Reklama

Rozwiązania wprowadzone w nowelizacji Kodeksu pracy podkreślają zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji pracowników – taką informację przekazał prezydencki minister Andrzej Dera. W sobotę weszły w życie nowe przepisy, które mają zapobiec dyskryminacji w polskich miejscach pracy. Inicjatorem zmian był Prezydent RP Andrzej Duda.

Wprowadzane poprawki i nowe zapisy są odpowiedzią na szereg skarg i zażaleń, które licznie wpływały do kancelarii prezydenta. Andrzej Dera poinformował, że zgodnie z konstytucją, państwo musi stać na straży tej „słabszej strony” stosunku pracy, czyli pracowników.

Nowe przepisy zakazują „jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub pośredniej, w szczególności ze względu na płe

, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

– W czasie trwania stosunku pracy wyszczególniono kilka dodatkowych sytuacji, w których konieczne jest równe traktowanie – ustalanie warunków zatrudnienia pracowników, ich awansowanie i dostęp do szkoleń. Za naruszenie zasady równego traktowania uznawane jest również niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia, jak również pominięcie pracownika przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą – tłumaczył Dera.

Istotnym przepisem jest także to, że w przypadku doświadczenia mobbingu przez pracownika, którego nadal obowiązuje umowa o pracę, może on dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie.

 

Świadectwa pracy i urlopy rodzicielskie

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada także wydłużenie terminów związanych z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika. Teraz będzie to nie 7, a 14 dni. Jeśli pracodawca nie ustosunkuje się do prośby pracownika o wydanie świadectwa pracy, będzie mógł liczyć na sprawę sądową.

– Co istotne, w określonych przypadkach (gdy pracodawca nie istnieje albo wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe) orzeczenie sądowe zastępuje świadectwo pracy. Wniosek można złożyć do sądu w okręgu, którego praca była wykonywana (a nie w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy) co ma na celu ułatwienie pracownikom dochodzenie swoich praw – podkreśla Dera.

Zmiany w przepisach dotyczą też urlopów. Od teraz, uprawnienia do korzystania z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego zostały rozszerzone na pracowników - członków najbliższej rodziny (innych niż matka i ojciec).

 

Autor: 
Aleksandra Gadocha
Źródło: 
PAP, TVP Info
Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
5 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.