Reklama

 

Nie istnieją dokładne dane na temat liczby coachów w Polsce. Patrząc na ilość szkół i liczbę osób, które je kończą, możemy wnioskować, że jest to około 1000 - 1500 osób. Badania realizowane przez Polską Izbę Coachingu wskazują, że rodzimi coachowie to w 50% ludzie młodzi, poniżej 30 roku życia, a 40% to osoby w wieku pomiędzy 40-50 lat. To wskaźniki, które wskazują, że coachowie są młodsi od swoich kolegów z np. Austrii - co może wskazywać na nowość/młodość tej profesji.

Coaching biznesowy wymaga doświadczenia w biznesie, a zatem zdecydowana większość coachów z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie sprostać wymaganiom klientów. Jednocześnie zapotrzebowanie na coaching w Polsce wynosi 15%, a w Austrii 45% - co z pewnością daje czas na kompetencyjny rozwój i dojrzewanie młodym coachom. Jednocześnie dzisiaj coaching często jest przez klientów utożsamiany z konsultingiem, szkoleniami czy treningiem personalnym - co jest wyraźnym błędem.

Zawód coacha nie jest w Polsce prawnie uregulowany i dlatego często pod tym terminem znajdują się inne działalności niemające z coachingiem nic wspólnego. W 2009 r. została oficjalnie zarejestrowana Polska Izba Coachingu, która pracuje nad tym, aby wprowadzić prawne regulacje dotyczące wykonywania zawodu coacha. Coaching przywędrował do Polski z USA, lecz nawet tam nie jest to profesja należąca do rozpoznawalnych. Mnóstwo osób nie wie, czym jest coaching oraz czym zajmuje się coach. W Polsce to zagadnienie znajduje się oczywiście na jeszcze większym poziomie nieświadomości społecznej.

Głównym założeniem coachingu jest to, że każdy człowiek posiada odpowiedni potencjał do wprowadzania pożądanych przez niego zmian. Coach pomaga klientowi go odkryć oraz z niego skorzystać. Coaching opiera się również na przekonaniu, że najbardziej odpowiednie rozwiązania i decyzje wychodzą od nas samych, ponieważ to my wiemy najlepiej, czego potrzebujemy i co jest dla nas dobre. W związku z tym coach nie przyjmuje roli eksperta w procesie coachingowym, co oznacza, że to klient jest "właścicielem" procesu, czyli samodzielnie podejmuje decyzje i planuje działania. Coach pomaga klientowi w dotarciu do najlepszych dla niego rozwiązań poprzez zadawanie odpowiednich pytań, które uświadamiają klientowi jego najważniejsze cele oraz inspirują do samodzielnego kreowania pomysłów i pomagają zaplanować odpowiednie działania. Rolą coacha jest również wspieranie i motywowanie klienta na drodze do realizacji celu. Można tez powiedzieć, ze dobry coach jest mistrzem słuchania i zadawania trafnych pytań.

Coach kariery i licencjonowany master NLP Beata Rzepka wyznaje: „Do swoich największych osiągnięć zaliczam przypadki, w których osoby poszukujące od długiego czasu pracy po spotkaniu ze mną zmieniają podejście i strategię poszukiwań i znajdują pracę zadziwiająco szybko. Mój rekord to sytuacja, w której ktoś 8 miesięcy poszukiwał pracy, później odbył spotkanie ze mną i osoba ta znajduje nową pracę w przeciągu 2 tygodni.” Jak twierdzi moja rozmówczyni, „coach pomaga klientowi dojść do celu. Wspiera jego wysiłki, dobiera narzędzia do sytuacji klienta i towarzyszy mu w tej drodze. Lecz nie robi niczego zamiast klienta. Podobnie jak trener osobisty na siłowni - może dać ćwiczenia do wykonania, ale klient ćwiczenia już musi wykonać sam.” Twierdzi też, że to nadal w Polsce luksus: „Bez coachingu można sobie poradzić. Coaching i współpraca z coachem przydaje się wtedy, gdy chcemy coś osiągnąć w krótszym czasie, niż byśmy zdziałali zdani tylko na siebie.

Katarzyna Osenkowska z firmy Vision Coaching, nazywa coaching nawet drogą do szczęścia, a co najmniej do poczucia spełnienia przez realizacje jego potencjału, co pomaga nam żyć świadomie i w zgodzie z naszymi najważniejszymi wartościami, pozwala skoncentrować się na naszym rozwoju i osiągać cele osobiste i zawodowe, przynosząc poczucie spełnienia i niekiedy szczęścia.

Małgorzata Łukawska v-ce Prezes Zarządu Szkoły Coachów Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o. o. (www.heuresis.pl) określa coaching, jako:

„proces oparty o interakcję, wzajemne relacje, którego celem jest wspieranie i wspomaganie rozwoju, poprawa efektów działania czy jakości i komfortu funkcjonowania.” Podmiotem owego procesu jest klient i to on decyduje, ponosi odpowiedzialność za swoje zaangażowanie, działanie, decyzje i rezultat. Zatem to właśnie klient jest w 100% właścicielem efektów (sukcesów) coachingu. Katarzyna Osenkowska akcentuje relacje coach-klient: „Coaching polega na interaktywnej relacji coacha i klienta, która umożliwia klientowi wyznaczenie i realizację celów (życiowych i/lub zawodowych) pozytywnie wpływających na jego rozwój oraz polepszających jakość życia.”

Jak pracuje coach? Małgorzata Łukawska dzieli się swoimi celnymi uwagami, które warto zapamiętać: „Coach pracuje poprzez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi obserwacjami i nieoceniającymi klienta opiniami. Często proponuje klientowi tzw. eksperymenty mentalne, dzięki którym powstają w jego głowie nowe scenariusze i innowacyjne podejścia do starych problemów. Niejednokrotnie coach pracuje tak, jak uznawany za ojca coachingu, Sokrates, który potrafił kilkoma celnymi pytaniami zainspirować i zmienić bieg myśli swojego rozmówcy. W pracy swojej często wykorzystujemy heurystyczne metody pracy, zmierzające do odkrywania i tworzenia nowych zjawisk, wykrywania powiązań między pozornie niezwiązanymi ze sobą faktami, samodzielnego dochodzenia do prawdy i tworzenia hipotez. Wykorzystujemy mini-burze mózgów, prace z analogiami, analizy koszty-korzyści.”

Coaching zajmuje się "całym" klientem - sfera osobista i zawodowa traktowane są, jako nierozerwalnie ze sobą związane. Zatem obszarem pracy mogą być zarówno wyzwania osobiste, jak i zawodowe klienta. Wyróżniać możemy procesy ukierunkowane na biznes (business coaching) czy obszar życia codziennego (life coaching), karierę (career coaching) - nie oznacza to jednak, że nie następują wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi obszarami. Trudno, bowiem jest pracować nad karierą czy funkcjonowaniem zawodowym w oderwaniu od wyzwań życia codziennego, którym podlega klient.

Zadaniem coacha nie jest "naprawianie". Klienta traktuje jak specjalistę od samego siebie, osobę posiadającą wewnętrzny potencjał, jednostkę kreatywną, potrafiącą znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązania. Coach zachęca, więc do rozważania, podejmowania działań i decyzji, pomaga klientowi zrozumieć mechanizmy kierujące jego postępowaniem, pomaga w dokonywaniu osobistych odkryć umożliwiających zmianę nieskutecznych czy nieefektywnych schematów funkcjonowania. Coach zachęca klienta do podejmowania eksperymentów i podejmowania nowych wyzwań, pomaga odkrywać wewnętrzną siłę i rozwijać obszar samoświadomości klienta. Dzięki pracy z coachem po prostu wiemy o sobie coraz więcej, nabieramy coraz większej odwagi do zmierzenia się ze "starymi" schematami i przyzwyczajeniami. A co najważniejsze, to wciąż MY decydujemy o tym, co wdrożymy w swoje codzienne życie.

Poprzez proces coachingu klient przekracza własne ograniczenia, wie coraz więcej o sobie, o własnych preferencjach, potrzebach i celach. Niejednokrotnie klienci dzięki procesowi coachingu podejmują działania, na które wcześniej, bądź nie mieli odwagi, bądź nie pojawiały się one w ogóle, jako potencjalne alternatywy. Dzięki procesowi coachingu planują, rozważają potencjalne konsekwencje, w bezpieczny dla siebie sposób podejmują próby i eksperymenty. W wyniku, których działają w sposób dla siebie nowy, bardziej twórczy, innowacyjny, bardziej efektywny, słowem: INNY. Rola, jaką spełni coaching w życiu klienta zależy od celów, jakie sam klient sobie postawi. Dzięki pracy z coachem klient może gruntownie zmienić swój sposób życia, podjąć nowe obowiązki zawodowe. Może także kupić... papugę, ponieważ zrozumie, że właśnie to będzie dla niego źródłem radości. Ocena roli coachingu w życiu klienta jest procesem subiektywnym i w całości należy do niego.

Grupa Heuresis na pytanie o największe sukcesy określa swoje obszary działania, które warto przytoczyć, bo są to już dokonania istotne:

- Coaching dla zespołu menedżerskiego i handlowego oddziału jednej z największych korporacji przemysłu chemicznego na świecie. Dwa lata towarzyszenia menedżerom w ich zmaganiu się z wyzwaniami kierowniczymi. Tyle samo pracy z 16 osobowym zespołem handlowców. Cele były jasne: stymulować rozwój, zachęcać do wdrażania nowych rozwiązań, przekraczać ograniczenia, rozwijać, walczyć z rutyną, wdrażać innowacje. Miarą sukcesu była stabilizacja zatrudnienia, poprawa wyników oddziału polskiego.

- Coaching dla trenerów wewnętrznych wspierający wdrażanie do rzeczywistości organizacyjnej nowych rozwiązań i metod edukacyjnych.

- Wellbeeing coaching dla pracowników korporacji z branży energetyki. Pogram jest "hitem" w korporacji, która stawia na stabilizację, rozwój i wykorzystanie potencjału swoich kadr, z respektem dla ich rozwoju osobistego i poszanowaniem dla potrzeb harmonijnego życia codziennego.

- Coaching dla top menedżerów polskiej firmy branży FMCG - jak skutecznie i efektywnie wdrażać zmiany i radzić sobie z wyzwaniami tempa życia.

Główne mity dotyczące coachingu, z którymi można nadal się spotkać łączą się w cztery zasadnicze nieporozumienia, jakie trzeba znać:

1. Osoba, która zgłasza się, na coaching na pewno ma jakiś problem, z którym nie potrafi sobie poradzić i dlatego szuka pomocy. To nadal mit numer jeden, z którym trudno walczyć bez gruntownej wiedzy psychologicznej.

2. Coaching to szkolenia. Niemal każda firma szkoli swoich pracowników, szczególnie nowych, ale coaching nie jest jeszcze jednym nudnym szkoleniem.  

3. Coach powie nam, jak mamy żyć i udzieli dobrych rad. Coach nie jest wszechmocny ani wszechwiedzący.

4. Coaching to prawie to samo, co psychoterapia. Łączy się z mitem numer jeden – tymczasem coaching to nie terapia. Ludzie z problemami powinni najpierw je rozwiązać, a potem podejmować coaching.

Przewiduje się, że rynek coachingu będzie się stale rozwijał - co dotyczy zarówno świata, jak i Polski. Obecnie z usług tego typu korzystają przede wszystkim duże zagraniczne firmy i korporacje, które znają tę metodę i są świadome jej potencjału, walorów i możliwości. Zwiększa się świadomość, że coaching nie jest kolejną modą, ale skuteczną metodą rozwoju pracowników. Pojawiają się wyraźne trendy zmierzające do profesjonalizacji zawodu coacha, ukierunkowanie na badanie i ocenę efektywności jego pracy. Spodziewać się można, że obszarami intensywnego rozwoju coachingu w biznesie staną się zagadnienia pracy nad rozwojem talentów w firmach oraz tzw. wellbeeing coaching (działania zmierzające do przeciwdziałaniu zjawisku wypalenia zawodowego pracowników).

Obok trendu biznesowej profesjonalizacji coachingu na świecie rozwija się ruch zmierzający do maksymalnego zwiększania dostępności coachingu. Pojawiają się programy uczące i obejmujące coachingiem personel medyczny, rozwijające kompetencje coachingowe nauczycieli, stymulujące rozwiązania peer coaching (tzw. coaching wzajemny, także grupowy)

Spodziewać się należy również rozwoju w kierunku tzw. coachingu integralnego łączącego w sobie elementy: coachingu klasycznego, doradztwa, terapii, konsultingu, treningu i mentoringu, w którym coach stosuje różnorodne techniki i metody w zależności od potrzeb swojego klienta. Taki coach staje się wówczas multidyscyplinarnym specjalistą ukierunkowanym odpowiednio na rozwój jednostek i/lub organizacji; posiadającym w swoim portfolio różnorodne metody, które gotów jest wykorzystać dla wsparcia procesów rozwojowych swoich klientów - zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Obecnie coaching w Polsce funkcjonuje głównie w dużych firmach, ponieważ kojarzy się z lepszą wersją szkolenia. Za jakiś czas coaching stanie się równie popularny wśród klientów indywidualnych, a to dlatego, że ludzie coraz częściej chcą koncentrować się na swoim rozwoju, szukają równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz pragną żyć w zgodzie z sobą. Po roku '89 Polacy byli tzw. społeczeństwem na dorobku i skupiali się głównie na zarabianiu pieniędzy i budowaniu dobrobytu. To zaczyna się powoli zmieniać, ponieważ część tych potrzeb materialnych została lub jest już prawie zaspokojona i pojawiają się teraz wyższe potrzeby takie, jak realizacja własnego potencjału czy odnalezienie celu w życiu. „Obserwuję to właśnie wśród moich klientów, którzy są głównie ludźmi młodymi, chcącymi czegoś więcej od życia niż tylko odpowiedniej sumy pieniędzy na koncie, co miesiąc” – dodaje Katarzyna Osenkowska.

Coaching jest sposobem na trudności w karierze i życiu osobistym, nie zastąpi jednak ani pracy nad sobą ani fachowych form pomocy terapeutycznej, jeśli istnieją ku temu wskazania. I o tym należy stale pamiętać.

Rafał Sulikovski

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
1 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.