Reklama

 

Składanie podania odbywa się poprzez wypełnienie aplikacji on-line w systemie UCAS, dostępnej na stronie www.ucas.com.

Warto również skontaktować się z wybranym uniwersytetem w celu poznania wewnętrznego systemu uczelni. Czasami istnieje inna możliwość składania aplikacji. Jednak w większości przypadków odbywa się to poprzez system UCAS.

Co to jest UCAS?
UCAS to skrót od Universities & Colleges Admissions Service.
Jest to instytucja ,która zajmuje się przyjmowaniem podań na studia ,pośredniczy ona pomiędzy uniwersytetem a studentem.

Strona internetowa UCAS dostarcza informacji oraz porad na temat wypełnienia podania o przyjęcie na studia.
Znaleźć tam można także niezbędne informacje dotyczące pomocy finansowej dla studentów, wyboru kierunku studiów, terminów składania podań oraz porady dla rodziców studentów.
Wyjaśnia także co dzieje się w momencie, gdy podanie zostanie już wysłane oraz procedurę kontaktowania się z uniwersytetem.

PRZEWODNIK PO APLIKACJI UCAS

Od czego zacząć?
Na stronie głównej www.ucas.com trzeba wejść na link APPLY.

Pierwszy krok to rejestracja studenta
(REGISTER STUDENT), gdzie dokonuje się wyboru hasła.

Ważne jest aby podać poprawny email, gdyż tam po ukonczeniu rejestracji wysłana zostanie nazwa użytkownika (username).

Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwage ,to pytanie ‘ Poprzez kogo się aplikujesz?’ (Who are you with?)

Trzeba odpowiedzieć czy dokonuje się rejestracji samodzielnie czy poprzez szkołę lub inna instytucję.

Do wyboru są cztery opcje:
1. School & College / Szkoła lub College.
2. Career Organization / Organizacje zawodowe.
3. Other Organization / Pozostałe organizacje.
4. As an Individual / Indywidualnie.

Ważne:
Osoby uczące się w Wielkiej Brytanii np. uczęszczające na kurs ESOL , wybierają opcję 1 Szkoła lub College. Potrzebne jest wówczas hasło dostępowe (buzzword) uczęszczanej przez aplikanta szkoły.

Osoby uczące się w Polsce wybierają opcje 4. Indywidualnie.

Krok drugi to zalogowanie się do systemu UCAS (STUDENT LOGIN) i wypełnienie aplikacji.

Aplikacja nie musi być wypełniona za jednym podejściem. System pozwala bez żadnych ograniczeń na powrót do aplikacji .

Polecam wpierw zapoznać się z cała aplikacją przed jej wypełnieniem wchodząc na link:
http://www.ucas.com/apply/YourOnlineApp07.pdf

Aplikacja składa sie z sześciu sekcji:

1.Courses/Kierunki Studiów.
2.Education/Edukacja.
3.Employment/Zatrudnienie.
4.About you/ O Tobie.
5.Statement/Wypowiedż czyli list motywacyjny.
6.Reference/Referencje.

Aby otworzyć okno poszczególnej sekcji należy ,najechać kursorem na jej nazwę i dwukrotnie kliknąć.
Po zakończeniu każdej części trzeba zaznaczyć pole : Sekcja skończona.

Wypełnianie aplikacji krok po kroku.

Courses

W oknie sekcji Courses widoczne są rubryki ,w których należy wpisać wybrany przez siebie kierunek studiów na danym uniwersytecie.

Istnieje możliwość wyboru sześciu kierunkow ,przy czym moga być one realizowane na rożnych uczelniach.

Wybrane kierunki powinny być pokrewne, gdyż do każdego z nich przypisany będzie ten sam list motywacyjny (Statement) ,patrz sekcja 5.

Na stronie głównej UCAS dostępna jest wyszukiwarka kursów, uniwersytetów oraz kodów, pod nazwą COURSE SEARCH.

Pamiętać trzeba, że każdy kurs czy uniwersytet posiada swój własny kod ,który można znaleźć również w informatorach lub na stronach internetowych uniwersytetów.

Opłata za aplikacje:
Opłata za aplikacje zależna jest od ilości wybranych kierunków i wynosiła w roku 2007 :
Za 1 kierunek –5 funtów.
Za od 2 do 6 kierunków –15 funtów.

Education

W sekcji Education podać należy ukończone szkoły średnie ,wyższe oraz kursy językowe np.IELTS lub ESOL.

Jeżeli w momencie wypełniania aplikacji kontynuowana jest nauka ,trzeba wpisać datę kiedy szkoła zostanie ukończona oraz kwalifikacje jakie zostaną osiągnięte. Wpisać należy również przedmioty ,które będa zdawane i datę kiedy egzamin sie odbędzie.

Program pyta o numery: BTEC , Scotish Candidate.
W przypadku braku powyższych numerów należy pozostawić puste pole.

Employment

W sekcji Employment należy wpisać historię pracy zawodowej lub wolontarialnej.

W Wielkiej Brytanii większość nastolatków pracuje na pól etatu, więc uniwersytety chcą usłyszeć o ich doświadczeniu.
Jednak nie ma obawy ,jeśli nie posiada się doświadczenia zawodowego należy przejść do kolejnej sekcji.

About You

W sekcji About You podać należy swoje dane personalne oraz zaznaczyć możliwości kontaktu.

Residental Category dla osoby narodowości Polskiej to EU National.
Fee code to LEA,SAAS dla osób, które będa ubiegać się o dofinansowanie.

Ważne:

Podania o dofinansowanie.

Możliwe jest uzyskanie pożyczki na pokrycie kosztów nauki, stypendia, pożyczki na koszty mieszkania.
Informacje można uzyskać na stronie www.studentsupportdirect.co.uk

Statement

W tej czesci jest okazja aby dobrze siebie ,sprzedać’ .Należy jak najbardziej wykorzystać tą szansę.
To bardzo ważna cześć aplikacji, należy poświęcić jej sporo uwagi i zaplanować uważnie treść listu motywacyjnego.

Najlepiej Statement wpierw napisać w programie Microsoft Word a następnie skopiować i wkleić do aplikacji.

Ważne:
Pamiętaj ,zanim umieścisz Statement w swojej aplikacji , kompetentna osoba powinna sprawdzić twoją wypowiedź pod względem gramatycznym oraz treści.

Polecana przez UCAS budowa listu motywacyjnego /Statement:

1. Wprowadzenie.
2. Wyjaśnienie zainteresowania danym kierunkiem lub dziedziną nauki.
3. Wyjaśnienie chęci studiowania w Wielkiej Brytanii oraz udowodnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
4. Zainteresowania ,ze szczególna uwagą w jaki sposób poglębiana jest wiedza w dziedzinie która chce się studiować.
5. Szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki lub sportu.
6. Doświadczenia zawodowe. Udzielanie się podczas szkoły w samorządzie lub innych organizacjach np. wolontariat – pracodawca bardzo życzliwie podchodzi do absolwenta po wolontariatach i zawsze ma większe szanse na lepiej płatną prace
7. Plany do momentu rozpoczęcia studiów, przyszłe plany zawodowe.

Poniżej podany został przykładowy list motywacyjny studenta ubiegającego się o przyjęcie na kierunek turystyki oraz języka hiszpańskiego.

"
Since I was a child I have been fascinated by travel and interested in learning foreign languages. I enjoyed meeting new cultures and traditions of different countries while I have been travelling around the Europe. English, German and Geography lessons were my favourite. Having thoroughly enjoyed the study of 'A' level English and BTEC Gateway to Employment in Travel and Tourism Course. I have chosen a degree that will enable me to pursue my interest in modern languages in even greater depth and gives me opportunity to spend one year aboard practising my Spanish.
What I always wanted was to study aboard sometime in my life. After attending an English summer course at St.Gile's College in Brighton in 2000 I decided to study in the UK. I have done English for four years at College. I also attended English tutorials after classes, read books in English, not only grammar ones but also for example Oscar Wild’s Portrait of Dorian Grey or in science like Double Helix by James Watson.
Finally I have done English A Levels which I feel prepared me well for moving to England. However after coming to the UK my decision was to spend another year improving my English. I
did the FCE course for three months then and a part time job as a waitress, which really helped me improve my English. Last year I did an English course at Brighton City College and I have passed ESOL level 1 Upper intermediate course as well as IELT with overall score of 6.5. At the moment I am studying for BTEC in Air Cabin Crew and I am doing Spanish beginners course at West Cheshire College in Chester.
After my studies I work as a Bar Assistant in a busy Bar and Grill.
Work experience has enabled skills. This experience should enable me to
communicate effectively in an academic environment whilst at university.
Reading novels, watching TV programs such as National Geographic or Discovery Science and using the internet are my way to get some more knowledge and information about the world and its problems .I have some manual interests like painting. It has made me feel calmer and taught me to be patient and concentrate more on my work projects. Swimming and dancing makes me relax. I enjoy meeting with my family and friends, I am a very sociable person, who likes travelling, meeting various people and cultures.
After finishing my education I wish to become an expert in English and Spanish language and have the opportunity to work in travel or aviation industry. Also I am thinking of becoming an interpreter or go in to teaching. Maybe I will start my own business, I am not afraid of a challenge.
" me to develop a number of important skills. Working in a big team ensured that I was able to listen carefully and work co-operatively with different people. I feel that with this position I have become more mature, have managed my time more efficiently and have improved my speaking and communications

Reference

Sekcja Reference nie będzie widoczna tylko dla aplikantów ,którzy wybrali przy rejestracji opcje 1.Szkoła i College.

W tym przypadku ,gdy wybrana została opcja 1. Szkola i College, sekcję Reference wypełnia Państwa nauczyciel. Potrzeba jednak podać swoje hasło i nazwę użytkownika swojemu wychowawcy, aby posiadał On dostęp do Państwa aplikacji.

Dla pozostałych opcji 2,3,4 sekcja Reference będzie widoczna w oknie głównym aplikacji , więc trzeba wypelnić ją samodzielnie.

Należy poprosic nauczyciela angielskiego czy pracodawce aby wypisał dla Państwa referencje.
Nastepnie wpisać referencje oraz dane osoby ,która je wydała w rubryki sekcji Reference.

Link http://www.ucas.com/getting/how/reference.html podaje informacje na temat zawartości referencji.

Poniżej podane zostały przykładowe referencje wydane przez pracodawce.

"
To Whom It May Concern:

Milena Stachowska has worked with me since July 2002, during that period I have had the great pleasure of seeing her develop from a quiet lobby host at the beginning, into a wonderful customer care host who takes great pride in her job and responsibilities. In her position as Customer care host, Milena has a variety of responsibilities including customer hospitality which involves interacting with customers, taking care of children with any special needs and maintaining the faculties within the restaurant and children’s area, she also is involved with ordering of stock, daily follow up on tasks that have been assigned to her area and training of new staff either as trainee customer care hosts or in the service area.
In her time with the restaurant Milena has achieve a great deal. She has been awarded Employee of the month twice, which is nominated by the restaurants management team for staff who has show exception standards at wok. She is very ambitious, since she had joined the restaurant Milena has passing her customer hospitality course, development of our new customer care hosts and hostess and been trained as service provider.
Milena has excellent verbal and written communication skills. In addition, she is extremely organized, reliable and productive in any task she is required to do and is highly respected by all the staff and manger within the restaurant, she can work independently and is able to follow through to ensure that the job gets done. She is flexible and willing to work on any area of the restaurant.
Milena has a wonderful rapport with customers of all ages, especially children. Her ability to connect with her children has a great impact with the restaurant as this creates environment for parents to bring the children and feel comfortable. She is bright, energetic, compassionate and genuinely well rounded.
In summary, I highly recommend Milena for any position or endeavour that she may seek to pursue. She will be a valuable asset for any organization.

You have any questions; please do not hesitate to contact me.
"

Po wysłaniu aplikacji należy zalogować się na TRACK.

Po wysłaniu aplikacji otrzyma się list powitalny od UCAS. W liście znajdować się będzie między innymi numer aplikacji (Application Number),który jest potrzebny przy logowaniu się do systemu TRACK.

W celu uzyskania informacji o przebiegu państwa aplikacji należy, ze strony głównej UCAS wejść na link TRACK.
Następnie kliknąć na ‘enter the track service’ i zalogować się do systemu.

Mam nadzieję,że przewodnik po aplikacji UCAS przyczyni się do bezproblemowego jej wypełnienia.

Życzę powodzenia w dostaniu się na wymarzone studia!

Anita Głowacka,
GBritain.net

 

Państwo: 
Dział: 

Komentarze

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
Nоw І аm reasy to ɗo my breakfast, օnce һaving mʏ breakfast coming agаin to read otһeг news.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Feel free tօ visit my blog post - <a href="http://dosial.com/ethereum">zcash</a>

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
I'm noot sure wһy but this wweb site iss loading incredibly <br> <br> slow f᧐r me. Iѕ ɑnyone else having tһis <br> <br> problem oг is it а issue оn mʏ end? I'll check back <br> <br> ⅼater on and see if the рroblem ѕtіll exists.<br> <br> <br> <br> Visit my homepage - ontology - http://dosial.com/electroneum

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
Pretty nnice post. I simply stumbled ᥙpon your bkog аnd wanted to menion that I һave truly <br> <br> enjoyd surfing агound yoսr blog posts. Afer аll I wilⅼ <br> <br> be subscribing to ʏοu rss feed and I'm hoping yoս <br> <br> ᴡrite ɑgain soon!<br> <br> <br> <br> mʏ site: ontology (<a href="http://dosial.com/">Antonio</a>)

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
After lookig at a handful ߋf thе blogg posts <br> <br> οn your web paɡe, I seriously аppreciate your way of writing a blog.<br> <br> I book-marked itt t᧐ my bookmark webpage list andd ᴡill be checking bɑck soߋn. Ⲣlease visit mу website as ԝell and tell me <br> <br> wһat yoᥙ thіnk.<br> <br> <br> <br> my һomepage: aion (<a href="http://dosial.com">dosial.com</a>)

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
І am not ѕure wherе yoou are getting your іnformation, ƅut grdeat topic.<br> <br> I needs tⲟ spend some time learning more or understanding mоre.<br> <br> Thanks for wonderful іnformation I ᴡas looing for this info f᧐r mmy mission.<br> <br> <br> <br> Ⅿy web blog :: <a href="http://Dosial.com/litecoin">ripple</a>

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
Wonderful article! Ꮃe will ƅe linking tо thіѕ ցreat article on our <br> <br> site. Keep ᥙp the gгeat writing.<br> <br> <br> <br> Ꭺlso visit mү site ripple - http://dosial.com/bitcoin

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
Wonderful article! Ꮃе wiⅼl ƅe linking tⲟ this great article оn ouг site.<br> <br> Қeep up the great writing.<br> <br> <br> <br> Feel free tο surf tο my site :: ripple - http://dosial.com/bitcoin

Wysłane przez Ellwatt (niezweryfikowany) w
Kamagra Oral Jelly Test Cialis 30 Mg Prezzi Goccia Kamagra <a href=http://bestlevi.com>cheapest brand name levitra</a> Levothyroxine To Buy Online

Wysłane przez Gość (niezweryfikowany) w
I am now not positive the placе yⲟu're gettіng youг info, h᧐wever good topic.<br> <br> I mᥙst spend somje tіmе finding oout mοre oг figuring out moгe.<br> <br> <br> <br> Thankѕ for fantastic infoo I ѡɑs in search of thijs informatiօn for <br> <br> my mission.<br> <br> <br> <br> Feel fre too surf to mү site - <a href="http://dosial.com/bitcoin">litecoin</a>

Wysłane przez umeozoiluz (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/where-is-xena/">18</a> qce.vwio.pracaikariera.e-magnes.pl.wrf.lq http://mewkid.net/where-is-xena/

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
7 + 9 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.