Reklama

 

Publiczne służby zatrudnienia 

Publiczne służby zatrudnienia (arbetsförmedlingar) odgrywają aktywną rolę na szwedzkim rynku pracy i obsługują zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców. Poza pełnieniem podstawowych funkcji dla osób poszukujących ofert pracy, dostarczają także informacji i innych usług bezrobotnym, takich jak kursy i porady. Istnieją wyspecjalizowane biura zatrudnienia obsługujące wybrane obszary profesjonalne, takie jak sztuka, rachunkowość i finanse, technologia i informatyka.  

Szwedzkie służby zatrudnienia wydają dwa czasopisma: Platsjournalen i (bardziej wyspecjalizowany) Nytt Jobb, które publikują oferty pracy oraz inne użyteczne informacje. Poszukujący pracy mogą prenumerować te czasopisma. O szczegóły należy pytać w biurze publicznych służb zatrudnienia.  

Oparte na internecie systemy samoobsługowe wprowadzono w 1995 r. Te systemy on-line pozwalają zarówno poszukującym pracy, jak i pracodawcom zarządzać większością procesu poszukiwania pracy i rekrutacji we własnym zakresie, za pośrednictwem internetu. Vacancy Bank (Bank Ofert Pracy) jest największym i najszerzej wykorzystywanym internetowym serwisem ofert pracy w Szwecji. Jobseeker Bank jest usługą on-line dla pracodawców poszukujących nowych pracowników. Kandydaci zamieszczają swoje CV w bazie danych, zaś zaawansowany system wyszukiwania pomaga pracodawcom stworzyć szczegółowe profile wyszukiwania oparte na zawodzie, wykształceniu, umiejętnościach, znajomości języków obcych itp., które umożliwiają im znalezienie poszukiwanych osób. Oferty pracy posiadane przez szwedzkie agencje zatrudnienia są także wyświetlane w internecie. 

Aby znaleźć informacje o ofertach pracy lub inne informacje, nie trzeba być zarejestrowanym w szwedzkiej agencji zatrudnienia. Trzeba jednak się zarejestrować, aby zakwalifikować się do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub zapisać się na kurs. Konieczna jest także uprzednia praca w Szwecji.

Obywatele UE/EOG, niezależnie od tego, czy mający pracę, czy bezrobotni, są uprawnieni do takich samych usług w zakresie zatrudnienia, jak obywatele szwedzcy, na tych samych warunkach.  

Europejskie Służby Zatrudnienia EURES

Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy 

Agencje rekrutacyjne, zwane także head-hunterskimi, zajmują się głównie ofertami pracy na wyższym i średnim szczeblu kierowniczym. Część z nich sporządza własne rejestry, zaś z częścią kontaktują się bezpośrednio potencjalni kandydaci do pracy.  

Prasa  

Gazety są istotnym źródłem ogłoszeń na temat ofert pracy. Największą szwedzką poranną gazetą jest Dagens Nyheter i większość ofert pracy jest publikowana właśnie tam. Svenska regionalnych.  

Aplikowanie o pracę bez ogłoszenia  

Aplikowanie o pracę bez ogłoszenia jest dość powszechne w Szwecji i warto tego spróbować. Przed złożeniem aplikacji, zadzwoń do menedżera ds. zasobów ludzkich w spółce lub innego członka kadry kierowniczej średniego lub wyższego szczebla. Celem takiej aplikacji jest poinformowanie firmy o swojej osobie, wykazanie się inicjatywą oraz zasięgnięcie informacji o tym, jakiego rodzaju osób poszukuje spółka. Pamiętaj, by przygotować konkretne kwestie lub pytania do poruszenia. Adresy wybranych spółek można znaleźć na Żółtych Stronach lub w szwedzkiej książce telefonicznej, bądź w internecie pod adresem: http://www.gulasidorna.se  

Targi pracy  

Targi pracy są organizowane dosyć regularnie przez uniwersytety, kolegia oraz wyższe szkoły średnie (gymnasieskolor). Służą one jako miejsce spotkań dla pracodawców i poszukujących pracy. Targi pracy są także organizowane przez Służby Zatrudnienia w ich własnych siedzibach, a także przez centrale związkowe.  

Dagbladet i Dagens Industri są gazetami bardziej biznesowymi. Oferty pracy publikowane są także w gazetach lokalnych i regionalnych.  

Aplikowanie o pracę bez ogłoszenia  

Aplikowanie o pracę bez ogłoszenia jest dość powszechne w Szwecji i warto tego spróbować. Przed złożeniem aplikacji, zadzwoń do menedżera ds. zasobów ludzkich w spółce lub innego członka kadry kierowniczej średniego lub wyższego szczebla. Celem takiej aplikacji jest poinformowanie firmy o swojej osobie, wykazanie się inicjatywą oraz zasięgnięcie informacji o tym, jakiego rodzaju osób poszukuje spółka. Pamiętaj, by przygotować konkretne kwestie lub pytania do poruszenia. Adresy wybranych spółek można znaleźć na Żółtych Stronach lub w szwedzkiej książce telefonicznej, bądź w internecie pod adresem: http://www.gulasidorna.se  

Targi pracy  

Targi pracy są organizowane dosyć regularnie przez uniwersytety, kolegia oraz wyższe szkoły średnie (gymnasieskolor). Służą one jako miejsce spotkań dla pracodawców i poszukujących pracy. Targi pracy są także organizowane przez Służby Zatrudnienia w ich własnych siedzibach, a także przez centrale związkowe.  

Praca wakacyjna 

Praca wakacyjna jest w Szwecji szeroko dostępna. Większość prac letnich wymaga znajomości języka szwedzkiego. Osoby nie mówiące po szwedzku mogą jednak znaleźć pracę w hotelach, przeszukując przewodniki po hotelach i pisząc do potencjalnych pracodawców. Osoby już przebywające w Szwecji mogą znaleźć sezonową pracę, taką jak zbieranie owoców, zwłaszcza w Skåne. Informacja na temat tego, jak starać się o pracę wakacyjną, jest dostępna w języku angielskim u doradców EURES.  

Internet  

Oferty pracy w Szwecji są także ogłaszane w internecie. Baza danych szwedzkich Służb Zatrudnienia zawiera ogólny przegląd wszystkich zarejestrowanych ofert pracy. Adres strony: http://www.ams.se.  

Związki zawodowe  

Związki zawodowe są doskonałym źródłem informacji. Związki zawodowe w twoim kraju mogą współpracować ze swoimi odpowiednikami w Szwecji, będąc użytecznym źródłem informacji dla poszukujących pracy. Szwecja posiada bardzo wysoki wskaźnik „uzwiązkowienia”. Około 85% wszystkich pracowników należy do związków zawodowych. Szwedzka Konfederacja Związków Zawodowych jest dominującą organizacją pracowniczą. Większość szwedzkich pracowników fizycznych („niebieskich kołnierzyków”) to członkowie LO. Szwedzka Konfederacja Pracowników Najemnych (TCO) reprezentuje interesy pracowników umysłowych („białych kołnierzyków”). Szwedzka Konfederacja Stowarzyszeń Zawodowych (SACO) jest przeznaczona głównie dla „białych kołnierzyków” będących absolwentami uniwersytetów. Oprócz tych trzech głównych organizacji, istnieje szereg organizacji drobniejszych.

Praca wakacyjna 

Praca wakacyjna jest w Szwecji szeroko dostępna. Większość prac letnich wymaga znajomości języka szwedzkiego. Osoby nie mówiące po szwedzku mogą jednak znaleźć pracę w hotelach, przeszukując przewodniki po hotelach i pisząc do potencjalnych pracodawców. Osoby już przebywające w Szwecji mogą znaleźć sezonową pracę, taką jak zbieranie owoców, zwłaszcza w Skåne. Informacja na temat tego, jak starać się o pracę wakacyjną, jest dostępna w języku angielskim u doradców EURES.  

Internet  

Oferty pracy w Szwecji są także ogłaszane w internecie. Baza danych szwedzkich Służb Zatrudnienia zawiera ogólny przegląd wszystkich zarejestrowanych ofert pracy. Adres strony: http://www.ams.se.  

Związki zawodowe  

Związki zawodowe są doskonałym źródłem informacji. Związki zawodowe w twoim kraju mogą współpracować ze swoimi odpowiednikami w Szwecji, będąc użytecznym źródłem informacji dla poszukujących pracy. Szwecja posiada bardzo wysoki wskaźnik „uzwiązkowienia”. Około 85% wszystkich pracowników należy do związków zawodowych. Szwedzka Konfederacja Związków Zawodowych jest dominującą organizacją pracowniczą. Większość szwedzkich pracowników fizycznych („niebieskich kołnierzyków”) to członkowie LO. Szwedzka Konfederacja Pracowników Najemnych (TCO) reprezentuje interesy pracowników umysłowych („białych kołnierzyków”). Szwedzka Konfederacja Stowarzyszeń Zawodowych (SACO) jest przeznaczona głównie dla „białych kołnierzyków” będących absolwentami uniwersytetów. Oprócz tych trzech głównych organizacji, istnieje szereg organizacji drobniejszych.

 

Żródło:

http://www.strefapracy.eu/index.php?id=98&id1=2

 

Praca w Szwecji

2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Szwecji

2.1.1. Zasady dostępu obywateli polskich do szwedzkiego rynku pracy

Szwecja nie wprowadziła ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każdy obywatel polski ma prawo pobytu w Szwecji w związku z podjęciem pracy lub studiów. Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej od 1 maja 2004, nie potrzebują pozwoleń na pracę, jednak, gdy chcą przebywać w Szwecji ponad 90 dni muszą posiadać pozwolenie na pobyt (residence permit). Polacy mogą też przebywać w Szwecji bez podjęcia pracy, muszą jednak posiadać środki na utrzymanie. Przekraczanie granicy odbywa się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

 

Pozwolenie na pobyt w Szwecji dla obywateli polskich

Przy wjeździe do Szwecji obywatele polscy i członkowie ich rodzin muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Członkowie rodziny, którzy nie są obywatelami UE i obejmuje ich obowiązek posiadania wizy, muszą uzyskać ją za pośrednictwem ambasady szwedzkiej lub konsulatu przed przyjazdem.

 

Jak starać się o pozwolenie na pobyt?

Jak starać się o pozwolenie na pobyt?

Jeżeli pobyt planowany jest na okres dłuższy niż trzy miesiące, zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach (Swedish Aliens Act), obywatele polscy i członkowie ich rodzin w tym również dzieci, muszą

 

Gdzie składać wnioski o pozwolenie na pobyt ?

Wniosek o pozwolenie na pobyt należy złożyć w jednym z biur Urzędu d/s Migracji (Migrationsverket). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Lista adresów biur znajduje się na stronie http://www.migrationsverket.se. Można także składać wnioski w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie przed wyjazdem do Szwecji.

Adresy szwedzkich ambasad i konsulatów znajdują się na stronie: http://www.utrikes.regeringen.se.

Wniosek o pozwolenie na pobyt

Obywatele polscy, którzy są zatrudnieni, samozatrudnieni oraz utrzymujący się z własnych środków otrzymają pozwolenie na okres do 5 lat.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o pozwolenie na pobyt?

Starając się o pozwolenie na pobyt należy wypełnić formularz “Application for residence permit for EU/EEA-citizens and their families”. Należy załączyć uwierzytelnioną kopię ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający spełnienie warunków dla jednej z kategorii wymienionych poniżej.

Zatrudniony Jeżeli planuje się pracę w Szwecji, trzeba załączyć zaświadczenie o zatrudnieniu od swojego pracodawcy, w którym określony jest okres zatrudnienia i rodzaj wykonywanej pracy. Zaświadczenie to musi być wystawione i podpisane przez pracodawcę, dodatkowo musi być podane jego nazwisko, adres i telefon, a także nazwisko pracownika firmy upoważnionego do kontaktów. Wniosek powinien zawierać numer rejestrowy firmy i profil jej działalności. Trzeba także określić wymiar tygodniowego czasu pracy. Formularz zaświadczenia o zatrudnieniu można otrzymać w szwedzkim Urzędzie ds. Migracji (Anställningsintyg för medborgare från EU-EES). Jeżeli okres zatrudnienia podany w zaświadczeniu wynosi 1 rok lub więcej otrzymuje się pozwolenie na pobyt na 5 lat, a jeżeli mniej niż rok, otrzymuje się pozwolenie na okres wyszczególniony w zaświadczeniu.

Samozatrudniony W celu otrzymania pozwolenia na pobyt w charakterze samozatrudnionego w Szwecji, trzeba okazać zaświadczenie o zarejestrowaniu firmy i/lub dokument potwierdzający, że prowadzi się własną działalność gospodarczą.

 

 

Odbiorca lub dostawca usług

Odbiorcy i dostawcy usług, konsultanci, przedstawiciele wolnych zawodów itp. muszą to udowodnić przez okazanie dokumentu typu zaświadczenie lub umowa. W dokumencie tym musi być wyraźnie wskazane, jakie usługi będą świadczone lub odbierane. Na dokumencie musi być podpis osoby, której świadczy się usługi lub, od której się je odbiera. Pozwolenie na pobyt otrzymuje się na okres świadczenia usług.

Studenci, emeryci i pozostali

Szczegółowe informacje dla tych grup podane są na stronie internetowej http://www.migrationsverket.se.

Rodziny obywateli polskich

Członkowie rodzin obywateli polskich pracujących w Szwecji (małżonkowie; konkubenci; dzieci do lat 21 lub starsze, jeśli są na utrzymaniu rodziców; rodzice, jeśli są na utrzymaniu dzieci) mogą otrzymać pozwolenie na pobyt. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego lub stopień pokrewieństwa. W przypadku występowania o pozwolenie na pobyt dla dzieci w wieku ponad 21 lat i rodziców, należy udowodnić, że są oni na utrzymaniu osoby pracującej w Szwecji. Pozwolenie na pobyt członków rodziny wydawane jest na ten sam okres, co pozwolenie dla osoby pracującej. Zaświadczenie o wydaniu pozwolenia na pobyt wysyłane jest na adres zamieszkania w Szwecji.

Formularze można otrzymać pocztą od:

Migrationsverket, Distributionen 601 70 Norrköping Telefon: +46 011-15 63 77 Faks: +46 011-15 66 91 E-mail: distributionen@migrationsverket.se

2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Szwecji

2.2.1. Publiczne służby zatrudnienia

Publiczne służby zatrudnienia (arbetsförmedlingen) odgrywają aktywną rolę na szwedzkim rynku pracy i obsługują zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców. Poza pełnieniem podstawowych funkcji dla osób poszukujących ofert pracy, dostarczają także informacji i innych usług bezrobotnym, takich jak kursy i porady. Istnieją wyspecjalizowane biura zatrudnienia obsługujące wybrane obszary profesjonalne, takie jak sztuka, rachunkowość i finanse, technologia i informatyka. Adres internetowy urzędu pośrednictwa pracy: www.arbetsformedlingen.se

Aby znaleźć informacje o ofertach pracy lub inne informacje, nie trzeba być zarejestrowanym w szwedzkiej agencji zatrudnienia. Trzeba jednak się zarejestrować, aby zakwalifikować się do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub zapisać się na kurs. Konieczna jest także uprzednia praca w Szwecji.

Obywatele UE/EOG, niezależnie od tego, czy mający pracę, czy bezrobotni, są uprawnieni do takich samych usług w zakresie zatrudnienia, jak obywatele szwedzcy, na tych samych warunkach.

Biuro obsługi klienta urzędu pośrednictwa pracy - telefon 0771-416 416

Można również skontaktować się z biurem obsługi klienta, które udziela pomocy przez telefon. Tą drogą można skontaktować się z asystentem zajmującym się pośrednictwem pracy. Biuro obsługi klientów dostępne jest dla wszystkich, w dni powszednie od 8-22, w soboty i niedziele od 10-16.

2.2.2. Europejskie Służby Zatrudnienia EURES

Sieć EURES dostarcza danych o ofertach pracy w całej UE. Stanowi ona sieć partnerską wszystkich służb zatrudnienia w krajach UE/EOG, mającą na celu promocję swobodnego przepływu pracowników. System EURES ułatwia rozpowszechnianie ofert pracy i umożliwia dostęp do aktualnych informacji na temat warunków życia i pracy w każdym państwie UE/EOG, przy pomocy sieci komputerowej.

System EURES jest administrowany przez 700 specjalnie wyszkolonych pracowników w UE/EOG. Pracownicy ci nazywani są doradcami EURES i specjalizują się w praktycznych kwestiach dotyczących zatrudnienia w państwach członkowskich. Z doradcami EURES można skontaktować się za pośrednictwem lokalnych Centrów Pracy Służb Zatrudnienia lub korzystając z danych teleadresowych znajdujących się na stronie internetowej EURES: http:/www.eures.europa.eu (menu: doradcy EURES). Oferty pracy w systemie EURES można znaleźć na w/w stronie internetowej EURES w zakładce: szukaj pracy.

Wyszukiwanie CV EURES

Jednym ze sposobów wyszukiwania możliwości zatrudnienia dostępnych w innych państwach europejskich, tak dla poszukujących pracy, jak i dla pracodawców poszukujących personelu, jest przeszukiwanie bazy CV EURES. Jest to internetowe miejsce spotkań dla pracodawców i osób poszukujących pracy. Poszukujący pracy we wszystkich sektorach zawodowych mogą wprowadzić swoje CV w wyszukiwarce CV EURES, co udostępnia ich CV pracodawcom z danego sektora.

2.2.3. Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy

Agencje rekrutacyjne, zwane także head-hunterskimi, zajmują się głównie ofertami pracy na wyższym i średnim szczeblu kierowniczym. Część z nich sporządza własne rejestry, zaś z częścią kontaktują się bezpośrednio potencjalni kandydaci do pracy.

2.2.4. Prasa

Gazety są istotnym źródłem ogłoszeń na temat ofert pracy. Największą szwedzką poranną gazetą jest Dagens Nyheter i większość ofert pracy jest publikowana właśnie tam. Svenska Dagbladet i Dagens Industri są gazetami bardziej biznesowymi. Oferty pracy publikowane są także w gazetach lokalnych i regionalnych.

Poszukujący pracy mogą publikować ogłoszenia o poszukiwaniu pracy w gazetach krajowych lub lokalnych. Do niedawna, tego rodzaju ogłoszenie nie było zbyt popularne w Szwecji i najczęściej stosowane było przez niezależnych wykonawców. Obecnie jednak ta metoda jest coraz częściej wykorzystywana przez osoby poszukujące pracy w Szwecji.

2.2.5. Inne sposoby poszukiwania pracy

Aplikowanie o pracę bez ogłoszenia

Aplikowanie o pracę bez ogłoszenia jest dość powszechne w Szwecji i warto tego spróbować. Przed złożeniem aplikacji, zadzwoń do menedżera ds. zasobów ludzkich w spółce lub innego członka kadry kierowniczej średniego lub wyższego szczebla. Celem takiej aplikacji jest poinformowanie firmy o swojej osobie, wykazanie się inicjatywą oraz zasięgnięcie informacji o tym, jakiego rodzaju osób poszukuje spółka. Pamiętaj, by przygotować konkretne kwestie lub pytania do poruszenia. Adresy wybranych spółek można znaleźć na Żółtych Stronach lub w szwedzkiej książce telefonicznej Gula Sidor, bądź w internecie pod adresem: http://www.gulasidorna.se

Targi pracy

Targi pracy są organizowane dosyć regularnie przez uniwersytety, kolegia oraz wyższe szkoły średnie (gymnasieskolor). Służą one jako miejsce spotkań dla pracodawców i poszukujących pracy. Targi pracy są także organizowane przez Służby Zatrudnienia w ich własnych siedzibach, a także przez centrale związkowe.

Praca wakacyjna

Praca wakacyjna jest w Szwecji szeroko dostępna. Większość prac letnich wymaga znajomości języka szwedzkiego. Osoby już przebywające w Szwecji mogą znaleźć sezonową pracę, taką jak zbieranie owoców, zwłaszcza w Skåne. Informacja na temat tego, jak starać się o pracę wakacyjną, jest dostępna w języku angielskim u doradców EURES.

Internet

Oferty pracy w Szwecji są także ogłaszane w internecie. Baza danych szwedzkich Służb Zatrudnienia zawiera ogólny przegląd wszystkich zarejestrowanych ofert pracy.

2.2.6. Ubieganie się o pracę (wymagane dokumenty - CV, list motywacyjny i inne)

Aplikując o pracę w Szwecji, nie musisz zazwyczaj wypełniać specjalnego formularza aplikacyjnego, chociaż niektóre duże spółki posiadające dużą liczbę pracowników z danego sektora mogą żądać wypełnienia wewnętrznego formularza rekrutacyjnego.

Zazwyczaj należy napisać list motywacyjny własnymi słowami, w którym opisuje się siebie, swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz powody, dla których ubiegasz się o tę pracę. Do listu można załączyć swoją fotografię.

Twoja aplikacja powinna obejmować:

§ list,

§ twoje CV,

§ kopie uzyskanych stopni, dyplomów, certyfikatów, świadectw pracy itp.,

§ referencje,

§ próbki pracy (jeśli to możliwe).

Niektórzy pracodawcy nie będą chcieli oglądać twoich dyplomów i stopni, zanim nie przyjdziesz na rozmowę kwalifikacyjną.

Twój list powinien być dość krótki (około jednej strony) i napisany schludnie. Może być napisany w stylu dość nieformalnym. Szczegóły i liczby należy podawać w CV. Zawsze należy podać datę, imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz stanowisko, jakiego list dotyczy. Opisz swoje poprzednie doświadczenia w pracy, wyjaśnij dlaczego jesteś właściwą osobą na dane stanowisko, czy aplikujesz z osobistego polecenia itp. Zakończ list sformułowaniem „Z poważaniem” (“Yours sincerely”), podpisując się odręcznie poniżej swoim imieniem i nazwiskiem.

Twoje CV powinno zawierać informacje o karierze zawodowej, wykształceniu oraz innych doświadczeniach. Określ, ile czasu trwała każda praca lub okres edukacji. Odwołuj się do załączonych dokumentów, np. świadectw pracy itp.

Po złożeniu pisemnej aplikacji, kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna.

Bądź przygotowany do odpowiedzi na pytania o twoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, powody, dla których chcesz podjąć daną pracę oraz o to, co wiesz na temat spółki. Znajdź wcześniej informacje na temat spółki. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną może zadawać pytania istotne z punktu widzenia danej pracy. Częste są również pytania o cechy Twojego charakteru, mocne i słabe strony, hobby i członkostwo w klubach i organizacjach. Powinieneś być także przygotowany na pytania o sytuację osobistą, np. stan cywilny. Na koniec rozmowy kwalifikacyjnej możesz także zostać poproszony o zadanie samemu kilku pytań. Możesz rozważyć przygotowanie kilku pytań wcześniej.

 

Źródło:

 Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
14 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.