Zasiłek w Anglii (Wielka Brytania ) dla osób pracujących o niskich dochodach (Working Tax Credit)

Zajawka: 
Working Tax Credit jest to świadczenie dla osób pracujących i samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii, które osiągają niskie dochody. Im niższe wykazujesz dochody, tym wyższy zasiłek możesz dostać. Musisz jednak spełniać pewne dodatkowe warunki.

Strony