Reklama

 

Zasiłek rodzinny to temat, który szczególnie interesuje nie tylko każdego rodzica, ale także każdą przyszłą matkę i ojca planujących założenie rodziny. Niż demograficzny okazuje się prawdziwą zmorą naszych czasów nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Sprawdźmy zatem, które rządy najbardziej dbamy o pociechy swoich obywateli – polski czy niemiecki.

Komu dają u nas

W naszym kraju prawo do takiego zasiłku przysługuje obojgu rodzicom, jednemu rodzicowi bądź prawnemu opiekunowi dziecka. Oprócz tego, na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pociechy może liczyć osoba, która faktycznie się nią opiekuje, a także osoba ucząca się, pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje dziecku do 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia, a także młodzieży do 24 roku życia, jeżeli ta kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na świadczenie może także liczyć osoba ucząca się (w rozumieniu ustawy) w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Kosmiczne warunki i magiczne kwoty

Przyznanie zasiłku zależy od dochodów rodziny. Na pomoc finansową można liczyć wówczas, gdy dochód ten w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, nie przekracza kwoty 504 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 48 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, następnie 64 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5 do 18 lat i  68 zł na pociechy między 18 a 24 rokiem życia.

Niemieckie Kindergeld

Decyzje dotyczące Kindergeldu są rozpatrywane i wydawane przez Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych). Zasiłki te można pobierać na dzieci do ukończenia przez nich 18 roku życia. Dodatkowo w określonych przypadkach dla pociech do 21 lat, tj. jeśli dziecko pomimo starań nie jest w stanie kontynuować nauki (np. dostało decyzję odmowną w sprawie przyjęcia na uczelnię wyższą) lub jeśli jest zarejestrowane jako bezrobotne, bądź jeśli jego czas pracy nie przekracza 20 godzin tygodniowo (przy zarobku nie większym niż 450 euro miesięcznie – ok. 1900 zł). Pomoc obejmuje także młodzież do 25 roku życia, jeśli ta się uczy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe lub jeśli przerywa naukę na okres nie dłuższy niż 4 miesiące (np. okres między zakończeniem jednej szkoły/uczelni, a podjęciem nauki w drugiej).

Germańska hojność

Wysokość świadczeń uzależniona jest od ilości potomstwa i wynosi odpowiednio: na pierwsze i drugie dziecko 184 euro (ok. 770 zł), trzecie 190 (ok. 790 zł), a czwarte i każde kolejne 215 euro (prawie 900zł).

Tutaj warunkiem przyznania świadczenia rodzinnego nie są dochody rodziny lecz praca i płacenie podatków za naszą zachodnią granicą.

„Wnioskodawca musi pracować na terenie Niemiec (na stałe, jako pracownik sezonowy lub jako pracownik oddelegowany z polskiej firmy) oraz mieszkać/być zameldowanym tam przez okres przynajmniej 183 dni (6 miesięcy). Ponadto wymaga się, by pracował legalnie i odprowadzał podatek do niemieckiego Urzędu Skarbowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (Sozialversicherung) właśnie w Niemczech lub (w przypadku pracowników oddelegowanych z polskich firm) w Polsce (składki do ZUS-u)”.

Żaneta Jakubowska

Fot.: Fot. ShutterStock

Źródło:http://europodatki.com.pl/index.php?strona=niemcy3 , http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/121990

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
1 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.