Prawie 500 bezrobotnych z Podkarpacia ma szanse na etat, ale go nie chce, bo…legalna praca się nie opłaca.

Zajawka: 
Ministerstwo Pracy od maja testuje na Podkarpaciu nowy pomysł na walkę z bezrobociem. Urzędy pracy w Krośnie, Tarnobrzegu i Przeworsku oddały pod opiekę Instytutowi Badawczo-Szkoleniowemu w Olsztynie najtrudniejszą grupę bezrobotnych.