Reklama

 

Jednym ze sposobów na znalezienie pracy w Zjednoczonym Królestwie jest skorzystanie z usług agencji zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii działają różne rodzaje takich agencji. Należy rozróżniać agencje pośrednictwa pracy (employment agency) od agencji pracy tymczasowej (employment business).

  • Co to jest agencja zatrudnienia?
  • Rodzaje agencji
  • Opłaty za usługi agencji
  • Prawa pracowników agencyjnych
  • Nie daj się oszukać
  • Inspektorat ds. standardów w agencjach pośrednictwa pracy
  • Koncesje dla pośredników pracy w rolnictwie

Wyjaśnienie co to jest agencja zatrudnienia ?

Agencje zatrudnienia blisko współpracują z pracodawcami oraz z poszukującymi zatrudnienia. Ich zadaniem jest celne dopasowanie pracownika do miejsca pracy w firmie, która korzysta z ich usług.

Niektóre agencje dodatkowo oferują zarejestrowanym kandydatom różnorodne usługi (np. napisanie CV, czy szkolenie), których celem jest zwiększenie szans na znalezienie pracy. Agencja nie może jednak zagwarantować znalezienia pracy.

Rodzaje agencji zatrudnienia

Istnieją dwa podstawowe rodzaje agencji zatrudnienia:

  • agencja pośrednictwa pracy (employment agency) pośredniczy jedynie w znalezieniu pracy, a zatrudniony jesteś bezpośrednio przez pracodawcę (na umowie stałej lub na czas określony);
  • agencja pracy tymczasowej (employment business) kieruje Cię do pracy u swoich klientów, natomiast umowę masz podpisaną z agencją i agencja jest odpowiedzialna za Twoje wynagrodzenie.

W praktyce wiele agencji trudni się znajdowaniem pracy tymczasowej oraz stałej i termin "agencja" odnosi się zarówno do "employment agency", jak i do "employment business".

Ponadto w Wielkiej Brytanii działają agencje wyspecjalizowane, które oferują prace tylko w zakresie wybranej branży (np. związane z farmacją lub nauczaniem) oraz takie, które się nie ograniczają do określonych sektorów zatrudnienia.

Opłaty za usługi agencji

Agencja zatrudnienia nie może pobierać opłat wyłącznie za znalezienie Ci pracy lub za zarejestrowanie Cię w swoich aktach. Agencje powinny pobierać wynagrodzenie od pracodawców poszukujących pracowników, nie od tych, którzy pracy szukają. Istnieją pewne wyjątki od tej ogólnej zasady w branży rozrywkowej oraz w agencjach modelek i modeli.

Pracownicy agencji nie mogą także wymagać od Ciebie, byś zakupił od nich inne produkty czy usługi, takie jak np. pisanie CV, szkolenia, czy osobisty sprzęt ochronny.

Jeśli agencja obarcza Cię opłatą za świadczenie usług takich jak zakwaterowanie, transport czy szkolenia, możesz wycofać się z tej usługi w dowolnym okresie bez ponoszenia żadnych kar. Trzeba jednak dać agencji wypowiedzenie na piśmie co najmniej 10 dni roboczych przed anulowaniem usługi zakwaterowania i 5 dni roboczych przed wycofaniem się z innych usług.

Prawa pracowników Agencyjnych

Jest istotna różnica między pracownikami agencyjnymi – zatrudnianymi przez agencje pracy tymczasowej (tzw. pracownikami czasowymi – temporary agency workers, temps) oraz tymi, którzy za pośrednictwem agencji znaleźli zatrudnienie na stałe lub na czas określony bezpośrednio u pracodawcy.

Ci ostatni nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę od agencji, tylko od pracodawcy. Jako pracownikom na umowie stałej lub na czas określony, przysługują im inne prawa niż pracownikom tymczasowym, zatrudnianym przez agencje.

Ważne jest, aby pracownicy agencyjni znali swoje prawa i przepisy dotyczące tego, jak agencje powinny traktować osoby pracujące i co należy zrobić, jeśli chce się złożyć skargę. O szczegółach na ten temat piszemy w artykule Pracownicy agencyjni.

 

Nie daj się oszukać !

Wciąż zdarza się, że Polacy padają ofiarami oszustw nieuczciwych pośredników, którzy podają się za agencje pracy i ogłaszają fałszywe oferty w różnych mediach Bądź ostrożny, dokładnie sprawdź dane pośrednika oraz firmy, w której zapewnia Ci miejsce pracy.

Inspektorat ds .standardów w agencji pośrednictwa pracy

Inspektorat ds. standardów w agencjach pośrednictwa pracy – Employment Agency Standards Inspectorate (EAS) stoi na straży ustawodawstwa odnoszącego się do agencji pośrednictwa pracy.

Agencje działające na terenie Wielkiej Brytanii muszą stosować się do tego ustawodawstwa, chyba że działają wyłącznie w ogrodnictwie, rolnictwie, zbiorze owoców morza i pokrewnych branżach przetwórstwa żywności i jej pakowania (te działy gospodarki podlegają urzędowi o nazwie Gangmasters Licensing Authority, o którym piszemy w poniżej).

Inspektorat rozpatruje wszystkie otrzymane skargi, które wskazują na potencjalne złamanie ustawodawstwa w agencjach pośrednictwa pracy i organizuje wyrywkowe kontrole w tych sektorach, w których według niego może dojść do łamania prawa. Wszystkie skargi otrzymane przez EAS traktowane są z zachowaniem poufności.

Uruchomiona została specjalna infolinia EAS, która oferuje porady dla pracowników, agencji, pracodawców i innych zainteresowanych stron na temat ustawodawstwa i pracy Inspektoratu. W przypadku problemów z agencją należy skontaktować się konsultantem za pomocą infolinii na nr tel. 0845 955 51 05 lub napisać na adres e-mail:eas@berr.gsi.gov.uk. Informacja o prawach pracowników agencyjnych znajduje się także pod adresem www.direct.gov.uk/age....

Koncesje dla pośrednictwa pracy w rolnictwie

Gangmasters Licensing Authority (GLA) wydaje pozwolenia na działalność wszystkich agencji udostępniających pracowników w rolnictwie, zbiorze owoców morza, w przetwórstwie żywności i jej pakowaniu. Pozwolenie jest wymagane nawet wtedy, gdy agencja ma swoją siedzibę poza Wielką Brytanią. Aby uzyskać koncesję GLA, agencja musi spełnić standardy GLA, w tym dostosować się do norm dotyczących ochrony praw pracowniczych.

W celu uzyskania informacji na temat GLA oraz sprawdzenia kto ma takie pozwolenie, odwiedź stronę internetową GLA: www.gla.gov.uk.

W przypadku występowania jakichkolwiek problemów, GLA udziela pomocy w zakresie ochrony praw pracowniczych. Z GLA można skontaktować się pod nr tel. 0845 602 50 20 lub wykorzystując formularz znajdujący się na stronie internetowej GLA. Problemy można też zgłosić na stronie internetowej: www.gla.gov.uk/rep....

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
10 + 9 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.