Reklama

 

Department for Business, Innovation and Skills

Pracownicy o słabszej pozycji na rynku będą mogli zasięgnąć porad o swoich prawach...

w miejscu pracy i zgłosić nadużycia tych praw poprzez nową infolinię, którą w dniu 22 września 2009 r. uruchomił minister ds. działalności gospodarczej Pat McFadden.

Nowa infolinia ds. płacy i praw pracowniczych (Pay and Work Rights helpline) stanowi część szerszej kampanii, która ma na celu podniesienie poziomu świadomości o prawach pracowniczych egzekwowanych przez rząd. Infolinia stanowi zespolony punkt kontaktowy zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.

Infolinia została przygotowana wspólnie z pracodawcami, związkami zawodowymi i różnymi organami państwowymi stojącymi na straży przestrzegania obowiązującego prawa.

W ramach tej kampanii BIS (Department for Business, Innovation and Skills)
– poprzednio znany pod nazwą BERR (Department for Business Enterprise & Regulatory Reform - ministerstwo odpowiedzialne za działalność gospodarczą, przedsiębiorczość i reformę regulacyjną) kontynuuje swoje zobowiązania skupiające się na sprawach związanych z zatrudnieniem, które mają wpływ zwłaszcza na pracowników z Polski, Słowacji, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Łotwy i Bangladeszu, legalnie pracujących na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Prawa pracownicze, o których mowa, to:

 • krajowa płaca minimalna
 • minimalna płaca w rolnictwie
 • czas pracy (tydzień pracy średnio wynoszący 48 godzin)
 • standardy agencji pośrednictwa pracy
 • wydawanie licencji pośrednikom działającym w rolnictwie i przetwórstwie żywności (tzw. gangmasters)

Poprzednio telefony dotyczące powyższych zagadnień były odbieranie przez pięć oddzielnych organów rządowych. Pracownicy mogą teraz zgłaszać nadużycia tych praw w jednym punkcie kontaktowym, który przyjmuje różnorodne skargi.

Uruchomienie nowej infolinii następuje po tym, jak badanie opinii publicznej wykazało, że prawie połowa respondentów (48 proc.) błędnie uważała, że agencje pośrednictwa pracy mogą obciążać pracowników opłatą za znalezienie im pracy.

Minister ds. działalności gospodarczej Pat McFadden powiedział:

“Ten rząd dokonał wiele w celu polepszenia praw pracowniczych w miejscu pracy, ale równie ważne jest stanie na straży właściwej egzekucji tych praw. Prosty system pozwalający na zgłaszanie nadużyć i na udzielanie porad i informacji pracodawcom i pracownikom stanowi krytyczną część tych działań.

Zespalając obecny skomplikowany system wielu infolinii zajmujących się różnymi sprawami w jeden pojedynczy numer, ułatwiamy pracownikom zgłaszanie nadużyć, a rządowi reakcję. Chcemy przenieść ciężar obsługiwania systemu z pracownika na rząd. Jest to ważny krok i jesteśmy zdeterminowani, aby nie dopuścić do tego, by recesja stała się wymówką do odmowy pracownikom ich podstawowych praw w pracy”.

Infolinia ma swoją siedzibę w Manchesterze i obsługują ją wyspecjalizowani, wyszkoleni doradcy, którzy oferują pomoc i porady. Następnie informacja jest przekazywana odpowiednim organom, które podejmują dalsze działania tam, gdzie to konieczne.

infolinia2.jpg

Bezpłatna infolinia ds. płac i praw pracowniczych pod nr. tel. 0800 917 2368 oferuje informacje i porady w ponad 100 językach i rozmowy są przeprowadzane z zachowaniem zasady poufności.

Informację o prawach pracowniczych można także uzyskać na stronie internetowej www.direct.gov.uk/payandworkrights-pol.

Rozpoczęcie kampanii promującej nową infolinie zbiega się jednocześnie z datą ogłoszenia nowych stawek krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). Stawka godzinowa będzie teraz wynosić:

 • 5,80 GBP dla pracowników w wieku 22 lat i starszych
 • 4,83 GBP dla pracowników w wieku od 18 do 21 lat
 • 3,57 GBP dla pracowników w wieku 16 i 17 lat.

Od 1 października 2009 r. wchodzi również w życie nowa stawka minimalnej płacy w rolnictwie, która będzie wynosić 5,81 GBP dla pracowników w wieku pozwalającym na zakończenie edukacji szkolnej i starszych.

 

Państwo: 

Komentarze

Wysłane przez Bulcock (niezweryfikowany) w
This Google doc exposes how this scamdemic is part of a bigger plan to crush your business and keep it closed or semi-operational (with heavy rescritions) while big corporations remain open without consequences. This Covid lie has ruined many peoples lives and businesses and is all done on purpose to bring about the One World Order. It goes much deeper than this but the purpose of this doc is to expose the evil and wickedness that works in the background to ruin peoples lives. So feel free to share this message with friends and family. No need to reply to the email i provided above as its not registered. But this information will tell you everything you need to know. https://docs.google.com/document/d/1l1t-MWND8TXtu9f7-VPIMeVCvqiONy-csRPBVQ9FNs8/edit

Wysłane przez Shell (niezweryfikowany) w
w: LPC Strategic Committee LeakInboxLPC leaker <‪LPC_leaker@protonmail.com‬>1:47 PM (7 hours ago)toHello, Original Message ‐‐‐‐‐‐‐ On Saturday, October 10, 2020 1:38 PM, REMOVED <REMOVED> wrote: Dear *******, I want to provide you some very important information. I'm a committee member within the Liberal Party of Canada. I sit within several committee groups but the information I am providing is originating from the Strategic Planning committee (which is steered by the PMO). I need to start off by saying that I'm not happy doing this but I have to. As a Canadian and more importantly as a parent who wants a better future not only for my children but for other children as well. The other reason I am doing this is because roughly 30% of the committee members are not pleased with the direction this will take Canada, but our opinions have been ignored and they plan on moving forward toward their goals. They have also made it very clear that nothing will stop the planned outcomes. The road map and aim was set out by the PMO and is as follows: Phase in secondary lock down restrictions on a rolling basis, starting with major metropolitan areas first and expanding outward. Expected by November 2020. Rush the acquisition of (or construction of) isolation facilities across every province and territory. Expected by December 2020. Daily new cases of COVID-19 will surge beyond capacity of testing, including increases in COVID related deaths following the same growth curves. Expected by end of November 2020. Complete and total secondary lock down (much stricter than the first and second rolling phase restrictions). Expected by end of December 2020 - early January 2021 Reform and expansion of the unemployment program to be transitioned into the universal basic income program. Expected by Q1 2021. Projected COVID-19 mutation and/or co-infection with secondary virus (referred to as COVID-21) leading to a third wave with much higher mortality rate and higher rate of infection. Expected by February 2021. Daily new cases of COVID-21 hospitalizations and COVID-19 and COVID-21 related deaths will exceed medical care facilities capacity. Expected Q1 - Q2 2021. Enhanced lock down restrictions (referred to as Third Lock Down) will be implemented. Full travel restrictions will be imposed (including inter-province and inter-city). Expected Q2 2021. Transitioning of individuals into the universal basic income program. Expected mid Q2 2021. Projected supply chain break downs, inventory shortages, large economic instability. Expected late Q2 2021. Deployment of military personnel into major metropolitan areas as well as all major roadways to establish travel checkpoints. Restrict travel and movement. Provide logistical support to the area. Expected by Q3 2021. Along with that provided road map the Strategic Planning committee was asked to design an effective way of transitioning Canadians to meet a unprecedented economic endeavor. One that would change the face of Canada and forever alter the lives of Canadians. What we were told was that in order to offset what was essentially an economic collapse on a international scale, that the federal government was going to offer Canadians a total debt relief. This is how it works: the federal government will offer to eliminate all personal debts (mortgages, loans, credit cards, etc) which all funding will be provided to Canada by the IMF under what will become known as the World Debt Reset program. In exchange for acceptance of this total debt forgiveness the individual would forfeit ownership of any and all property and assets forever. The individual would also have to agree to partake in the COVID-19 and COVID-21 vaccination schedule, which would provide the individual with unrestricted travel and unrestricted living even under a full lock down (through the use of photo identification referred to as Canada's HealthPass) . Committee members asked who would become the owner of the forfeited property and assets in that scenario and what would happen to lenders or financial institutions, we were simply told "the World Debt Reset program will handle all of the details". Several committee members also questioned what would happen to individuals if they refused to participate in the World Debt Reset program, or the HealthPass, or the vaccination schedule, and the answer we got was very troubling. Essentially we were told it was our duty to make sure we came up with a plan to ensure that would never happen. We were told it was in the individuals best interest to participate. When several committee members pushed relentlessly to get an answer we were told that those who refused would first live under the lock down restrictions indefinitely. And that over a short period of time as more Canadians transitioned into the debt forgiveness program, the ones who refused to participate would be deemed a public safety risk and would be relocated into isolation facilities. Once in those facilities they would be given two options, participate in the debt forgiveness program and be released, or stay indefinitely in the isolation facility under the classification of a serious public health risk and have all their assets seized. So as you can imagine after hearing all of this it turned into quite the heated discussion and escalated beyond anything I've ever witnessed before. In the end it was implied by the PMO that the whole agenda will move forward no matter who agrees with it or not. That it wont just be Canada but in fact all nations will have similar roadmaps and agendas. That we need to take advantage of the situations before us to promote change on a grander scale for the betterment of everyone. The members who were opposed and ones who brought up key issues that would arise from such a thing were completely ignored. Our opinions and concerns were ignored. We were simply told to just do it. All I know is that I don't like it and I think its going to place Canadians into a dark future. Full Link: https://thecanadianreport.ca/is-this-leaked-memo-really-trudeaus-covid-plan-for-2021-you-decide/ Alternate Link: https://www.godlikeproductions.com/forum1/message4551385/pg1?c1=1&c2=1&disclaimer=Continue Youtube Link based on email leak: Questions: What's Going On??? https://youtu.be/AzWLlfwfD4Y Canadian Government construction contract page to bid on building COVID "isolation" camps: http://web-old.archive.org/web/20201022044041/https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-ZL-105-38463 Gov of Canada Announces Funding for voluntary self-isolation centre in Toronto: https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/09/government-of-canada-announces-funding-for-new-voluntary-self-isolation-centre-in-toronto.html Justin Trudeau's COVID-19 detention centres: What you need to know : https://youtu.be/u6I69M1iTKo Jesus Christ Is Coming Back Soon So Repent of sin, pray, and have faith in Jesus Christ! https://www.facebook.com/groups/38928... (Join Our Pre-Tribulation Rapture Group) Pray this prayer sincerely to know your saved Jesus, I believe you came to earth, I believe you died on the Cross for my sins. I believe you rose again on the 3rd day and went back to Heaven to prepare a place for Your Children To live with You Forever . Please forgive me of my sins. Clean my heart, white as snow. Come live in my heart, make me a child of the King, a new creature in Christ, in your precious Name I ask this...amen.  Do these things after praying the Salvation Prayer:  1) Get a King James Version Bible and read it daily, it will feed your spirit and soul, the way you feed your body with food and water.  2) Pray to Jesus Everyday. He is your NEW Best Friend and He Wants to Talk with you daily.  3) Make sure you find a christian church and get water Baptized, dunked under water, if you have been sprinkle baptized in the past it does NOT count.  4) Pray to be filled with the Holy Spirit, "Sanctified". You do this by praying, reading the Bible and living for Jesus.  5) take your King James Bible to church. When the preacher speaks, make sure what he says matches your Bible, it not, get up and walk out and find a new church.  6) ***VERY IMPORTANT*** Make SURE you REPENT of EVERY SIN you do now, ask Jesus to forgive you with an honest heart and He will. ***If you would like me to pray with you or for you for ANYTHING, please message me and I will add you to my daily prayer list. May God bless you!

Wysłane przez Holcombe (niezweryfikowany) w
Bill Gates saying the v*a*x*x* will alter your DNA permanently..666 Mark Of The Beast Bill Gates caught on video admitting vaccine will CHANGE our DNA FOREVER. https://www.bitchute.com/video/73Rw21iqVYz4/ ✅ MESSAGE FROM FATHER YHWH~WHEN THE COVID VACCINE BECOMES MANDATORY, IT IS TIME FOR THE DELIVERANCE~ https://youtu.be/zpGiBKrGv5U WARNING TO THE WORLD. Covid vaccine Dream https://youtu.be/eSG9bu6jekA Warning! Time Sensitive Information!! 3 Days of Darkness Confirmation!! https://youtu.be/AIk0vcinTdw mRNA vaccine by Moderna contains *Luciferin* dissolved with *66.6* ml of distilled *phosphate* buffer solution. You can fact check this by going directedly to the link down below that goes to google patents. You will see the patent has been filed by moderna on the right hand column. When you download the pdf, press ctrl + f on your keyword and look up the word "luciferin" which pops up 5 times in the document. Also search up the word "luciferase" in which that word pops up 59 times https://patents.google.com/patent/US20120251618A1/en?fbclid=IwAR0f2Z5tyA-xGC8nmhK8YtFxhjf1yCSHngfjJZ84QJT-JoCph_UXrd0yLnA Microsoft submits a patent for the 666 mark of the beast WO2020060606 = World Order 2020 666 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO Revelation 13:16-18 King James Version (KJV) 16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: 17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. 18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. If you take the Mark of the Beast, this is what happens: Revelation 14:9-11 King James Version (KJV) 9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, 10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb: 11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. If you refuse the Mark of the Beast, this is what happens Revelation 20:4 King James Version (KJV) 4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years. Repent of your sins, trust and have faith in Jesus Christ, read your Bible, and be water baptised in Jesus name. Matthew Chapter 6:9-13 https://www.bible.com/bible/1/MAT.6.KJV To truly know what will happen in the end days, read the revelation portion of the Bible. Here is the link to that, its a very short read (22 pages in total): https://www.bible.com/bible/1/REV.1.KJV Ray Comfort: The Last Days Are Here https://youtu.be/vgUoKFtbxfE They Challenge This Christian, But Then Are Persuaded! https://youtu.be/wfd5hYyQf0k Also be warned, the catholic church is a false religion that is not part of the Christian faith! They worship Mary, pray to idols, call the pope "father", and much more which all go against the 10 commandments and God's holy word.

Wysłane przez Shores (niezweryfikowany) w
The New Normal 2021 Documentary (watch the free vimeo movie down below) https://player.vimeo.com/external/498284641.hd.mp4?s=3a6234c425782534e4367f9bf90e14bafa23ee48 C-19 Vaccination : Anecdotal Side Effects Biggest Info Dump on Extremely Harmful COVID Vaccines. Testimonies and Experiences from those who took it: https://prezi.com/i/byzl22mqwfaa/compilation-of-cv-experiences/ Biggest consensus from this info is to not take the vax. Its very dangerous! Why take a vaccine when COVID survival rate is above 99%? The media focuses on cases rather than deaths....why is that? Also, there are more deaths overall relating to other fatalities/diseases (cancer, heart problems, etc) than there is COVID. This is not a "vaccine", this is an mRNA shot. It changes your DNA for the worse, not better. You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won’t compensate you for damages either https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html Who is Tiffany Dover? This is Tiffany Dover: https://youtu.be/JqJ_jZAJn9g Proof that Tiffany Pontes Dover is dead. She has not released a video of her current status in almost 2 weeks after taking the vaccine on any social media platform, and the place see was employed at, is covering up her death. More details down below. https://www.youtube.com/watch?v=r7lSlDjdtSM&feature=youtu.be Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=ylhq-fnMV00&feature=youtu.be CHI Memorial hospital posted the video on twitter but because of questions and backlash, they have put their twitter account on private. You can see by the url structure, it directs to the CHI Memorial twitter post but since their account is on private, you can't view the 20 second video post, but can see the replying comments from the video. https://twitter.com/CHI_Memorial/status/1341096246304530432 (tweet has been taken down) CHI Memorial twitter account has been protected because of the backlash (https://twitter.com/CHI_Memorial) Because the twitter video is on private, CHI Memorial posted the video also on youtube in which the link is here https://www.youtube.com/watch?v=wxGR3y0gE_0&feature=youtu.be TIFFANY DOVER DEAD? ALIVE FOUR DAYS LATER?! https://youtu.be/ylhq-fnMV00 Whats strange is the "tiffany" person in the 20 second video has her hair parted in the middle instead of the side, this person looks bigger in weight and more broad in the shoulders, etc. So here are side by side pictures of the real Tiffany dover, and her body double. Aside from that, she hasn't posted to social media at all. And futhermore all her pictures show her hair parted to 1 side, and never in the middle. You can follow her facebook profile here: https://www.facebook.com/tiffany.dover.520 And this is her instagram here: https://www.instagram.com/tiffany_dover_/ Another nurse gets Bells Palsy from COVID-19 Vaccination https://youtu.be/wL2Hc1IzUsc Backup Vid: https://www.brighteon.com/7885dab0-3cfe-4f2d-88d7-6946a495ff72 Woman shaking uncontrollably from Moderna COVID-19 Vaccination https://www.facebook.com/100038260334778/videos/403541087597899/ Backup Vid: https://youtu.be/Iubyiy6zQRc Her Tongue Spasms https://www.facebook.com/100038260334778/videos/403540964264578/ Backup Vid: https://www.bitchute.com/video/FsPzxUAU2v8B/ FYI: Facebook deleted her update video on her profile, thus the video being uploaded on another persons facebook profile. Update Video From Her Condition https://www.facebook.com/100002078982893/videos/3608465825899348/ Backup Vid: https://www.bitchute.com/video/fIYmNXU0Qo0S/ Her facebook profile: https://www.facebook.com/shawn.skelton.73 Another woman shaking uncontrollably after Pfizer vaccine shot (facebook and youtube deleted the videos so here are some backups) https://www.bitchute.com/video/W5GSVv7iK5mb/ Backup Vid: https://www.bitchute.com/video/aHVaJnlwYzcE/ Here is a new one that hasn't been deleted: https://www.facebook.com/100021818644998/videos/902104703860143/ Update 1-12-21 Mom Is getting even worse today and still don't have any answers from doctors as to how to fix this. Please pray for her I can't stand to see my mom this way it makes me want to cry knowing I can't do anything to help her. Please don't take the covid19 vaccine. I'm adding a 3rd video that she just sent me. Son who posted the video of his moms vaccine shot side effects facebook profile: https://www.facebook.com/brant.griner.7 More than 20 dead in Norway after Pfizer vaccine: report https://nationworldnews.com/more-than-20-dead-in-norway-after-pfizer-vaccine-report/ https://norwaytoday.info/news/norwegian-medicines-agency-links-13-deaths-to-vaccine-side-effects-those-who-died-were-frail-and-old/ 13 Israelis suffer FACIAL PARALYSIS after taking Pfizer Covid jab, amid influx of reports detailing adverse effects https://www.rt.com/news/512736-israel-facial-paralysis-13-covid-vaccine/ EXCLUSIVE: Wife of 'perfectly healthy' Miami doctor, 56, who died of a blood disorder 16 days after getting Pfizer Covid-19 vaccine https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-weeks-receiving-Pfizer-Covid-19-vaccine.html Portuguese Health Worker, Dies Two Days After Receiving Pfizer COVID-19 Vaccine Shot https://in.news.yahoo.com/sonia-acevedo-portuguese-health-worker-103452201.html Revelation 13:16-18 King James Version (KJV) 16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: 17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. 18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. If you take the Mark of the Beast, this is what happens: Revelation 14:9-11 King James Version (KJV) 9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, 10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb: 11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. If you refuse the Mark of the Beast, this is what happens Revelation 20:4 King James Version (KJV) 4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years. Repent of your sins, trust and have faith in Jesus Christ, read your Bible, and be water baptised in Jesus name. Free Bible link: https://my.bible.com/bible/1/MAT.1.KJV To truly know what will happen in the end days, read the revelation portion of the Bible. Here is the link to that, its a very short read (22 pages in total): https://www.bible.com/bible/1/REV.1.KJV For God so Loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have Everlasting Life. -John 3:16 KJV Jesus saith unto him: "I AM The Way, The Truth and The Life, no man (no one) cometh to The Father but by Me." -John 14:6 KJV That if thou shalt confess with thy mouth The Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. -Romans 10:9,10 KJV Whosoever denieth The Son, the same hath not The Father; he that acknowledgeth The Son hath The Father also. -1 John 2:23 KJV Whosoever shall confess that Jesus is The Son of God, God dwelleth in him and he in God. -1 John 4:15 KJV He that believeth on The Son of God hath the witness in himself; he that believeth not God hath made Him a liar; because he believeth not the record that God gave of His Son. And this is the record, that God hath given to us Eternal Life, and this Life is in His Son. He that hath The Son hath Life; and he that hath not The Son of God hath not Life. -1 John 5:10-12 KJV And from Jesus Christ, who is The Faithful Witness, and The First begotten of the dead, and The Prince of the kings of the earth. Unto Him that loved us, and washed us from our sins in His own Blood and hath made us kings and priests unto God and His Father; to Him be glory and dominion for ever and ever Amen. -Revelation 1:5 and 6 KJV Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by The Name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by Him doth this man stand here before you whole. This is The Stone which was set at nought of you builders, which is become the Head of the Corner. Neither is there salvation in any other; for there is none other Name under heaven given among men, whereby we must be saved. Acts 4:10-12 KJV Wherefore God also hath highly exalted Him, and given Him a Name which is above every name; That at The Name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth; and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God The Father. -Philippians 2:9-11 KJV The Bible says: And I heard a loud voice saying in heaven, "Now salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before God day and night, has been cast down. And they overcame him by The Blood of The Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death. - Revelation 12:10,11 KJV

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
1 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.