Reklama

 

Po dziewięciu (zazwyczaj) miesiącach oczekiwania, oto „nadejszła wiekopomna chwila” i w Waszym życiu pojawił się mały człowiek, nowy członek Waszej rodziny. Włoskim zwyczajem wieszacie na drzwiach różową lub błękitną kokardę, spraszacie pół miasta na imprezę powitalną i generalnie całe Wasze życie zaczyna kręcić się wokół nowo przybyłej istotki.

Jest to oczywiście zrozumiałe, jednak nie zapominajcie w całym tym chaosie, że jest parę formalności do załatwienia w związku z narodzinami dziecka.:)

Zgłoszenie narodzin dziecka (dichiarazione di nascita)

Każde dziecko urodzone na terytorium Włoch musi zostać zgłoszone w Urzędzie Stanu Cywilnego (Uffico dello Stato Civile)Zazwyczaj dokonuje się tego w miejscu, gdzie nastąpił poród. Jeśli mieszkacie na stałe gdzie indziej, urząd zadba o to, by zgłoszenie zostało przekazane gminie, w której jesteście zameldowani – jeśli rodzice zameldowani są w dwóch różnych miejscach, zgłoszenie przesyłane jest do miejsca zameldowania matki dziecka.

Zgłoszenia dokonujecie, na specjalnym formularzu:

  • w ciągu 3 dni w szpitalu lub klinice, w której urodziło się dziecko – jest to o tyle wygodne, że zaoszczędzicie sobie biegania po urzędach, gdyż dyrekcja szpitala wyśle zgłoszenie do odpowiedniego USC
  • w ciągu 10 dni w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie urodziło się dziecko – również w tym przypadku urząd prześle dokumenty do Waszej gminy
  • w ciągu 10 dni w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu stałego zamieszkania rodziców - jeśli rodzice zameldowani są w dwóch różnych miejscach, zgłoszenia dokonuje się w miejscu zameldowania matki dziecka, chyba że postanowicie inaczej

Jeśli dokonacie zgłoszenia po upłynięciu terminu 10 dni, musicie „usprawiedliwić” opóźnienie przed urzędnikiem USC, który zgłosi to prokuraturze.

W zależności od sytuacji, zgłoszenia mogą dokonać następujące osoby:

dziecko narodzone z rodziców pozostających w związku małżeńskim

jedno z rodziców, obojętnie które

dziecko nieślubne uznane przez oboje rodziców

oboje rodziców, wspólnie

Dziecko nieślubne uznane tylko przez jedno z rodziców

rodzic, który uznał dziecko

Istnieją osobne formularze dotyczące dzieci włoskich, dzieci cudzoziemców dzieci „ślubnych” oraz nieślubnych – wpisując dane dotyczące imienia i nazwiska dziecka, pamiętajcie o zasadach, o których pisałam tutaj i tutaj.

Potrzebne dokumenty:

  • ważny dokument tożsamości
  • zaświadczenie o urodzeniu dziecka wystawione przez lekarza lub położną przyjmujących poród (attestazione di nascita) – jeśli dziecko urodziło się bez pomocy osób trzecich (np. w przypadku błyskawicznego porodu w domu, podczas gotowania obiadu ;)), matka zaświadcza jego urodzenie za pomocą oświadczenia zwanegoautodichiarazione
  • jeśli oboje jesteście obywatelami polskimi i pobraliście się w Polsce, może być konieczne przedstawienie odpisu aktu ślubu – oczywiście nie dotyczy to osób pozostających w nieoficjalnym związku

Na podstawie danych podanych przez rodziców urząd, w którym jesteście zameldowani sporządzi akt urodzenia (atto di nascita) Waszego dziecka, który zostanie Wam od razu wydany.

Nadanie dziecku codice fiscale

Jeśli zgłosicie narodziny dziecka bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego, codice fiscale powinien mu zostać nadany bezpośrednio przez urząd gminy w momencie przyjmowania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku musicie wybrać się w tym celu do urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate), przedstawiając akt urodzenia dziecka i ważny dokument tożsamości (chodzi o dokument tożsamości rodzica, nie dziecka).

Zameldowanie dziecka

Jeśli dziecko ma obywatelstwo włoskie, a więc jedno z Was jest obywatelem Włoch, nie ma problemu – zostanie automatycznie zameldowane w gminie, w której jesteście zameldowani Wy lub, w przypadku, gdy jesteście zameldowani w różnych miejscach, w gminie, w której zameldowana jest jego matka.

W przypadku dziecka nie posiadającego włoskiego obywatelstwa, jeśli jesteście zameldowani we Włoszech, dziecko zostanie zameldowane jako członek rodziny obywatela UE mającego samodzielne prawo pobytu – o tego typu zameldowaniu i wszelkich związanych z tym formalnościach pisałam tutaj.

Rejestracja w SSN i wybór pediatry

Ogólna zasada jest taka: jeśli Wy macie prawo do opieki zdrowotnej we Włoszech, ma je również Wasze dziecko. Jeśli jesteście zarejestrowani w SSN, wystarczy, że udacie się do odpowiedniego terytorialnie urzędu ASL i przedstawicie wymagane dokumenty (patrz: tabelka w tym artykule). Wasza pociecha zostanie zarejestrowana w SSN, zostaniecie poproszeni o wybór lekarza pediatry oraz zostanie wysłana na Wasz adres plastikowa karta zdrowia (tessera sanitaria) dziecka.

UWAGA! Nawet jeśli nie macie prawa do opieki zdrowotnej we Włoszech, Waszemu nieletniemu dziecku musi zostać zapewniona opieka zdrowotna w zakresie ochrony ich zdrowia i życia (wypadki, choroba, konieczność leczenia szpitalnego, szczepienia obowiązkowe, leczenie chorób zakaźnych itp.), zgodnie z Konwencją Nowojorską z 1989 roku.

Dokumenty tożsamości dziecka

Dziecko posiadające obywatelstwo włoskie jako obywatel Włoch, Wasze dziecko otrzyma włoski dowód osobisty (carta d’identità) ważny 3 lata. Może to być zarówno dokument ważny jedynie na terytorium Włoch (przy składaniu wniosku wystarczy wówczas obecność jednego z rodziców) lub taki, na podstawie którego będzie mogło podróżować po całym terytorium UE i innych państw uznających włoski dowód osobisty (konieczna jest obecność obojga rodziców). Możecie również wystąpić o wydanie dla dziecka paszportu o ważności 3 lat, przy czym do jego wydania konieczna jest zgoda obojga rodziców.

Dziecko posiadające obywatelstwo polskie – aby uzyskać polskie dokumenty, a więc dowód osobisty oraz paszport, musicie umiejscowić włoski akt urodzenia w polskim USC, co umożliwi też nadanie dziecku numeru PESEL, niezbędnego do wydania paszportu 5-letniego (paszport tymczasowy może być ewentualnie wydany bez numeru PESEL). O ile wniosek o wydanie dziecku paszportu możecie złożyć za pośrednictwem konsulatu i załatwić wszystko, nie ruszając się z Włoch, o tyle nie ma takiej możliwości w przypadku dowodu osobistego, który trzeba wyrobić w Polsce. Dodatkowo, po zameldowaniu dziecka we Włoszech, możecie wystąpić o wydanie mu włoskiego dowodu osobistego, który jednak nie będzie go upoważniał do podróżowania poza granice Włoch.

Dziecko posiadające podwójne obywatelstwo – jak pewnie się domyślacie, w tym przypadku dziecko ma prawo do otrzymania zarówno polskich, jak i włoskich dokumentów.

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
9 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.