Reklama

 

Przepisy ruchu drogowego

Wyposażenie pojazdu
- pasy bezpieczeństwa obowiązkowe na przednich siedzeniach, na tylnych o ile są zamontowane
- trójkąt ostrzegawczy
- min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1,6 mm (zalecana – 3 mm)
- kask ochronny dla motocyklisty/motorowerzysty i ich pasażerów
- zaleca się posiadanie apteczki, gaśnicy i kompletu zapasowych żarówek

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/opony%20z%20lancuchami.gifZimowe wyposażenie pojazdu
Okres zimowy dla kierowców generalnie trwa od października do marca.
Opony zimowe -  używanie opon zimowych (typ M+S) jest obowiązkowe w okresie od 1 grudnia do 31 marca dla wszystkich pojazdów o dmc do 3,5 tony. Przyczepy ciągnięte przez te pojazdy też winny być wyposażone w opony zimowe. Wyposażenie w opony zimowe nie dotyczy pojazdów powyżej 3,5 tony.
Uwaga: W  przypadku kontroli na drodze to policja drogowa decyduje czy warunki na drodze bądź jej odcinku są trudne z przyczyn atmosferycznych czy też nie.
Łańcuchy przeciwślizgowe – używanie jest dozwolone dla wszystkich typów pojazdów, o ile wymagają tego warunki atmosferyczne.
Opony okolcowane – mogą być używane w okresie od 1 października do 15 kwietnia przez samochody osobowe, samochody campingowe, samochody ciężarowe i autokary. Okres ten może zostać przedłużony ze względu na warunki atmosferyczne.
W przypadku gdy pojazd ciągnący jest wyposażony w opony okolcowane ciągnięta przez niego przyczepa winna posiadać takie same opony. W niektórych miastach występują ograniczenia poruszania się pojazdów wyposażonych w opony okolcowane
Nie ma specjalnych ograniczeń prędkości dla pojazdów wyposażonych w opony okolcowane bądź w łańcuchy.
Uwaga: Każdy kierowca obowiązkowo winien mieć mrozoodporny płyn do wycieraczek i łopatkę do odgarniania śniegu.
Zalecane jest także posiadanie liny holowniczej, przewodów do akumulatora i kamizelki odblaskowej.

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/swiatla%20mijania.gifŚwiatła mijania Używanie świateł mijania obowiązkowe przez całą dobę, przez cały rok dla wszystkich pojazdów, tak w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym.

Dozwolone wymiary pojazdu:
- wysokość – 4,5 m (należy wziąć pod uwagę, że część tuneli usytuowanych na drogach regionalnych i w miastach ma wysokość poniżej 4,5 m)
- szerokość – 2,6 m (łącznie z ładunkiem)
- długość zespołu pojazdu (samochód + przyczepa) - 18,75 m

Prawo jazdy. Do prowadzenia pojazdu uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

Przewóz dzieci. Dzieci do 7 lat winny być przewożone w specjalnym foteliku lub na siedzeniu podwyższonym (z racji wzrostu) pozwalającym na używanie pasów bezpieczeństwa, zarówno na przednim jak i tylnym.

Ograniczenia prędkości, km/h: Ograniczenie prędkości zależy od jakości i bezpieczeństwa na danej drodze. W rezultacie limity prędkości mogą się zmieniać na tej samej drodze w zależności od okoliczności. Znaki drogowe ustawione wzdłuż obu stron drogi informują o zmieniających się ograniczeniach prędkości, i tak:

kategoria pojazdu:

teren zabudowany

autostrady

drogi ekspresowe
i inne

motocykl, samochód osobowy, samochód campingowy, mała ciężarówka, mikrobus o dmc do 3,5 t

30, 40, 50, 60 lub 70

90, 100, 110 lub 120

70, 80, 90 lub 100

samochód osobowy z przyczepą, pojazd ciągnący
1 przyczepę hamulcami,

80

80

pojazd ciągnący 2 przyczepy hamulcami,

40

40

autokar, samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 tony

90

80

samochód osobowy holujący uszkodzony pojazd

30

30

30

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/disabled_jpgVignette.jpgParkowanie W większych miastach Szwecji zainstalowane są parkometry. Zwykle, od 8h do 18h, parkowanie  jest płatne. Opłata za 1 godzinę parkowania waha się w granicach 15 – 40 SEK. W centrum Sztokholmu opłata za 10 minut parkowania wynosi 10 – 12 SEK.

 

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/d-18.pngNiepełnosprawni W miejscach zakazu parkowania (o ile nie utrudnia ruchu) niepełnosprawny może pozostawić samochód na 3 godziny, a w miejscach parkowania ograniczonego do 3 godzin – na 24 godziny. Na niektórych parkingach zwolniony jest z opłat za parkowanie. Warunkiem udogodnień jest posiadanie ważnej legitymacji oraz nalepki z międzynarodowym znakiem umieszczonej na szybie samochodu w widocznym miejscu.

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/f-13.pngPojazdy handlowe W dużych miastach obowiązuje ograniczenie ruchu pojazdów handlowych. Na planszach informacyjnych usytuowanych przy wjazdach do miast oznaczony jest dopuszczalny ciężar maksymalny 
i zalecane objazdy.
Odradza się także przejazd przez miasta w dni świąteczne.
Drogi są podzielone na 2 kategorie: BK1 na których mogą poruszać się pojazdy ciężkie (np. o nacisku 11,5 t na oś) i BK2 – pojazdy o nacisku 10t na oś. Brak przepisów nt. okresowych zakazów poruszania się pojazdów ciężkich. W Sztokholmie wjazd do strefy śródmiejskiej jest płatny ale tylko dla pojazdów z rejestracją szwedzką –  http://www.vv.se/templates/page3____17154.aspx

.Kary za wykroczenia drogowe

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi – 0,02%
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu karane jest b. wysoką grzywną i/lub zatrzymaniem prawa jazdy a także aresztem.

zawartość alkoholu

jednostki grzywny

0,02 – 0,049%

40

0,05 – 0,059%

50

0,06 – 0,069%

60

0,07 – 0,079%

80

0,08 – 0,089%

90

0,09 – 0,099%

100

powyżej 0,1%

kara więzienia od 1 mies. do 2 lat

Wysokość stawek grzywny waha się od 50 do 1000 SEK w zależności od dochodów karanego kierowcy.
 Przykład:
Za prowadzenie pojazdu przy zawartości alkoholu we krwi 0,035% i stałych dochodach stawka wynosi 150 SEK, 
a grzywna wzrasta do: 40 jednostek x 150 SEK = 6000 SEK.

Przykładowa wysokości mandatów za inne wykroczenia drogowe, w SEK:

nieprawidłowe parkowanie w mieście

400 - 1000

nieprawidłowe parkowanie poza miastem

200 – 800

wyprzedzanie niedozwolone lub niebezpieczne, nierespektowanie czerwonego światła lub znaku STOP

2500 – 3000

nierespektowanie przejścia dla pieszych

3000

nierespektowanie pierwszeństwa z prawej strony

2000

brak świateł w dzień

500

brak świateł w nocy

1200

nieprawidłowe przewożenie dzieci

2500

nieużywanie pasów bezpieczeństwa,

600

nieużywanie kasku ochronnego

1500 – 2500

brak opon zimowych w okresie w okresie 01.12 – 31.03

1200

przekroczenie prędkości, km/h:

w miejscu gdzie maks.prędkość wynosi od 30 do 50 km/h

w miejscu gdzie maks. prędkośc wynosi powyżej 50 km/h

od 1 do 10

2000

1500

od 11 do 15

2400

2000

od 16 do 20

2800

2400

od 21 do 25

3200

2800

od 16 do 30

3600

3200

od 31 do 40

4000

3600

od 41 do 50

sprawa kierowana do sądu

4000

Uwaga: Od turysty zagranicznego policjant ma prawo zażądać uregulowania mandatu na miejscu i w gotówce (karty kredytowe nie są honorowane). Turysta zagraniczny, który chciałby uregulować mandat z miejsca swojego zamieszkania może to uczynić przelewem na niżej podane konto, wpisując na nim dokładne referencje mandatu :
Code BIC-SWIFT: NDEASESS
IBAN : SE68 9500 0099 6042 4765 0031
Adresse :Nordea Bank AB, SE 105 71 Stockholm – Suède
W przypadku nieuregulowania mandatu policja przesyła informację o mandacie do wydziału komunikacji w kraju kierowcy.
Uwaga: W razie wypadku, wskutek którego są ranni lub znaczne straty materialne należy wezwać policję i sporządzić raport. Taki sam porządek należy zachować gdy w wypadku bierze udział samochód i zwierzęta (np.jelenie, sarny, wilki itp.)

Opłaty drogowe w Szwecji

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/autostrada.jpgSzwecja posiada ok. 1900 km autostrad i 560 km dróg ruchu ekspresowych. W przeważającej części szwedzkie drogi są szerokie i bardzo dobrej jakości. Wszystkie drogi i autostrady w Szwecji są bezpłatne. Podróżując, należy jednak pamiętać o zagrożeniu ze strony dzikiej zwierzyny. Zwierzyna wychodząca na drogi jest najczęstszą przyczyną wypadków.

Płatny jest przejazd mostem ORESUND (4 km tunelu i 7,8 km mostu) łączącym Szwecją z Danią.

Opłaty pobierane są w Lernacken k/Malmö; można je regulować gotówką lub kartami kredytowymi:
Ceny przejazdu, w  Euro (zawierają podatek VAT):

- motocykl - 23 Euro

- samochód osobowy do 6 m długości - 43 Euro

- samochód osobowy z przyczepą/samochód campingowy, furgonetka o długości 6-9 m, mikrobus - 86 Euro

- autokar (powyżej 9 m długości) z pasażerami - 206 Euro
- samochód ciężarowy o dług. 9-20 m - 144 Euro
- samochód ciężarowy o dług. powyżej 20 m - 216 Euro
i
usytuowanym na drodze E6 – mostem SVINESUND łączącym Szwecję (Svinesund) z Norwegią (Halden).
Ceny przejazdu, w SEK i NOK:
- pojazd do 3,5 tony – 23 SEK lub 20 NOK
- pojazd powyżej 3,5 tony – 115 SEK lub 100 NOK

Szczegółowe informacje odpowiednio na stronach:
www.oeresundsbron.com
www.svinesundsforbindelsen.se

Wjazd do Sztokholmu
Wjazd do centrum Sztokholmu jest płatny. Opłata w wysokości 10-20 SEK jest pobierana od poniedziałku do piątku w godzinach 06h30 – 18h30. Pojazdy z rejestracją zagraniczną nie podlegają obowiązkowi opłaty.

 

Paliwo w Szwecji

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/LPG.gifW Szwecji można nabyć wszystkie rodzaje benzyny bezołowiowej (”Blyfri”) jak również diesel (stacje wyposażone w dystrybutory samoobsługowe nie prowadzą sprzedaży diesla).

Generalnie stacje paliwowe czynne są w godz. 7-21; jedynie w sąsiedztwie autostrad i w dużych miastach niektóre czynne są 24h.

Planując zwiedzanie północy Szwecji zaleca się, zależnie od wybranej trasy, zaopatrzenie w biurach automobilklubu szwedzkiego (Motormännens) w wykaz stacji benzynowych na terenie Szwecji.

Gaz płynny (gasol =LPG) do pojazdów dostępny jest w:

miasto

adres

stacja

godziny pracy

Ahus

Flotovagen 233-24

Ahus Gas

pn.-pt.08-18; sob.08-13; nd.10-13

Ahus

Flotovagen 201

Gasoltjanst i Ahus

pn.wt.czw.pt.08-11;śr.08-11; sob.08-12

Brålanda

Göteborgsvägen 1

Bilisten AB

pn.-czw. 07-21; pt. 09-21

Falun

Ragvaldsberg 4

Gasbolaget i Dalarna AB

pn.-pt.: 07-1,30; sob.07-13

Göteborg

Vastra Frounda/ Jarnbrottsmotet

Preem

24h

Helsingborg

Hagaslattsvagen 210

Aniol Gasol AB

pn.wt.śr.13-17; sob.08-13

Jönköping

Barnhemsgatan 20

Kem och Gas AB

pn.-pt. 07-16

Karlstad

Hagalundsvägen 27

OK/Q8

pn.-pt. 07-22

Linkoping

Norra Stanggatan 13

OP Energi AB

7,30 – 16,30

Monsteras

Kronoback 2072

Timmer.Karamellfabrik

pn.-pt.09-16; sob.11-13

Orkelljunga

Ostra Flinka

Ring-Gas

pn.-pt. 07-16

Pitea

Oktanväge 4

OK/Q8

pn.-pt. 06.30-22, sob.08-22, nd.09-22

Sundsvall

Hyvelvagen8, Kvissleby

Gasoldepan i Sundsvall

15.05-15.10 pn.-pt.08-17 15.10-15.05 pn.-pt.08-15

Skovde

Norregårdsvägen 18

Skaraborgs Gasol

pn.pt.: 07.30-16.30

Stockholm/ Nacka

Vattenverksvägen 2

Preem Gas

pn.-pt.6-22, sob.-nd.8-22

Vaxjo

Sandvagen 17

Gasolbolaget

pn.-pt.13-16

Szczegółowy wykaz stacji z LPG dostępny jest na stronie:http://www.gasforeningen.se/FaktaOmGas/Gasol/tankstationerLPG.aspx

Ważne telefony w Szwecji

http://www.pzmtravel.com.pl/projects/pzmtravel/image/pzminfo/d-24.pngPomoc drogowa  jest  udzielana przez firmę „Assistanskaren“ – telefony czynne 24h:020 912 912 (numer bezpłatny w Szwecji),  lub +46 8 627 5757  (połączenie z zagranicy lub tel. komórkowego zagranicznego operatora)
Aby uzyskać pomoc bezpłatnie zapoznaj się z www.sospzmot.pl 

- policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna -  zunifikowany numer 112

Placówki dyplomatyczne w Szwecji

Ambasada RP w Królestwie Szwecji
Karlavägen 35, 114 31 Sztokholm
tel.: +46 8 50575000
tel. dyżurny: +46 8 50575000
e-mail: sztokholm.amb.sekretariat@msz.gov.pl
internet: www.sztokholm.polemb.net
Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie
Prästgardsgatan 5, 172 32 Sundbyberg Sztokholm
tel.: (00-468) 56 482 900
tel. dyżurny: (00-468) 70 922 08 92
faks: (00-468) 56 482 910

Konsulat Generalny RP w Malmö
Adolf Fredriksgatan 13, 217 74 Malmö
tel.: 0046 40 987987
tel. dyżurny: 0046 709122744
e-mail: malmo-info@msz.gov.pl
internet: www.malmokg.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Halmstad
konsul honorowy: Bo Chronier (język: szwedzki, angielski)
Brogatan 42, 302 38, Box 111, 301 04 Halmstad
tel.: (00-46-35) 21-09-55
faks: (00-46-35) 15-84-15
e-mail: polska@konsulatet.se
internet: www.konsulatet.se

Konsulat Honorowy RP w Uppsali
konsul honorowy: Ann-Cathrine Haglund (język: szwedzki, angielski)
Storgatan 28 A, 750 03 Uppsala
tel.: (00-46) 7022-00961 (kom.)
tel.: (00-46-18) 172 450
faks: (00-46-18) 172 469
e-mail: achaglund@comhem.se

Państwo: 
Dział: 

Komentarze

Wysłane przez chloroquineorigin (niezweryfikowany) w
buy chloroquine online hcq <a href=" https://chloroquineorigin.com/ ">raoult coronavirus </a> chloroquine generic https://chloroquineorigin.com/ - chloroquine phosphate generic name

Wysłane przez avanafil (niezweryfikowany) w
avanafil dosing <a href="https://avanaavanafil.com/#">avanafil 200</a>

Wysłane przez cialis coupon (niezweryfikowany) w
cheap cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

Wysłane przez cialis alternative (niezweryfikowany) w
cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a>

Wysłane przez cialis dosage (niezweryfikowany) w
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a> cheap cialis

Wysłane przez cialis online (niezweryfikowany) w
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a> cialis tablets

Wysłane przez cialis 20 mg (niezweryfikowany) w
cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis coupon</a>

Wysłane przez buy cialis online (niezweryfikowany) w
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a> cialis coupon

Wysłane przez buy cialis usa (niezweryfikowany) w
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a> cialis without a doctor prescription

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
1 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.