Reklama

 

O artykule Wioletty Barczak: „Praca terapeutyczno – rewalidacyjna. W świetle literatury i własnych doświadczeń”.

W obecnych czasach coraz więcej jest dzieci, które wychowują się w rodzinach patologicznych. Potrzebują one wsparcia, ponieważ często miewają zaburzenia w zachowaniu. Pomoc daje im wychowanie oparte na terapii pedagogicznej.

Wioletta Barczak w swoim artykule pokazuje, jak ważną rolę w wychowaniu dziecka odgrywa terapia. Mówi o tym, że wychowanie nie jest już postrzegane tak, jak kiedyś – jako system polegający na ciągłych nakazach, zakazach, regułach i karach, a jest czymś więcej – kształtowaniem osobowości wychowanka, a wraz z nią pozytywnych postaw, sądów i nawyków.

W związku z nowym spojrzeniem na proces wychowania trzeba przyznać, iż jest ono nierozerwalnie połączone z procesem terapeutycznym.

Terapia, pomoc terapeutyczno – wychowawcza potrzebna jest wówczas, gdy dziecko, poprzez jakieś niepowodzenie, traci wiarę w swoje możliwości. Skutkiem tego jest osłabienie motywacji, co w konsekwencji prowadzi do nieodpowiedniego zachowania. Zastosowanie terapii ma pomóc dziecku w odnalezieniu siebie, a brakami w wychowaniu ma zająć się psychoterapia. Autorka podkreśla, jak ważną rolę stanowi terapia pedagogiczna, dlatego też przywołuje wypowiedzi znakomitych pedagogów, m.in.: Miller czy Czajkowskiej, aby ukazać, iż również myślą bądź myśleli w ten sposób.

Barczak wyjaśnia nam, iż oddziaływania terapeutyczno – wychowawcze związane są z różnymi zjawiskami, np.: z usuwaniem ujawnionych braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych (wg Kupisiewicza) czy likwidacją wewnętrznego oporu wobec uczenia się (wg Tyszkowej). Bardzo ważną rolą terapii pedagogicznej jest również oddziaływanie terapeuty na osobowość wychowanka, co według mnie odgrywa kluczową rolę.

Terapię w najogólniejszy sposób można nazwać oddziaływaniem na trudności za pomocą odpowiednich środków w celu uzyskania lub przywrócenia prawidłowego stanu. Ważne jest, aby nie była ona oparta o czysto naukową teorię, a o doświadczenie. Pedagogika terapeutyczna polega na współdziałaniu wychowawcy i wychowanka. W tym przypadku niezmiernie ważna jest osobowość specjalisty.

Barczak uzupełnia artykuł o spostrzeżenia z własnego doświadczenia, doświadczenia wychowawcy świetlicy w szkole podstawowej. Autorka zwraca uwagę na to, że świetlica jest miejscem, w którym istnieją dogodne warunki do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Można się tam skupić na różnego rodzaju zajęciach, które wyciszają przykre stany emocjonalne dzieci, co ma właśnie charakter profilaktyczno-terapeutyczny. Poza tym w pracy z podopiecznymi istotna jest również współpraca z rodzicami, kierowanie nimi w taki sposób, by wiedzieli, jak pomóc swoim dzieciom.

Artykuł Wioletty Barczak napisany jest w sposób bardzo przystępny. Ciekawie opisuje pojęcie terapii pedagogicznej oraz zawiera przykładowe zajęcia, jakie mogą zostać zastosowane podczas pracy z dziećmi. Co więcej, ukazuje, że terapia jest formą nie tylko pomagania dzieciom, ale również kształceniem samego siebie.

Roksana Adamek

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
4 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

r e k l a m a