Reklama

 

Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę. Najważniejszymi i najczęściej zawieranymi w Niemczech umowami są:

 

  • umowa na czas nieokreślony

  • umowa na czas określony

  • umowa na okres próbny

  • umowa w ramach użyczenia pracowników

  • umowa na niepełny etat

 

Do powstania stosunku pracy nie jest konieczne, by pracownik zawarł z pracodawcą pisemną umowę o pracę. Umowa taka może być zawarta również ustnie. Jednak każdy pracodawca powinien przedłożyć pracownikowi jeszcze przed rozpoczęciem pracy odpowiednią umowę na piśmie do podpisu.

Pracodawca zobowiązany jest ustawowo do spisania najważniejszych danych dotyczących stosunku pracy, tj. przede wszystkim:

• nazwiska/firmy i adresu pracodawcy,

• czasu rozpoczęcia pracy,

• miejsca pracy,

• krótkiej charakterystyki lub opisu czynności, jakie pracownik ma wykonać,

• wysokości wynagrodzenia oraz z czego ono się składa,

• czasu pracy (ilości godzin),

• okresu urlopu wypoczynkowego,

• terminów wypowiedzenia stosunku pracy,

• wskazówek odnośnie do układów zbiorowych pracy oraz porozumień pomiędzy

pracodawcą a radą zakładową.

Dokument ten pracodawca musi podpisać i przedłożyć pracownikowi najpóźniej w przeciągu miesiąca od uzgodnionego rozpoczęcia stosunku pracy. W praktyce dokument ten zastępowany jest umową o pracę.

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
1 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.