Reklama

 

Wiele zawodów w Niemczech wyucza się nie na uczelniach wyższych, ale w ramach dualnego systemu kształcenia zawodowego (duale Ausbildung). Uczniowie przebywają w zakładzie prowadzącym kształcenie zawodowe od trzech do czterech dni w tygodniu, gdzie zdobywają praktyczne umiejętności, tak nieodzowne w zawodzie. W pozostałe dni tygodnia (dzień lub dwa) uczęszczają do szkoły zawodowej i uzyskują fachową oraz teoretyczną wiedzę potrzebną w dalszej karierze.  

W zależności od zawodu oraz podstaw, kształcenie zawodowe trwa od dwóch lat do trzech i pół roku. W tym czasie uczennice i uczniowie otrzymują od zakładu wynagrodzenie, którego wysokość zależy od zawodu (przeciętnie wynosi 650 euro miesięcznie). Kto sprawdzi się podczas kształcenia, bardzo często zostaje zatrudniony przez swój zakład jako specjalista. Dobre wyniki oraz zdanie egzaminu końcowego dają również możliwość dalszego kształcenia się na majstra lub technika, a potem nawet przejęcia zadań kierowniczych w zakładzie albo pracowania dla siebie. Liczni prominenci, m.in. wcześniejszy kanclerz federalny Gerhard Schröder, zaczynali swoje kariery właśnie od kształcenia zawodowego.  

Kształcenie zawodowe w Niemczech

Dzięki wolności osiedlenia się i świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej, rynek edukacji zawodowej dla obywateli UE jest już od wielu lat otwarty. Szanse młodocianych z Europy na miejsce kształcenia zawodu polepszyły się w ostatnich latach. Przyczynił się do tego dobry rozwój gospodarczy w Niemczech, dzięki któremu istnieje więcej miejsc kształcenia zawodu niż kandydatów. Dodatkowo liczba bezrobotnych wśród młodych ludzi jest najniższa w całej Europie. Tymczasem z tego też powodu coraz więcej przedsiębiorstw z Niemiec szuka odpowiednich uczniów zawodu w sąsiednich krajach, oczekując stamtąd dobrych podań. W przypadku umowy o pracę w celu nauki zawodu (Ausbildungsvertrag) z reguły należy również ukończyć szkołę zawodową (Berufsschule). Od uczniów wymaga się dobrej znajomości języka, który można polepszać równolegle do kształcenia zawodowego. Pod niektórymi warunkami, również obywatele niepochodzący z krajów Unii Europejskiej, mogą ukończyć szkołę zawodową w Niemczech. Tu opłaca się wcześniej porozmawiać z zakładem, który wchodzi w rachubę i podlegającym urzędem. Pracodawca może już przy wniosku wizowym w ZAV wyjaśnić, czy kształcenie zawodowe jest możliwe.  

Poszukiwanie miejsca nauki zawodu

poszukiwanie_miejsca.jpg

W ramach dualnego kształcenia zawodowego miejsce nauki zawodu przydziela bezpośrednio przedsiębiorstwo. Kandydaci i kandydatki muszą ubiegać się w nim jak o normalne stanowisko pracy. Urzędy pracy pomagają w pośrednictwie. Kształcenie zawodowe zaczyna się z reguły w sierpniu oraz we wrześniu. Wiele zakładów prowadzących kształcenie zawodowe stara się dużo wcześniej pozyskać uczniów, więc często jest tak, że wolne miejsca są publikowane i obsadzane już rok wcześniej. W przypadku niektórych zawodów takich jak opiekunowie/opiekunki osób starszych, pielęgniarze/pielęgniarki czy wychowawcy/wychowawczynie, kształcenie przebiega centralnie w oddzielnej szkole. Tu wykładana i pogłębiana jest wiedza podstawowa; w tym czasie w różnych placówkach odbywa się dłuższe praktyki.

Artykuł z niemieckiej strony:

http://www.make-it-in-germany.com/arbeiten/perspektiven-in-deutschland/perspektive-berufsausbildung/

Tłumaczyła z niemieckiego: Anna Nowotna

 

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
1 + 8 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.