Reklama

 

Norweski system podatkowy opiera się na zasadzie, że wszyscy powinni płacić podatek według swoich możliwości, tak aby obciążenie podatkowe było odbierane jako sprawiedliwe.

Podatki są najważniejszym źródłem dochodów sektora publicznego w Norwegii.  Organy publiczne zarządzające tymi dochodami to państwo, województwa i gminy.  Dochody z podatków wykorzystywane są do finansowania zadań sektora publicznego, jak między innymi służba zdrowia (budowa i prowadzenie szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości), edukacja i badania naukowe (szkoły, szkoły wyższe, uniwersytety), transport i komunikacja (drogi, kolej i lotniska) oraz obrona narodowa.

Podatki nie tylko pokrywają wspólne wydatki społeczeństwa, ale ich zadaniem jest również przyczynianie się do wyrównywania różnic majątkowych mieszkańców.

Podatki pośrednie i bezpośrednie

Rozróżniamy podatki pośrednie i bezpośrednie. Podatki bezpośrednie to podatek dochodowy i podatek majątkowy. Podatek dochodowy płacimy od dochodów uzyskanych z pracy, działalności gospodarczej oraz od dochodów kapitałowych.   Podatek majątkowy oblicza się na podstawie wartości tego, co dana osoba lub przedsiębiorca posiada.

Podatki pośrednie to podatki od towarów i usług. Podatek VAT (merverdiavgift) to najczęściej stosowana forma podatku pośredniego. To ustalony procentowy dodatek do ceny większości towarów i usług.  Mamy także opłaty specjalne, które stanowią dodatek do ceny poszczególnych rodzajów towarów. Opłaty specjalne służą między innymi do zredukowania zużycia produktów szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Opłaty specjalne obejmują np. alkohol, tytoń i benzynę. Innym podatkiem pośrednim jest cło, opłata od importu towarów i usług.

Musisz podać ile zarabiasz

Ważne jest, abyś w zeznaniu podatkowym podał całość uzyskanego w Norwegii dochodu, ponieważ decyduje to o tym, do jakich świadczeń z sektora publicznego będziesz później mieć prawo.

Jako przedsiębiorca …

...prowadzący działalność gospodarczą w Norwegii, musisz zarejestrować swoją działalność w Brønnøysundregisteret (Norweskim Rejestrze Podmiotów Gospodarczych) i skontaktować się z lokalnym urzędem podatkowym (skattekontoret), który ustali ci stawkę zaliczki na podatek.  Zagraniczni przedsiębiorcy powinni skontaktować się z Centralnym Urzędem Podatkowym ds. Zagranicznych (Sentralskattekontoret for utenlandssaker), które ustali dla nich stawkę zaliczki na podatek.

Zeznanie podatkowe

Wszystkie osoby prowadzące działalność w Norwegii muszą udzielić organom podatkowym informacji o dochodzie, majątku i odliczeniach od dochodu.  Informacje te podajesz w zeznaniu podatkowym, które otrzymasz w marcu/kwietniu po zakończeniu roku dochodowego. Jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, zeznanie podatkowe otrzymasz od Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych w lutym po zakończeniu roku dochodowego.

Zeznanie podatkowe dla przedsiębiorców należy złożyć do 30 kwiecień, jeśli składa się je w formie pisemnej i do 31 maja, jeśli składa się je w formie elektronicznej. 

Pamiętaj, że sam jesteś odpowiedzialny za to, aby Urząd Podatkowy (Skatteetaten) otrzymał poprawne informacje o twoich dochodach i majątku.

Rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjøret)  

Po rozpatrzeniu twojego zeznania podatkowego przez lokalny urząd podatkowy otrzymasz rozliczenie podatkowe. W rozliczeniu tym możesz zobaczyć, od jakiego dochodu naliczono podatek i czy zapłaciłeś za dużo lub za mało podatku.  Powinieneś porównać rozliczenie podatkowe z informacjami, które podałeś w zeznaniu podatkowym.  Jeśli uważasz, że rozliczenie jest błędne, możesz złożyć odwołanie od naliczonego podatku.  Rozliczenie podatkowe otrzymasz w październiku.

Jako pracodawca …

... musisz odprowadzić zaliczkę na podatek od płacy pracowników na podstawie dostarczonej przez nich karty podatkowej. Zaliczkę na podatek musisz zapłacić do poborcy podatkowego, jeśli jesteś norweskim pracodawcą, lub do poborcy podatkowego ds. zagranicznych (Skatteoppkrever utland), jeśli jesteś zagranicznym pracodawcą.

Jeśli jesteś zagranicznym pracodawcą, twoi pracownicy otrzymają kartę podatkową od Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych. Karta podatkowa zostanie wysłana bezpośrednio do ciebie a nie do pracownika. Karta podatkowa pracownika składa się z dwóch części. Część drugą karty podatkowej musisz przekazać pracownikowi.

Musisz zapłacić składkę na ubezpieczenie społeczne pracowników (arbeidsgiveravgift)

Musisz zapłacić także składkę na ubezpieczenie społeczne za tych pracowników, którzy podlegają pod system ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Składka na ubezpieczenie społeczne pracowników służy do finansowania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych i należy wpłacić ją tam, gdzie wpłacana jest zaliczka na podatek. 

Musisz wypełnić zaświadczenie o wysokości płac i potrąceń

Pod koniec roku musisz wypełnić zaświadczenie o wysokości płac i potrąceń dla każdego pracownika.  Zaświadczenie o wysokości płac i potrąceń to osobny formularz, który wykazuje, ile wypłacono płacy i innych świadczeń oraz ile potrącono podatku. 

Jako pracownik …

... w Norwegii potrzebujesz karty podatkowej.  Karta podatkowa wykazuje, ile podatku powinien potrącić twój pracodawca.  Jeśli masz norweskiego pracodawcę, kartę podatkową otrzymasz od lokalnego urzędu podatkowego, lub od Centralnego Urzędu ds. Zagranicznych, jeśli masz zagranicznego pracodawcę. Musisz wiedzieć, że karta podatkowa z Centralnego Urzędu ds. Zagranicznych zostanie wysłana do twojego pracodawcy i że pracodawca powinien przekazać ci część drugą tej karty.

Podatek zostanie potrącony z twojej płacy

Twój pracodawca potrąci określoną kwotę od każdej wypłaty i wpłaci tę kwotę do Urzędu Podatkowego. Kwota ta wpłacana jest do lokalnego poborcy podatkowego lub do poborcy podatkowego ds. zagranicznych, jeśli masz zagranicznego pracodawcę. Składka na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) jest przeważnie wliczona w kwotę potrącaną z płacy.

Jeśli płacisz w Norwegii podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne, masz prawo do świadczeń w Norwegii, na przykład na wypadek choroby. Twoim zadaniem jest upewnienie się, że pracodawca otrzymał twoją kartę podatkową. Upewnij się także, że otrzymałeś od swojego pracodawcy potwierdzenie wypłaty (lønnsslipp). Potwierdzenie wypłaty to dowód, że pracodawca potrącił podatek od twojej płacy. 

Zeznanie podatkowe (Selvangivelse)

Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą podać organom podatkowym informacje o swoim dochodzie, majątku i odliczeniach od dochodu.  Informacje te podaje się w zeznaniu podatkowym, które otrzymasz na przełomie marca/kwietnia po zakończeniu roku dochodowego, jeśli masz norweskiego pracodawcę. Zeznanie to jest wstępnie wypełnione i zawiera między innymi informacje od pracodawcy.

Jeśli masz zagranicznego pracodawcę, zeznanie podatkowe otrzymasz w lutym od Centralnego Urzędu Podatkowego ds. zagranicznych.

 Zeznanie podatkowe powinno dostarczyć Urzędowi Podatkowemu łącznych informacji o twoim dochodzie, majątku i odliczeniach od podatku, tak aby można było naliczyć odpowiednią ilość podatku. Pamiętaj, że sam jesteś odpowiedzialny za udzielenie Urzędowi Podatkowemu prawidłowych informacji na ten temat. 

Jeśli otrzymałeś wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i uważasz, że jest ono poprawne, nie musisz go składać. Jeśli chcesz je złożyć, termin składania zeznań mija 30 kwietnia.   

Rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjøret)

Kiedy twoje zeznanie podatkowe zostanie rozpatrzone, otrzymasz rozliczenie podatkowe.  Na rozliczeniu tym znajdziesz informacje dotyczące podstawy naliczenia podatku, dowiesz się też ile podatku potrącił twój pracodawca oraz czy zapłaciłeś za dużo lub za mało podatku.  Ważne jest, żebyś porównał rozliczenie podatkowe z informacjami, które podałeś w zeznaniu podatkowym. Jeśli uważasz, że rozliczenie zawiera błędy, możesz złożyć odwołanie od tego, co uważasz za błędne.

 Jeśli masz norweskiego pracodawcę, rozliczenie podatkowe otrzymasz najprawdopodobniej w czerwcu. Jeśli masz zagranicznego pracodawcę, rozliczenie podatkowe otrzymasz w październiku.

O Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten)

Głównymi zadaniami Urzędu Podatkowego jest naliczanie i pobieranie podatku, składek na ubezpieczenie społeczne (folketrygdavgift), podatku VAT (merverdiavgift), oraz podatku spadkowego (arveavgift). Ponadto Urząd Podatkowy prowadzi i aktualizuje rejestr ewidencji ludności.

Organizacja Urzędu Podatkowego

Urząd Podatkowy składa się z Głównego Urzędu Podatkowego w Oslo (Skattedirektoratet i Oslo) oraz lokalnych urzędów podatkowych w pięciu regionach; Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør, i Skatt øst.

Istnieją też trzy ogólnokrajowe urzędu podatkowe; Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych (SFU), Centralny Urząd Podatkowy dla Dużych Przedsiębiorstw (SFS) i Urząd Podatkowy ds. Wpływów z Ropy Naftowej (Oljeskattekontoret). Każdy regionalny i ogólnokrajowy urząd podatkowy posiada podatkowy organ odwoławczy (skatteklagenemnd).

Nawet jeśli mieszkasz w innym regionie lub za granicą, możesz otrzymać pomoc w urzędzie podatkowym w miejscu, w którym aktualnie przebywasz. 

Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere)

Urząd Podatkowy we współpracy z Inspekcją Pracy (Arbeidstilsynet), policją i Urzędem ds. Obcokrajowców (UDI) utworzyli wspólne centrum obsługi dla zagranicznych pracowników (SUA) w Oslo, Stavanger i Kirkenes. Jest to centrum zajmujące się wyłącznie obsługą interesantów, które możesz odwiedzić. Możesz tam otrzymać informacje o pozwoleniu na pobyt w Norwegii, o zgłoszeniu do ewidencji ludności, oraz o prawach i obowiązkach na norweskim rynku pracy.   W centrum obsługi możesz otrzymać pomoc od zatrudnionych tam osób, które mówią w wielu językach.  Wejdź na stronę sua.no

http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Pracownik/Pracujesz-dla-zagranicznego-pracodawcy/Pracujesz-dla-zagranicznego-pracodawcy/Artykuly/Podatki-w-Norwegii/

 

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
3 + 12 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.