Reklama

 

Od początku przyszłego roku na podstawie nowelizacji kodeksu pracy z lipca, możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego rozszerzy się na członków najbliższej rodziny

Urlop macierzyński jest przeznaczony dla kobiet, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Jego celem jest umożliwienie matce opieki nad noworodkiem, a także powrót jej do pełnej formy. Urlop macierzyński jest w pełni płatnym urlopem, jego czas trwania zależy od liczby urodzonych w trakcie porodu dzieci. Przy jednym dziecku jest to dwadzieścia tygodni, ustawa wspomina także o wymiarze urlopu przy dwójce, trójce, czworgu oraz pięciorgu i więcej dzieci. Istnieje możliwość podziału wymiaru tego urlopu pomiędzy rodziców, lecz kobieta musi wykorzystać pierwsze czternaście jego trwania. Wymiar opisywanego urlopu nie zależy od wymiaru czasu pracy kobiety, a także nie ma wpływu na jego długość rodzaj umowy o pracę i staż pracy. Urlop macierzyński zapewnia ochronę prawną trwałości stosunku pracy dla kobiety, czyli podczas jego trwania pracodawca nie może zwolnić pracownicy. Po powrocie z urlopu pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownicy na uprzednio zajmowanym stanowisku, a jeśli w czasie jej nieobecności stanowisko to uległo likwidacji, wówczas powinno to być stanowisko równorzędne lub w ostateczności niższe, lecz w takim przypadku wynagrodzenie za pracę na nim nie może ulec zmniejszeniu. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego istnieje możliwość wnioskowania o tak zwany dodatkowy urlop macierzyński, który trwa sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz osiem tygodni, w przypadku urodzenia dwóch i więcej dzieci. W przeciwieństwie do urlopu w podstawowym wymiarze, udzielenie tego rodzaju urlopu zależy od decyzji pracodawcy.

Od stycznia przyszłego roku wchodzą w życie zmiany w udzielaniu urlopu macierzyńskiego. Najważniejszą zmianą jest inne zdefiniowanie osoby, która może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego, zarezerwowanego poprzednio jedynie dla ojca. Zmiany wprowadzają możliwość skorzystania z tej części urlopu dla członka najbliższej rodziny. Zapis ten nie jest doprecyzowany pod względem tego kogo tak naprawdę dotyczy, co zapewnia elastyczność podczas jego stosowania. W rozumieniu zmian, które wprowadza nowelizacja kodeksu pracy z lipca bieżącego roku, za najbliższą rodzinę może być uznany na przykład starszy brat lub siostra, ale także pracująca babcia lub dziadek, jeśli będą mogli na urlop się wybrać. Dodatkowo zmiany umożliwiają także najbliższej rodzinie zastępowanie rodziców w wykorzystaniu urlopu wychowawczego podczas wychowywania dziecka. Najbliższa rodzina ma prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego, ale i wychowawczego w kilku określonych przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy kobieta musi przerwać urlop z powodu swego stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji, kolejny zakłada legitymowanie się matki orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nowelizacja wspomina również o przypadkach śmierci kobiety i porzucenia przez nią dziecka. Co warte wspomnienia, członek najbliższej rodziny przejmujący część lub całość urlopu, nie musi być jedynie pracownikiem, może również prowadzić działalność albo może być zatrudniony na umowie cywilnoprawnej.

Powyższe zmiany umożliwiają odejście od traktowania jako najbliższych członków rodziny jedynie matki i ojca. W sytuacji, gdy jedne z rodziców nie jest w stanie z powodu choroby lub nieobecności, podjąć się opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, wówczas może go zastąpić członek rodziny, którą taką możliwość posiada. Pomysł na takie zmiany należy uznać jako bardzo trafny i potrzebny.

Zbigniew Wolski

Fot.: msp.money.pl

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
8 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.