Reklama

 

Edukacja w Luksemburgu

Poważnym problemem szkolnictwa luksemburskiego jest to, że 65 procent dzieci w szkołach jest z pochodzenia obcokrajowcami.

Utworzono więc specjalne biura informacji i pomocy dla dzieci obcego pochodzenia. W wielu szkołach we wtorki i czwartki (tzw. krótkie dni) po lekcjach prowadzi się naukę portugalskiego, ponieważ społeczność portugalska wymogła na ministerstwie takie przywileje.

ŻŁOBKI

Luksemburskie „crèches” przyjmują dzieci od 0 do 4 lat. Wszystkie są płatne. Równolegle jednak państwo oferuje różne formy pomocy finansowej rodzicom posyłającym dzieci do tego typu instytucji. Ostatnio wprowadzono tzw. "cheque service". Żłobki są prywatne, ich język i zajęcia są w dużej mierze uzależnione od właścicieli.

PRZEDSZKOLA

Nauka w przedszkolu rozpoczyna się w wieku 4 lat, jest obowiązkowa oraz bezpłatna (chyba, że poślemy dziecko do prywatnego przedszkola). Na etapie przedszkolnym językiem wykładowym jest luksemburski.

SZKOŁY

Szkoła Luksemburska – przyjmowane są dzieci, które przed 1 września danego roku ukończyły 6 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 6 lat. W placówkach nie ma dyrekcji, ale szkoły podlegają okresowym inspekcjom. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i czystość jest woźny, który mieszka przy szkole w służbowym mieszkaniu. Wszyscy nauczyciele obowiązkowo muszą znać język luksemburski.

W pierwszej klasie dzieci uczą się języka niemieckiego – jest to język wykładowy w luksemburskiej szkole podstawowej, w drugiej dodatkowo francuskiego, który staje się językiem wykładowym w gimnazjum. Na koniec szóstej klasy wszyscy uczniowie zdają egzaminy. Proces, który decyduje o tym, czy dostaną się do liceum klasycznego czy technicznego, jest dość skomplikowany. Decydują o tym oceny z dwóch ostatnich klas, oceny nauczycieli oraz rozmowy z psychologiem.

Po szkole podstawowej uczęszcza się do 3-letniego collège'u, potem do 4-letniego liceum klasycznego lub technikum (liceum techniczne). Liceum kończy się maturą. Najczęściej collège i liceum to jedna jednostka szkolna. Po collège'u uczniowie dzielą się na klasy kierunkowe o różnych profilach. Przedmioty maturalne uzależnione są od wybranego kierunku. Na kierunku lingwistycznym zdaje się maturę z trzech języków, na pozostałych z dwóch języków i przedmiotu zgodnego ze specjalizacją np. biologię, matematykę itp. O ostatecznej ocenie z matury decydują też oceny z ostatniego roku nauki.

Szkoła Europejska w Luksemburgu jest największą i najstarszą szkołą europejską w Europie. Liczy 50 lat. Przeznaczona jest dla dzieci pracowników instytucji europejskich i jest dla nich bezpłatna. Dzieci rodziców, którzy pracują poza tymi instytucjami, muszą za naukę płacić ok. 10 000 € rocznie i ich przyjęcie jest uzależnione od liczby wolnych miejsc. Jednak poziom jest wysoki, dochodzi też znakomita znajomość języków obcych, którą wynosi się po ukończeniu szkoły. Razem w szkole podstawowej (primaire) i średniej (secondaire) uczy się około 5000 uczniów (wszystkie dane liczbowe z roku szkolnego 2007/2008) i ich liczba cały czas rośnie. Zaczęto więc budować drugą szkołę europejską w Mamer, która zostanie otwarta w 2012 r. W tymże roku część sekcji językowych przeniesie się do nowej szkoły, ale cała sekcja polska pozostanie w Lux I na Kirchbergu.

Istnienie sekcji językowych to najważniejsza różnica pomiędzy Szkołą Europejską, a innymi systemami edukacyjnymi. Uczniowie uczą się w sekcjach językowych w systemach edukacyjnych podobnych – choć nie identycznych – do obowiązujących w krajach ich pochodzenia. Sekcji jest mniej niż języków w UE, gdyż do utworzenia sekcji potrzebna jest minimalna liczba uczniów na danym poziomie nauczania. Stąd nowe kraje UE nie dysponują jeszcze własnymi sekcjami z wyjątkiem Polski oraz Czech. Uczniowie niemający własnej sekcji językowej są integrowani z sekcjami języków głównych – angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub tworzą osobne klasy zwane SWALS, gdzie językiem wykładowym jest angielski

Szkołę tę zaczyna się w wieku 6 lat. Obowiązuje 5 klas szkoły podstawowej i 7 lat szkoły średniej kończącej się maturą europejską, po której można studiować w dowolnym kraju Europy. Od pierwszej klasy podstawówki dzieci muszą obowiązkowo uczyć się jednego języka obcego. Może to być jedynie angielski, francuski lub niemiecki. W drugiej klasie szkoły średniej wybiera się drugi język obcy. W czwartej klasie można wybrać trzeci język obcy, ale tam wybory są już bardziej skomplikowane, można np. wybrać ekonomię lub łacinę.

Często dzieci, które przychodzą do szkoły, mają problemy z drugim językiem. Dla nich jest organizowany tzw. rattrapage, mający na celu podciągnięcie umiejętności z danego języka. Są też organizowane zajęcia wyrównawcze (soutien) z przedmiotów takich jak np. matematyka.

Lekcje w Szkole Europejskiej trwają od 8.45 do 13.00 (krótki dzień) lub do 16.25 (długi dzień). W podstawówce poniedziałki i środy są długimi dniami, a w szkole średniej zależy to od klasy.

Codziennie każdemu uczniowi szkoły średniej przysługuje godzinna przerwa na lunch, podczas której można pójść do stołówki (kantyny). W stołówce można płacić specjalnymi kartami, które każdy uczeń dostaje na początku roku. Przyjmowana jest też gotówka. Pełne menu kosztuje 5,30 €. W szkole podstawowej rodzice wykupują od razu pakiet obiadów na cały semestr.

Dojazd do szkoły i do domu umożliwiają autobusy szkolne. To specjalne autobusy z firm wybranych przez Szkołę Europejską, na czas przewozu uczniów niedostępne dla innych użytkowników.
W klasach 4–6 szkoły średniej uczniowie co pół roku piszą egzaminy, tzw. compo. Compo trwają w zależności od przedmiotu 2–3 godziny lekcyjne i mają duży wpływ na ocenę końcową. System oceniania jest od 0 do 10. Oceny od 5 w dół uznawane są za fail marks, czyli oceny negatywne.

Szkoła prywatna – z angielskich szkół prywatnych (płatnych) najbardziej renomowana jest ISL (The International School), do której uczęszczają dzieci ponad 40 narodowości. Nie jest to szkoła tania, ponieważ za samo zapisanie dziecka musimy zapłacić 2000 €, a roczne koszty w zależności od klasy wynoszą od 11 000 do 15 000 € rocznie. Nauka w tej szkole zaczyna się w wieku 3 lat, a kończy się międzynarodową maturą. ISL oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Szkoła posiada 53 klasy z dostępem do internetu, 4 laboratoria oraz doskonale wyposażone zaplecze sportowe. Do dyspozycji uczniów są 2 kafejki i stołówka.
Inne szkoły to: francuskojęzyczna Ecole Française de Luxembourg, Waldorf School Luxembourg oraz St. Georges School of Luxembourg.

Szkoła Polska swoje początki miała przy Polskiej Misji Katolickiej, która przez 12 lat prowadziła nauczanie języka i kultury polskiej. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP został utworzony w 2006 roku po wielu staraniach rodziców. Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, które dba o zatrudnianie nauczycieli (muszą mieć takie samo przygotowanie do zawodu, jak w Polsce), program nauczania oraz finansuje działalność szkoły. Szkoła Polska jest tylko szkołą uzupełniającą – dzieci muszą chodzić do miejscowej szkoły. Lekcje odbywają się w soboty od 9.00 do 15.00. Uczniowie uczą się tu języka polskiego, historii i geografii Polski i dostają na koniec roku polskie świadectwo. Szkoła jest bezpłatna i mogą tu uczęszczać dzieci od pierwszej klasy (7 lat), aż do zdobycia matury.

STUDIA

Uniwersytet Luksemburski, choć powstał niedawno, staje się uczelnią coraz bardziej renomowaną. Zatrudnia coraz lepszą kadrę nauczycielską i coraz więcej kierunków kończy się po 5 latach dyplomem magistra. Szkoli się tu: informatyków, finansistów, matematyków, fizyków, inżynierów, prawników, lingwistów, psychologów i in.

Uniwersytet jest instytucją wielojęzyczną i językiem wykładowym może być francuski, niemiecki lub angielski. Jest to duże ułatwienie przede wszystkim dla uczniów Szkoły Europejskiej, którzy języka luksemburskiego się nie uczą. W 2008 roku 12 procent absolwentów tej szkoły zdecydowało się studiować w Luksemburgu.
Nie ma egzaminów wstępnych, a opłaty za studia są bardzo niskie. Uniwersytet dysponuje domami studenckimi z jednoosobowymi pokojami w cenie 200–550 € miesięcznie, a także własną stołówką, gdzie student może najeść się już za 4–5 €. Każdy student może wykupić Jumbokaart na komunikację (50 € rocznie). Taką kartę może otrzymać nie tylko student, ale każdy uczeń. Ponadto jeśli posiadacz Jumbokaart mieszka w mieście Luksmeburgu i ma poniżej 12 lat, karta kosztuje go tylko 10 euro rocznie.

Oprócz Uniwersytetu Luksemburskiego znajdują się tu 2 uczelnie: Sacred Heart University i prowadzący nauczanie na odległość The Open University.

W Luksemburgu istnieją też 3 konserwatoria, które prowadzą nauczanie dla dzieci już od 5 roku życia poprzez szkołę podstawową, aż do wyższego szkolnictwa muzycznego. Są to Conservatoire de Musique w Luksemburgu, Conservatoire de Musique du Nord, mieszczące się w Ettelbruck i Diekirch oraz Conservatoire de Musique w Esch-sur-Alzette.
Oprócz nauki dla dzieci instytucje te oferują też kursy dla dorosłych i, jak przystało na konserwatorium, dają wiele koncertów w oparciu o własnych muzyków, ale też zaproszonych gości.

Państwo: 
Dział: 

Komentarze

Wysłane przez pinupcasino777 (niezweryfikowany) w
Игровые автоматы https://pin-up-casino.cyou/ Казино имеют официальную лицензию и стабильно выплачивают игрокам их выигрыши!

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
13 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.