Reklama

Media podały, że w połowie października 2012 r. Komisja Europejska ma ogłosić bankructwo programu Erasmus. Przyczyną problemów miałyby być cięcia budżetowe w poszczególnych krajach finansujących program Erasmus. Rewelacjom tym zaprzecza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza Erasmusem w Polsce. Według FRSE Program Erasmus ma się dobrze i nie grozi mu likwidacja.

O tym, że Program Erasmus znalazł się w tarapatach, poinformował podczas konferencji prasowej w Luksemburgu Alain Lamassoure, przewodniczący komisji do spraw budżetu w Parlamencie Europejskim. Zacytował go portal EuropeanVoice.com. W Polsce jako pierwszy informację podał portal Ekonomia24.pl. Według Lamassoure'a Komisja Europejska ma ogłosić bankructwo Programu w połowie października 2012 r. z powodu cięć budżetowych.

W odpowiedzi na te doniesienia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Narodowa Agencja Programu w Polsce poinformowała, że zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym w umowie na rok 2012 Komisja Europejska przekazała wszystkie zaplanowane środki na Program Erasmus i inne działania zdecentralizowane w Programie „Uczenie się przez całe życie”, którego Erasmus jest częścią.

Komunikat FRSE:

FRSE wypłaciła już uczelniom 80 proc. zakontraktowanych środków tytułem zaliczek na wyjazdy studentów i kadry akademickiej w roku 2012/2013. Oznacza to, że uczelnie dysponują aktualnie funduszami na całkowite sfinansowanie mobilności studentów i wykładowców w semestrze zimowym i letnim 2012/13.

Sytuacja finansowa Programu „Uczenie się przez całe życie” nie odbiega od sytuacji wszystkich innych programów i inicjatyw finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji gospodarczej wiele krajów Unii Europejskiej nie ma możliwości zwiększenia wpłat do wspólnego budżetu, o co apelował komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski 26 września 2012 r. na spotkaniu z przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Aby zminimalizować ryzyko opóźnień w dokonywaniu płatności z budżetu Unii Europejskiej wskutek stwierdzonego deficytu, Komisja Europejska podjęła kroki w celu szybszego ściągnięcia z państw członkowskich funduszy niewykorzystanych w różnych programach i przeznaczenia ich na wypłaty wymagane w pierwszej kolejności.

Program „Uczenie się przez cale życie”, w tym Program Erasmus, nie jest w chwili obecnej zagrożony brakiem płynności finansowej. Według zapewnień Komisji Europejskiej służby budżetowe prowadzą działania, które powinny doprowadzić do zwiększenia finansowania tego najbardziej popularnego programu edukacyjnego.

Aktualnie prowadzone są negocjacje budżetowe dla kolejnej fazy programów na lata 2014–2020. W propozycjach dotyczących nowego programu edukacyjnego, przedstawionego pod roboczą nazwą „Erasmus dla wszystkich”, Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie o 70% środków na działania edukacyjne. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i budżetową krajów członkowskich Unii Europejskiej, należy liczyć się z ustaleniem nakładów na programy edukacyjne na niższym poziomie. Nadal jednak priorytetem pozostanie mobilność edukacyjna postrzegana jako skuteczny sposób zwiększania szans młodych ludzi na rynku pracy.

FRSE jako Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” pozostaje w bieżącym kontakcie z Komisją Europejską w celu zminimalizowania skutków ww. sytuacji na bieżącą obsługę beneficjentów Programu.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
4 + 9 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.