Reklama

 

Już na studiach możesz zwiększyć swoją szansę na pracę marzeń i równocześnie przeżyć niesamowitą przygodę w międzynarodowym środowisku. Co roku wielu polskich studentów decyduje się podjąć staż za granicą, który jest doskonałą przepustką do przyszłej kariery.

Wśród organizacji, które umożliwiają wyjazd na praktykę za granicę jest AISEC. Obecnie działa w 107 krajach świata i liczy ponad 50 000 członków. AISEC jest największą organizacją pozarządową prowadzoną przez studentów. Większość polskich uczelni ma na kampusie lokalny oddział. Warto wziąć pod uwagę przystąpienie do tej międzynarodowej społeczności.

Zapisałam się do AISEC w Szkole Głównej Handlowej już na pierwszym roku. Na początku uczestniczyłam w wydarzeniach organizowanych w Polsce, zjazdach, wizytach zagranicznych studentów. Po pół roku wyjechałam do Bombaju na 3-miesięczną praktykę – wspomiana Julia, dziś absolwentka SGH. – Przez ten czas mieszkałam z indyjską rodziną, poznałam ich codzienny tryb życia, nawiązałam znajomości, które trwają do dzisiaj.

Jak podkreśla Julia, wyjazd zaprocentował już podczas pierwszej rozmowy o pracę. Praktyka w Indiach wzbudziła duże zainteresowanie u pracodawców, dla których AISEC nie jest organizacją anonimową. Doświadczenie zdobyte przez lata współpracy jest sprawdzeniem umiejętności organizacyjnych, współdziałania w grupie i cech interpersonalnych. Byli członkowie (Alumni) są liderami w swoich organizacjach i firmach.

Dzięki członkostwu w AISEC można wyjechać na staż w każdej części świata. Praktyka trwa od 16 tygodni do 18 miesięcy. W przypadku płatnych praktyk większość oferowana jest na co najmniej 5 miesięcy. Możesz wyjechać nie później niż 2 lata po ukończeniu studiów, natomiast w Europie Zachodniej wymagany jest status studenta. Oprócz wyjazdów na staż można wyjechać na wolontariat

Doskonałą bazą międzynarodowych praktyk jest Eurodesk. To program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Sieć funkcjonuje w ponad 30 państwach, a polska filia jest jedną z najprężniej działających. W bazie praktyk można znaleźć przypomnienia zarówno o cyklicznym naborze pracowników w instytucjach unijnych, Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), w Banku Światowym, jak i jednorazowych akcjach. Na stronie Eurodesku oprócz staży znajdują się informacje o wolontariatach, stypendiach zagranicznych i programach szkoleniowych nie tylko w Europie.

Europejski program wymiany studentów Erasmus także stwarza możliwość zdobycia praktyki za granicą. Uczestnicząc w programie na staż można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Studenci sami znajdują dla siebie miejsce odbywania praktyki lub korzystają z bazy dostępnej w macierzystym ośrodku akademickim. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się rok przed wyjazdem. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o praktykę w ramach Erasmusa. Rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia.

Byłam w Anglii na Erasmusie przez jeden semestr w ramach studiów. Szybko po powrocie zatęskniłam za przyjaciółmi, których poznałam na Wyspach, za brytyjskim życiem. Postanowiłam kolejny raz skorzystać z programu LLP Erasmus, ale tym razem chciałam zdobyć doświadczenie zawodowe – mówi Emilia, absolwentka zarządzania na UW. – Firma, w której byłam na praktykach w Polsce, miała także biuro w Londynie, które zgodziło się przyjąć mnie na 3-miesięczną praktykę. Załatwienie potrzebnych dokumentów na UW okazało się formalnością.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania i wysokości grantów są dostępne w Biurze Współpracy Zagranicznej, które prowadzi nabór kandydatów na wyjazdy centralnie albo na poszczególnych wydziałach. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się Erasmusem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Inną drogą jest aplikacja bezpośrednio do interesującej nas firmy. Wiele międzynarodowych korporacji prowadzi nabór na praktyki. Pierwszy etap to sprawdzenie dokumentów kandydata pod kątem poszukiwanych pracowników. Następnym krokiem jest rozmowa i zaproszenie na spotkanie. Warto brać udział w naborach, gdyż staże u największych globalnych pracodawców łączą się ze dobrym wynagrodzeniem. Ogłoszenia można znaleźć bezpośrednio na stronach firm.

Kilkumiesięczna przygoda za granicą może okazać się nie tylko furtką do dalszej kariery, ale także doskonałą okazją do poznania ludzi z całego świata i podniesienia kwalifikacji językowych. Praktyczna wiedza, znajomość języków obcych, międzynarodowe doświadczenie to cechy, które na pewno zwrócą uwagę przyszłego pracodawcy.

Katarzyna Pałasz

 

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
13 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.