Reklama

W systemie szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) można wyróżnić trzy kategorie szkół: uniwersytety, kolegia uniwersyteckie oraz kolegia edukacji dalszej i wyższej.

Wśród uniwersytetów wyróżnia się stare i nowe.

Stare uniwersytety nie kształcą na poziomie zawodowym, choć prowadzą szereg akredytowanych zawodowo studiów na stopnie akademickie. Kwalifikacje dotyczące konkretnego zawodu, niezbędne do jego uprawiania coraz częściej uzyskuje się w wyniku zdania egzaminów ustalonych lub akredytowanych przez ciała zawodowe.

Terminem nowe określa się uniwersytety powstałe po 1992 r. na mocy uchwalonej wówczas ustawy o edukacji dalszej i wyższej.

Do kategorii kolegiów uniwersyteckich należą szkoły prowadzące krótkie studia, po zakończeniu których przyznaje się stopień akademicki, jak również różne studia na poziomie postgraduate. Niektóre kolegia mogą także oferować programy studiów na wyższe stopnie akademickie.

Szkoły należące do kategorii kolegiów dalszej edukacji także oferują niektóre programy na poziomie szkolnictwa wyższego.

W Wielkiej Brytanii oferowane są także studia na poziomie poniżej pierwszego stopnia akademickiego, po ukończeniu których otrzymuje się zaświadczenie albo dyplom. Zaświadczenie otrzymuje się po ukończeniu rocznych studiów stacjonarnych, które są równoważne rocznym studiom na pierwszy stopień akademicki. Uzyskanie dyplomu wymaga zwykle ukończenia studiów 2-letnich, także równoważnych 2 latom studiów na stopień akademicki. Wyższe zaświadczenia krajowe (Higher National Certificates) i dyplomy są nadawane przez Edexcel (ciało egzaminacyjne) po ukończeniu studiów 2-letnich, przy czym zaświadczenia wydawane są po ukończeniu studiów niestacjonarnych, a dyplom po ukończeniu pełnych studiów stacjonarnych.

Studia prowadzące do uzyskania pierwszego stopnia akademickiego trwają zwykle 3 lata, ale w niektórych dziedzinach dłużej, jak np. w naukach medycznych, weterynaryjnych i stomatologicznych. Studia w dziedzinie języków obcych wymagają dodatkowo rocznej pracy lub rocznych studiów w kraju tego języka.

Oferowane przez uczelnie studia typu sandwich charakteryzują się tym, że nauka w uniwersytetach i kolegiach jest przeplatana okresami pracy. Uniwersytety mają pełną swobodę w przyjmowaniu nazw nadawanych stopni akademickich. Najbardziej powszechne to: Bachelor of Arts (BA) i Bachelor of Science (BSc).

Znacznie rozpowszechniły się modułowe programy studiów, umożliwiające tworzenie indywidualnych programów z szeregu niezależnych modułów. Ponadto, coraz powszechniej stosuje się wyrażanie programów studiów w punktach kredytowych. Mimo że istnieje szereg rozwiązań w tym zakresie, w większości z nich 120 punktom odpowiada 1 rok studiów na pierwszy stopień akademicki, przy czym 1 punkt kredytowy stanowi 10 godz. pracy, łącznie z pracą własną studenta.

Posiadaczom stopnia bachelor oferowane są specjalistyczne lub zawodowe studia podyplomowe, trwające zwykle rok. Absolwenci otrzymują zaświadczenie lub dyplom. Wyższe stopnie akademickie (podyplomowe) otrzymuje się po ukończeniu dodatkowych studiów lub indywidualnej pracy badawczej, mogą one zawierać także obydwa elementy. Na poziomie postgraduate są przyznawane 2 rodzaje stopni: master i doktorat. Uniwersytety mogą również przyznawać wyższe stopnie honorowe (często doktoraty) wyróżniającym się osobom w życiu akademickim i publicznym lub osobom mającym szczególne zasługi dla uniwersytetu, społeczności lokalnej lub krajowej.

Stopień master wymaga minimum roku studiów stacjonarnych (najczęściej 2 lata). Wyjątek stanowią uniwersytety Oxford i Cambridge, w których stopień master of arts (MA) jest oznaką dojrzałości, a nie dodatkowych osiągnięć akademickich. Absolwenci tych uniwersytetów posiadacze stopnia bachelor of arts (BA) mogą się ubiegać o otrzymanie stopnia master of arts (MA) po wniesieniu odpowiedniej opłaty, bez potrzeby podejmowania dalszych studiów. Podanie może być złożone po upływie 7 lat od czasu immatrykulacji, w przypadku Oxfordu, a w przypadku Cambridge po upływie 6 lat.

Stopnie doktorskie są nadawane za obszerne opracowanie zwane pracą doktorską na podstawie zespołu publikacji z danego obszaru badań. Bez względu na dziedzinę, zwykle przyznaje się stopnie doktora filozofii (PhD lub w kilku uniwersytetach Dphil), z wyjątkiem kilku dziedzin specjalistycznych, jak np. muzyka, gdzie przyznaje się stopień doktora sztuk muzycznych (doctor of musical arts, AmusD). Studenci mogą się ubiegać o stypendium umożliwiające im pracę nad doktoratem przez okres 3 lat.

Mogą być przyznawane także wyższe doktoraty uczonym o ustalonej reputacji, często w uznaniu znacznego dorobku naukowego w postaci zespołu opublikowanych prac. Nazwy wyższych doktoratów zazwyczaj lepiej niż PhD odzwierciedlają dziedzinę zainteresowań ich posiadacza. Stosowane są takie nazwy jak doctor of letters (DLitt) i doctor of scienties (DSc).

Przewodnik po stopniach wykształcenia:

GCSE (General Certificate of Secondary Education) uzyskiwany w wieku 16 lat, obejmuje szeroki zakres znajomości przedmiotów. SCE     (Scottish Certificate of Education) odpowiednik poziomu GCSE
Poziom A zaawansowany poziom uzyskiwany w wieku 18 lat, obowiązkowy dla angielskich studentów chcących uczyć się na uniwersytetach. Ocena na podstawie 3 przedmiotów.
Poziom AS uzyskiwany po pierwszym roku poziomu A. Ocena uzyskiwana na podstawie 5 lub 6 przedmiotów. IB         (International Baccalaureate) międzynarodowy odpowiednik poziomu A NVQ
(National Vocational Qualification) - poziom dla szkół technicznych, zawodowych. Poświadcza o zdobytym doświadczeniu zawodowym i kierunkowym. SVQ     (Scottish Vocational Qualification) szkocki odpowiednik NVQ. GNVQ  (General National Vocational Qualification) poziom wyższy od NVQ i poświadcza rozpoczęcie nauki na poziomie wyższym. SNVQ  (Scottish National Vocational Qualification) szkocki odpowiednik poziomu GNVQ. HND    (Higher National Diploma) potwierdza uczęszczanie 2 lata na kurs z naciskiem na praktyczne wykorzystanie wiedzy. HNC    (Higher National Certificate) częściowy odpowiednik HND. City and Guilds praktyczne doświadczenie i kwalifikacje we wszystkich dziedzinach, a także zdrowiu i opiece medycznej. Foundation degree - 2 lata kursu w collegu w połaczeniu z uniwersytetami. Po 15 miesiącach dalszej nauki można uzyskać bachelor`s degree. Bachelor`s degree poziom po 3, 4- letniej nauce na uniwersytecie lub w instytucjach wyższej edukacji. Odpowiednik tytułu: licencjat. Master`s degree poziom otrzymywany rok po uzyskaniu poziomu Bachelor`s degree. Odpowiednik tytułu: magister

 

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
8 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.