyskać kredytodawcom w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego wynosi w Polsce tylko 29 proc. To bardzo mało w porównaniu np. do Irlandii, gdzie z majątku upadłej firmy udaje się odzyskać przeciętnie 87 proc. należności.

Po piąte, przepisy budowlane w Polsce należą do jednych z najbardziej uciążliwych w porównaniu do wszystkich krajów na świecie. Budowa magazynu w Polsce wymaga przebrnięcia przez 30 procedur, których realizacja trwa przeciętnie ponad 11 miesięcy. Dla porównania, czas potrzebny na zdobycie pozwoleń budowlanych w Irlandii trwa niecałe 6 miesięcy.

Po szóste, regulacje dotyczące czasu pracy oraz warunków zatrudniania i zwalniania pracowników są w Polsce bardziej restrykcyjne niż w krajach, które się rozwijają najszybciej. Przykładowo irlandzki rynek pracy umożliwia stosowanie elastycznych form organizacji pracy, ma ograniczone obowiązki przechowywania dokumentacji pracowniczej i ogranicza zakres szczególnej ochrony pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Po siódme, Irlandia oferuje:

• Język angielski, w którym porozumiewa się większość mieszkańców globu

• Niskie podatki oraz niskie koszty administracyjne

• Prostota struktury podatkowej
• Zachęty podatkowe
• Niski poziom biurokracji
• Wsparcie w postaci grantów
• Przychylność urzędników
• Głęboko zakorzeniony duch przedsiębiorczy
• Łatwość eksportu do UE oraz na cały świat

Doświadczenia irlandzkie wskazują, że niskie koszty zakładania firm przyczyniają się do szybkiego rozwoju gospodarczego. Przykładowo, wysokie obciążenia podatkowe hamują wzrost inwestycji i zwiększają aktywność gospodarczą w szarej strefie.

Wprowadzenie ułatwień w zakładaniu nowych przedsiębiorstw oraz zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników znacząco przyspiesza dynamikę liczby pracujących, w tym w szczególności sprzyja wzrostowi zatrudnienia kobiet.

 

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
11 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.