Reklama

 

Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Stypendium to nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Wysokość stypendium na wyjazd w programie Erasmus zależy od uczelni macierzystej, z której wyjeżdża student. Szkoły wyższe muszą jednak przestrzegać progów określonych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję oraz stosować jasne i przejrzyste zasady przyznawania stypendiów swoim studentom. Kwoty stypendium są uzależnione od kosztów utrzymania w danym kraju, określonych na podstawie informacji bazy EUROSTAT.

Część uczelni dofinansowuje wyjazdy studentów z budżetu uczelnianego lub wydziałowego w formie dodatkowej kwoty lub sfinansowania części kosztów (np. podróży, ubezpieczenia). Uczelnie pobierające opłaty za studia mogą zwolnić swojego studenta z czesnego lub zredukować jego wysokość na czas pobytu w uczelni zagranicznej w ramach Erasmusa.

Przykład wysokości stypendium w roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika:

- I grupa - 344 euro/mies. - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Lichtenstein 

- II grupa - 284 euro /mies. - Austria, Belgia, Cypr, GrecjaHiszpania, Holandia, , Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

- III grupa - 224 euro/mies. - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Wypłata stypendium

Sposób wypłaty stypendium określają uczelnie. Niektóre wypłacają stypendium w całości, inne w ratach, najczęściej dwóch. Pierwsza rata jest wypłacana po podpisaniu umowy i obejmuje całość stypendium pomniejszonego o miesięczną stawkę stypendium. Stypendium w wysokości ostatniej miesięcznej kwoty uczelnia wypłaca po zakończeniu pobytu za granicą i dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Uczelnie ustalają także sposób przekazania pieniędzy. Część przelewa je na konta studentów, podczas gdy inne wypłacają stypendium również w postaci gotówki. 

Wyjazdy na Erasmusa bez stypendium 

W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści.

Czy studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na wyjazd?

Tak. Studenci z niewielkim stopniem niepełnosprawności mogą się starać o przyznanie wyższego stypendium na wyjazd - pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o podwyższeniu stypendium wszystkim studentom Erasmusa mającym określone problemy zdrowotne (uczelnia decyduje, w przypadku jakich problemów zdrowotnych będzie przyznawać wyższe stypendium).

Studenci z dużym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Dofinansowanie to jest przyznawane przez Narodową Agencję, ale należy się o nie starać poprzez własną uczelnię. Student ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd przeznaczone na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w uczelni zagranicznej. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa oraz formularze wniosku i niezbędne wskazówki można uzyskać u uczelnianego koordynatora programu Erasmus lub u osób kontaktowych zajmujących się tym programem w uczelni. Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej. Wniosek powinien być potwierdzony przez uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Na podstawie materiałów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.